Chi tiết đề thi

Bạn sbsbjabsveb

luonghien
2 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
12
15 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [36203] - [Loga.vn]

Một vật m = 5 kg được treo vào một lò xo. Vật dao động điều hòa với T = 0,5 s. Chiều dài lò xo sẽ thu ngắn lại một đoạn bao nhiêu kể từ vị trí cân bằng nếu người ta bỏ vật đi?

Câu 2 [39905] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo gồm một lò xo có độ cứng k = 100 N/m và vật có khối lượng m = 250 g, dao động điều hòa với biên độ A = 6 cm. Chọn gốc thời gian t = 0, lúc vật qua vị trí cân bằng. Quãng đường vật đi được trong 10π s đầu tiên là

Câu 3 [5205] - [Loga.vn]

Cơ năng của một vật có khối lượng m dao động điều hòa với chu kì T và biên độ A là:

Câu 4 [35770] - [Loga.vn]

Đơn vị của từ thông là

Câu 5 [37530] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn có chiều dài 1 m dao động với α0 = 3$0^0$ tại nơi có g = 9,8 m/$s^2$. Vận tốc của con lắc khi qua vị trí cân bằng có giá trị là

Câu 6 [38572] - [Loga.vn]

Xét dao động điều hòa của con lắc đơn tại một điểm trên mặt đất. Khi con lắc đơn đi từ vị trí biên về vị trí cân bằng thì

Câu 7 [5649] - [Loga.vn]

Một chất điểm có khối lượng m, dao động điều hòa với biên độ A và tần số góc ω. Cơ năng dao động của chất điểm là:

Câu 8 [35217] - [Loga.vn]

Năng lượng vật dao động điều hòa

Câu 9 [30813] - [Loga.vn]

Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x= 6cos(πt) (x tính bằng cm, t tính bằng s). Phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 10 [37831] - [Loga.vn]

Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng cơ thì vật tiếp tục dao động

Câu 11 [39469] - [Loga.vn]

Một chất điểm có tần số dao động riêng \[{{f}_{0}}=\text{ }2\text{ }Hz\] đang dao động dưới tác dụng của ngoại lực cưỡng bức có phương trình \[F\text{ }=\text{ }{{F}_{0}}cos\left( 2\pi t \right)\text{ }N.\] Để biên độ dao động chất điểm cực đại thì chất điểm phải dao động chu kỳ là

Câu 12 [40777] - [Loga.vn]

Chọn đáp án sai khi nói về dao động cơ điều hòa với biên độ A.

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook