Chi tiết đề thi

12345678910

Kyanh123
0 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
36
65 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [13397] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số $y=f\left( x \right)$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?


Câu 2 [41599] - [Loga.vn]

Trong các hàm số \[y=\frac{x-1}{3x+2},\,\,y={{5}^{x}},\,\,y={{x}^{3}}+3{{x}^{2}}+3x-1,\,\,y=\tan x+x\] có bao nhiêu hàm số đồng biến trên \[\mathbb{R}\].

Câu 3 [40728] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=\frac{mx+2016m+2017}{-x-m}$ với m là tham số thực. Gọi \[S\] là tập hợp các giá trị nguyên của \[m\] để hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định. Tính số phần tử của\[S\].

Câu 4 [23906] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y=m\sin x+\frac{1}{3}\sin 3x$ đạt cực đại tại điểm $x=\frac{\pi }{3}$. 

Câu 5 [45611] - [Loga.vn]

Hàm số nào trong bốn hàm số dưới đây không có cực trị ?

Câu 6 [35783] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

 

Câu 7 [5028] - [Loga.vn]

Tìm giá trị lớn nhất M của hàm số $y={{x}^{3}}-3{{x}^{2}}$ trên đoạn \[\left[ -1;1 \right].\] 

Câu 8 [28195] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y={{x}^{3}}-3{{x}^{2}}+1\,\,\,\left( C \right).$ Ba tiếp điểm của $\left( C \right)$ tại giao điểm của $\left( C \right)$ và đường thẳng $d:y=x-2$ có tổng hệ số góc bằng:

Câu 9 [16306] - [Loga.vn]

Giới hạn quang điện của một kim loại là 200 nm. Công thoát của kim loại có giá trị là

Câu 10 [18777] - [Loga.vn]

Công thức hóa học của sắt (III) hiđroxit là

Câu 11 [26121] - [Loga.vn]

Cho đồ thị hàm số sau :

   

Hàm số nghịch biến trên khoảng nào sau đây ?

Câu 12 [39036] - [Loga.vn]

Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số nào dưới đây ?

Câu 13 [27925] - [Loga.vn]

Đồ thị hàm số  $y=-{{x}^{4}}+2{{x}^{2}}$ là đồ thị nào sau đây ?


Câu 14 [23591] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số \[y=\frac{m{{x}^{3}}}{3}-m{{x}^{2}}+x-1\] có cực đại và cực tiểu.

Câu 15 [39089] - [Loga.vn]

Cho hàm số    Tìm tất cả giá trị của $a$ để hàm số đã cho liên tục trên $\mathbb{R}.$

Câu 16 [16743] - [Loga.vn]

Cho các chất sau: CH3COOCH3, HCOOCH3, HCOOC6H5, CH3COOC2H5. Chất có nhiệt độ sôi thấp nhất là:

Câu 17 [36234] - [Loga.vn]

Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=\frac{1-x}{x+1}$ trên đoạn \[\left[ 0;1 \right]\] .

Câu 18 [28041] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình $-{{x}^{3}}+3x-4m+6=0$  có ba nghiệm phân biệt

Câu 19 [642] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=a{{x}^{4}}+b{{x}^{2}}+c$ có đồ thị như hình vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây là đúng? Câu 20 [215] - [Loga.vn]

 Hàm số $f(x)=\sqrt{2x-{{x}^{2}}}$. Biết rằng hàm số $f(x)$  đạt giá trị lớn nhất tại duy nhất điểm ${{x}_{0}}$. Tìm ${{x}_{0}}$.

Câu 21 [16500] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về phôtôn ánh sáng?

Câu 22 [34074] - [Loga.vn]

Bảng biến thiên sau là của hàm số nào ?

Câu 23 [473] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ xác định, liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đạo hàm $f'\left( x \right)$. Biết rằng hàm số $f'\left( x \right)$ có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Mệnh đề nào sau đây đúng ?


Câu 24 [232] - [Loga.vn]

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz,$ cho mặt phẳng $(\alpha ):x+2y+3z-6=0$ và đường thẳng $\Delta :\frac{x+1}{-1}=\frac{y+1}{-1}=\frac{z-3}{1}.$ Mệnh đề nào sau đây đúng ?

Câu 25 [35848] - [Loga.vn]

Tìm tập hợp tất cả các giá trị của tham số thực m để phương trình ${{x}^{4}}-2{{\text{x}}^{2}}-3+m=0$ có đúng 2 nghiệm thực.

Câu 26 [29957] - [Loga.vn]

Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y=\frac{4}{x-1}$ tại điểm có hoành độ $x=-1.$

Câu 27 [34435] - [Loga.vn]

Hàm số nào sau đây nghịch biến trên tập xác định của nó ?

Câu 28 [27963] - [Loga.vn]

Bảng biến thiên dưới đây là của hàm số nào ?

Câu 29 [27988] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y=\left( m+1 \right){{x}^{4}}-\left( {{m}^{2}}-1 \right){{x}^{2}}-1$ có đúng một cực trị

Câu 30 [16064] - [Loga.vn]

Thủy phân m gam hỗn hợp X gồm 1 tetrapeptit A và 1 pentapeptit B (A và B đều hở chứa đồng thời Glyxin và Alanin trong phân tử) bằng một lượng dung dịch NaOH vừa đủ. Cô cạn dung dịch sản phẩm cho (m + 15,8) gam hỗn hợp muối. Đốt cháy toàn bộ lượng muối sinh ra bằng 1 lượng oxi vừa đủ, thu được Na2CO3 và hỗn hợp hơi Y gồm CO2, H2O và N2. Dẫn Y đi qua bình đựng dung dịch NaOH đặc, dư, thấy khối lượng bình tăng thêm 56,04 gam so với ban đầu và có 4,928 lít khí duy nhất (đktc) thoát ra khỏi bình. Xem như N2 không bị nước hấp thụ, các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Thành phần phần trăm khối lượng của B trong hỗn hợp X là:

Câu 31 [163] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=\frac{2{{x}^{2}}-3x+2}{{{x}^{2}}-2x-3}$ có đồ thị (C). Khẳng định nào sau đây sai?

Câu 32 [35383] - [Loga.vn]

Phương trình tiếp tuyển của đồ thị hàm số $y={{x}^{4}}-2{{x}^{2}}$ tại điểm $M\left( -1;-1 \right)$ là:

Câu 33 [41014] - [Loga.vn]

Đồ thị của hàm số nào trong các hàm số dưới đây có tiệm cận đứng ?

Câu 34 [15904] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$có bảng biến thiên như sau


Hàm số $y=f\left( x \right)$đạt cực đại tại


Câu 35 [5645] - [Loga.vn]

Hàm số nào sau đây đồng biến trên khoảng  ?

Câu 36 [20209] - [Loga.vn]

Hỗn hợp X gồm metyl fomat, metyl axetat và đimetyl oxalat (trong đó nguyên tố oxi chiếm 52% về khối lượng). Cho m gam X tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 45,2 gam muối. Giá trị của m là:

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook