Ý nào sau đây không phải là đặc điểm chính của khu công nghiệp tập trung?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook