Vùng Đồng bằng sông Cửu Long có sản lượng nuôi trồng thủy sản lớn hơn Đông bằng sông Hồng do nguyên nhân chính là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook