Yếu tố nào không phải là động lực vận chuyển nước từ rễ lên lá?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook