Ý nào dưới đây không phải là tính chất của cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Việt Nam (1945 - 1954)?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook