Ý kiến nào sau đây không đúng về quang tâm O của thấu kính?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook