Ý nghĩa quan trọng nhất của chiến thắng Phước Long đối với cuộc kháng chiến chống Mĩ là gì?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook