Ý nghĩa quan trọng nhất của việc thực hiện kế hoạch 5 năm (1961-1965) ở miền Bắc là gì?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook