Chi tiết đề thi

anh iu em rất

tranthanhtu2002.myloc
2 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
20
25 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [37578] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, ở vị trí cân bằng lò xo dãn một đoạn \[{{x}_{0}}.\] Hợp lực của trọng lực và lực đàn hồi tác dụng vào vật có độ lớn bằng trọng lực khi vật ở vị trí

Câu 2 [38557] - [Loga.vn]

Hai vật dao động điều hòa cùng phương cùng tần số, gia tốc của vật thứ nhất biến thiên cùng pha với vận tốc của vật thứ hai. Khi vật thứ nhất qua vị trí cân bằng thì vật thứ hai sẽ

Câu 3 [41079] - [Loga.vn]

Một vật dao động theo phương trình \[x=5\cos \left( 5\pi t-\frac{\pi }{3} \right)\] cm (t tính bằng s). Kể từ t = 0, thời điểm vật qua vị trí có li độ \[x=-2,5\,cm\]lần thứ 2017 là:

Câu 4 [47425] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo treo thẳng đứng.Tại vị trí cân bằng lò xo giãn 1 đoạn 5cm. Từ vị trí cân bằng kéo vật xuống dưới một đoạn rồi thả nhẹ cho con lắc dao động. Trong 1 chu kì, khoảng thời gian lò xo giãn gấp 3 lần khoảng thời gian nén. Biên độ dao động của vật là:

Câu 5 [47330] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 4cos(2πt - π/2 ) cm. Tốc độ cực đại của vật trong quá trình dao động bằng

Câu 6 [35978] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn dao động điều hòa tại nơi có g = 9,8 m/s2. Biết khối lượng của quả nặng m = 500 g, sức căng dây treo khi con lắc ở vị trí biên là 1,96 N. Lực căng dây treo khi con lắc đi qua vị trí cân bằng là:

Câu 7 [36190] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hòa theo phương trình $x=4\cos \left( 20t-\frac{2\pi }{3} \right)$ (cm; s). Vận tốc trung bình của vật sau khoảng thời gian $t=\frac{19\pi }{60}$ s kể từ khi bắt đầu dao động là

Câu 8 [55792] - [Loga.vn]

Câu 39. Một con lắc lò xo nằm ngang, vật có khối lượng m = 100 g chuyển động không ma sát dọc theo trục của lò xo có độ cứng k = 25 N / m. Khi vật đang đứng yên tại vị

trí lò dạng thì bắt đầu tác dụng lực $\overrightarrow{F}$ có huớng và độ lớn không bằng 1 N lên vật như hình vẽ. Sau khoảng thời gian bằng $\Delta t$ thì lực ngừng tác dụng. Biết rằng sau đó vật dao động với vận tốc cực đại bằng $20\sqrt{30}\left( cm/s \right)$. Nếu tăng gấp đôi thời gian tác dụng lực thì vận tốc cực đại của vật sau khi ngừng tác dụng lực là

Câu 9 [40772] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, gốc O ở vị trí cân bằng. Tại các thời điểm \[{{t}_{1}},\text{ }{{t}_{2}},\text{ }{{t}_{3~}}\] lò xo dãn a cm, 2a cm, 3a cm tương ứng với tốc độ của vật là \[v\sqrt{8}\,cm/s,\,v\sqrt{6}\,cm/s,\,\,v\sqrt{2}\,cm/s\]. Tỉ số giữa thời gian lò xo nén và lò xo dãn trong một chu kỳ gần với giá trị nào nhất:

Câu 10 [37601] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo treo thẳng đứng (m = 250 g; k = 100 N/m). Đưa vật lên trên theo phương thẳng đứng đến vị trí lò xo dãn 0,5 cm rồi thả nhẹ. Lấy \[g\text{ }=\text{ }10\text{ }m/{{s}^{2}}.\] Tốc độ trung bình của vật trong thời gian từ lúc buông vật đến lúc lò xo dãn 3,5 cm lần thứ 2 là

Câu 11 [35932] - [Loga.vn]

Sóng truyền trên dây với vận tốc 4 m/s tần số sóng thay đổi từ 22 Hz đến 26 Hz. Điểm M cách nguồn một đọan 28 cm luôn dao động vuông pha với nguồn Khoảng cách hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền dao động ngược pha là:

Câu 12 [32834] - [Loga.vn]

Sóng dừng tạo trên một sợi dây đàn hồi có chiều dài ℓ . Người ta thấy trên dây có những điểm cứ cách nhau một khoảng ${{d}_{1}}$  thì dao động với biên độ 4 cm, người ta lại thấy những điểm cứ cách nhau một khoảng \[{{d}_{2}}\left( {{d}_{2}}>\text{ }{{d}_{1}} \right)\] thì các điểm đó có cùng biên độ a. Giá trị của a là:

Câu 13 [57190] - [Loga.vn]

Trong giờ thực hành hiện tượng sóng dừng trên dây, một học sinh thực hiện như sau: tăng dần tần số của máy phát dao động thì thấy rằng khi sóng dừng xuất hiện trên dây tương ứng với 1 bó sóng và 9 bó sóng thì tần số thu được thỏa mãn \[{{f}_{9}}-{{f}_{1}}=200(Hz).\] Khi trên dây xuất hiện sóng dừng với 6 nút sóng thì máy phát tần số hiện giá trị là

Câu 14 [36353] - [Loga.vn]

Nguồn sóng ở O dao động với tần số 10 Hz, dao động truyền đi với vận tốc 0,4 m/s trên phương Oy, trên phương này có 2 điểm P và Q theo thứ tự đó PQ = 15 cm. Cho biên độ a = 1 cm và biên độ không thay đổi khi sóng truyền. Nếu tại thời điểm nào đó P có li độ 1 cm thì li độ tại Q là

Câu 15 [29570] - [Loga.vn]

Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động với tần số f = 15 Hz và cùng pha. Tại một điểm M cách A, B những khoảng ${{\text{d}}_{\text{1}}}$ = 16 cm; ${{\text{d}}_{\text{2}}}$ = 20 cm, sóng có biên độ cực tiểu. Giữa M và đường trung trực của AB có hai dãy cực đại. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là:a

Câu 16 [47208] - [Loga.vn]

Một nguồn âm điểm S phát âm đẳng hướng với công suất không đổi trong một môi trường không hấp thụ và không phản xạ âm. Lúc đầu, mức cường độ âm do S gây ra tại điểm M là L dB. Khi cho S tiến lại gần M thêm một đoạn 60 m thì mức cường độ âm tại M lúc này là L + 6 dB. Khoảng cách từ S đến M lúc đầu là:

Câu 17 [55859] - [Loga.vn]

Một nguồn âm đặt tại O trong môi trường đẳng hướng. Hai điểm M và N trong môi trường tạo với O thành một tam giác đều. Mức cường độ âm tại M và N đều bằng 14,75 dB. Mức cường độ âm lớn nhất mà một máy thu thu được khi đặt tại một điểm trên đoạn MN bằng

Câu 18 [38184] - [Loga.vn]

Một sóng cơ học lan truyền trên một sợi dây với tốc độ 40cm/s. Phương trình sóng của nguồn O là \[{{u}_{O}}=2\cos 2\pi t\left( cm \right)\]. Coi biên độ sóng không đổi. Phương trình sóng tại một điểm N nằm cách O một đoạn 10cm là

Câu 19 [55909] - [Loga.vn]

Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp A, B dao động ngược pha, cùng tần số f = 50Hz, cách nhau 12 cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 0,7 m/s. Gọi N là điểm nằm trên đường thẳng Ay vuông góc với AB tại A và cách B một khoảng 13,5 cm. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên NA là

Câu 20 [40754] - [Loga.vn]

Tại một điểm O trên mặt thoáng của chất lỏng yên lặng, ta tạo ra một dao động điều hòa vuông góc với mặt thoáng có chu kì 0,5 s. Từ O có các vòng tròn lan truyền ra xa xung quanh, khoảng cách hai vòng liên tiếp là 0,5 m. Vận tốc truyền sóng nhận giá trị nào trong các giá trị sau:

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook