Chi tiết đề thi

chậc 12345 hehehe

vongolalambo1061412
1 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
20
36 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [15848] - [Loga.vn]

Để phân biệt etan và eten, dùng phàn ứng nào là thuận tiện nhất?

Câu 2 [20199] - [Loga.vn]

Chất X (chứa C, H, O) có công thức đơn giản nhất là CH2O. Chất X phản ứng được với NaOH và tráng bạc được. Công thức cấu tạo của X là

Câu 3 [6864] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=\frac{3x-1}{-2+x}.$ Khẳng định nào sau đây là đúng ?

Câu 4 [16265] - [Loga.vn]

Este no, đơn chức, mạch hở có công thức tổng quát dạng

Câu 5 [29466] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y={{x}^{3}}-3{{x}^{2}}+2\text{ }\left( C \right)\]. Phương trình tiếp tuyến có hệ số góc nhỏ nhất của \[\left( C \right)\] là:

Câu 6 [28043] - [Loga.vn]

Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y=\frac{2x+4}{x-1}$

Câu 7 [30111] - [Loga.vn]

Khoảng cách từ điểm cực tiểu của đồ thị hàm số $y={{x}^{3}}-3{{x}^{2}}+2$  đến trục tung bằng:

Câu 8 [2989] - [Loga.vn]

Cho đồ thị \[\left( C \right)\] của hàm số $y=-{{x}^{3}}+3{{x}^{2}}-5x+2.$ Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng ?

Câu 9 [35519] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=f\left( x \right)\] có \[\underset{x\to -\infty }{\mathop{\lim }}\,f\left( x \right)=-2\] và\[\underset{x\to +\infty }{\mathop{\lim }}\,f\left( x \right)=2\]. Khẳng định nào sau đây đúng ?

Câu 10 [27770] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=f\left( x \right)\] có bảng biến thiên như hình vẽ. Mệnh đề nào dưới đây sai?

Câu 11 [4421] - [Loga.vn]

 Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có đồ thị $y=f'\left( x \right)$ cắt trục Ox tại ba điểm có hoành độ $a

Câu 12 [35349] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=\left( x-1 \right)\left( {{x}^{2}}-4 \right)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Hỏi đồ thị hàm số $y=\left| x-1 \right|\left( {{x}^{2}}-4 \right)$ là hình nào dưới đây?

 

Câu 13 [49364] - [Loga.vn]

Cho biểu thức $P=\frac{2xy}{{{x}^{2}}+{{y}^{2}}}$ với x, y khác 0. Giá trị nhỏ nhất của P bằng:

Câu 14 [35867] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các giá trị thực của m để hàm số $y=\left( {{m}^{2}}+m+1 \right)x+\left( {{m}^{2}}-m+1 \right)sin\text{x}$ luôn đồng biến trên .

Câu 15 [27186] - [Loga.vn]

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để đường thẳng $y=m\left( x-4 \right)$ cắt đồ thị của hàm số $y=\left( {{x}^{2}}-1 \right)\left( {{x}^{2}}-9 \right)$ tại bốn điểm phân biệt ?

Câu 16 [27783] - [Loga.vn]

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình $m{{\left( {{x}^{2}}+2x \right)}^{3}}-2{{x}^{2}}-4x+2=0$ có nghiệm thỏa mãn \[x\le -3?\]

Câu 17 [30084] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có đạo hàm $f'\left( x \right)={{\left( x-1 \right)}^{2}}\left( {{x}^{2}}-2x \right),$ với mọi $x\in \mathbb{R}.$.Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số $y=f\left( {{x}^{2}}-8x+m \right)$ có 5 điểm cực trị?

Câu 18 [6902] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số

$y=\left( m+1 \right){{x}^{4}}-2\left( 2m-3 \right){{x}^{2}}+6m+5$ cắt trục hoành tại bốn điểm phân biệt có các hoành độ ${{x}_{1}},{{x}_{2}},{{x}_{3}},{{x}_{4}}$ thỏa mãn ${{x}_{1}}

Câu 19 [15858] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ liên tục trên có bảng biến thiên như sau:

Biết $f\left( 0 \right)

Câu 20 [3100] - [Loga.vn]

Cho đồ thị $\left( C \right)$ của hàm số $y=\frac{2x+2}{x-1}.$Tọa độ điểm M nằm trên $\left( C \right)$ sao cho tổng khoảng cách từ M đến hai tiệm cận của $\left( C \right)$ nhỏ nhất là:

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook