Ý nào không phản ánh đúng điểm khác biệt của phong trào đấu tranh của nông dân thời Nguyễn so với những triều đại trước?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook