Chi tiết đề thi

chậc 12345 hehehe

vongolalambo1061412
1 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
30
38 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [53111] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây sai khi nói về dao động điều hoà?

Câu 2 [38391] - [Loga.vn]

Lực kéo về tác dụng lên vật dao động điều hòa luôn

Câu 3 [41305] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Câu 4 [39358] - [Loga.vn]

Trong dao động điều hòa của một vật, vận tốc biến thiên điều hòa

Câu 5 [52830] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hòa chuyển động từ biên về vị trí cân bằng. Nhận định nào là đúng?

Câu 6 [57521] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo có độ cứng k = 100 N/m, dao động điều hòa với biên độ A = 4 cm. Động năng của vật tại vị trí cách biên 3 cm là

Câu 7 [32717] - [Loga.vn]

Con lắc đơn có chiều dài ℓ , dao động tự do là dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường là g. Chu kỳ dao động của con lắc được tính bằng công thức

Câu 8 [43687] - [Loga.vn]

Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 4cos(4πt – 0,5π) cm. Chu kỳ dao động của chất điểm là

Câu 9 [55882] - [Loga.vn]

Khi con lắc lò xo dao động tắt dần thì

Câu 10 [46369] - [Loga.vn]

Trong trò chơi dân gian “đánh đu”, khi người đánh đu làm cho đu dao động với biên độ ổn định thì dao động của hệ lúc đó là dao động

Câu 11 [57404] - [Loga.vn]

Một sóng hình sin lan truyền theo phương Ox, li độ của một phần tử M trên phương truyền sóng là

\[u=a\cos (\omega t-\frac{2\pi x}{\lambda })\]. Bước sóng là

Câu 12 [45850] - [Loga.vn]

Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox với phương trình u=5cos(8πt-0,04πx) (u và x tính bằng cm, t tính bằng s). Tại thời điểm t=3 s, ở điểm x=25cm, phần tử sóng có li độ là.

Câu 13 [36294] - [Loga.vn]

Tìm phát biểu sai.

Câu 14 [35389] - [Loga.vn]

Chiếu một chùm tia sáng mặt trời vào một bể nước có pha phẩm màu. Dưới đáy bể có một gương phẳng. Nếu cho chùm tia phản xạ trở lại không khí chiếu vào khe của một máy quang phổ thì sẽ thu được quang phổ nào sau đây

Câu 15 [33518] - [Loga.vn]

Tại một vị trí trong môi trường truyền âm, một sóng âm có cường độ âm I. Biết cường độ âm chuẩn là ${{I}_{0}}$ . Mức cường độ âm L của sóng âm này tại vị trí đó được tính bằng công thứ

Câu 16 [36346] - [Loga.vn]

Chọn mệnh đề sai?

Câu 17 [31603] - [Loga.vn]

Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox với phương trình u = 2cos(40πt - 2πx) mm. Biên độ của sóng này là:

Câu 18 [37576] - [Loga.vn]

Khi sóng cơ truyền từ môi trường này sang môi trường khác, đại lượng nào sau đây không thay đổi?

Câu 19 [31615] - [Loga.vn]

Hai âm có cùng độ cao là hai âm có cùng

Câu 20 [59322] - [Loga.vn]

Câu 4: Trong sóng cơ, sóng dọc là sóng mà phương dao động của các phần tử môi trường

Câu 21 [29579] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo treo thẳng đứng (m = 250 g; k = 100 N/m). Đưa vật lên trên theo phương thẳng đứng đến vị trí lò xo dãn 0,5 cm rồi thả nhẹ. Lấy g = 10 $\text{m/}{{\text{s}}^{\text{2}}}$. Tốc độ trung bình của vật trong thời gian từ lúc buông vật đến lúc lò xo dãn 3,5 cm lần thứ 2 là

Câu 22 [53973] - [Loga.vn]

Dao động của một vật có khối lượng 100 g là tổng hợp của hai dao động cùng phương có phương trình lần lượt là $x_{1}=5 cos(10\pi t+\frac{\pi }{3})$ cm và $x_{2}=5 cos(10\pi t-\frac{\pi }{6})$(t tính bằng s). Động năng cực đại của vật là

Câu 23 [45644] - [Loga.vn]

Dao động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Biết dao động thứ nhất có biên độ $A_1$ =  6 cm = và trễ pha $\pi /2$  so với dao động tổng hợp. Tại thời điểm dao động thứ hai có li độ bằng biên độ của dao động thứ nhất thì dao động tổng hợp có li độ 9 cm. Biên độ dao động tổng hợp bằng

Câu 24 [35563] - [Loga.vn]

Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số, có phương trình dao động lần lượt là . Gia tốc cực đại lớn nhất mà vật có thể đạt là?

Câu 25 [39535] - [Loga.vn]

Một lò xo có khối lượng không đáng kể, đầu trên cố định, đầu dưới treo quả nặng có khối lượng 80g. Vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với tần số 4,5 Hz. Trong quá trình dao động độ dài ngắn nhất của lò xo là 40 cm và dài nhất là 56 cm.Lấy \[g\text{ }=\text{ }9,8\text{ }m/{{s}^{2}}.\] Chiều dài tự nhiên của lò xo có giá trị gần nhất nào sau đây ?

Câu 26 [32069] - [Loga.vn]

Tại nơi có gia tốc trọng trường 9,8\[m/{{s}^{2}}\] , một con lắc đơn và một con lắc lò xo nằm ngang dao động điều hòa với cùng tần số. Biết con lắc đơn có chiều dài 49 cm và lò xo có độ cứng 10 N/m. Khối lượng vật nhỏ của dao động điều hòa là:

Câu 27 [35561] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo đặt trên mặt phẳng nằm ngang gồm lò xo nhẹ k = 120N/m có một đầu cố định, đầu kia gắn với vật nhỏ m1 = 300g. Ban đầu vật m1 đang ở vị trí cân bằng thì vật nhỏ m2 = 100g chuyển động với vận tốc không đổi v0 = 2m/s trên mặt phẳng nằm ngang và đến va chạm với vật m1 dọc theo trục của lò xo. Cho va chạm là mềm, bỏ qua ma sát giữa hai vật với sàn. Biên độ dao động của hệ sau đó có giá trị là:

Câu 28 [38557] - [Loga.vn]

Hai vật dao động điều hòa cùng phương cùng tần số, gia tốc của vật thứ nhất biến thiên cùng pha với vận tốc của vật thứ hai. Khi vật thứ nhất qua vị trí cân bằng thì vật thứ hai sẽ

Câu 29 [37980] - [Loga.vn]

Lúc t = 0 một vật nhỏ dao động điều hòa có gia tốc \[a=-{{\omega }^{2}}\frac{A}{2}\] (với a, A, ω lần lượt là gia tốc, biên độ và tần số góc của vật) và đang chuyển động theo chiều âm của quỹ đạo. Phương trình dao động của vật được biểu diễn

Câu 30 [38918] - [Loga.vn]

Vật có khối lượng m=160g được gắn vào phía trên lò xo có độ cứng k=64N/m đặt thẳng đứng, đầu dưới của lò xo cố định. Giả sử vật dao động điều hòa dọc theo phương thẳng đứng dọc theo trục lò xo (g=10m/$s^2$). Từ vị trí cân bằng, ấn vật xuống theo phương thẳng đứng một đoạn 2,5cm và bông nhẹ. Lực đàn hồi lớn nhất và nhỏ nhất tác dụng lên giá đỡ là:

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook