Ý nghĩa quan trọng nhất của chiến thắng Việt Bắc thu - đông (1947) là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook