Ý nghĩa ẩn dụ của câu thơ “Sấm cũng bớt bất ngờ/ Trên hàng cây đứng tuổi” là gì?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook