Ý nghĩa nào dưới đây của hệ số hô hấp là không đúng ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook