Chi tiết đề thi

dao động cơ

tranthanhtu2002.myloc
1 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
10
12 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [23719] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn gồm dây treo chiều dài 1 m, vật nặng khối lượng m, treo tại nơi có gia tốc trọng trường g = 10 $\text{m/}{{\text{s}}^{\text{2}}}$. Con lắc này chịu tác dụng của một ngoại lực $\text{F = }{{\text{F}}_{\text{0}}}\text{cos}\left( \text{2 }\!\!\pi\!\!\text{ t+}\frac{\text{ }\!\!\pi\!\!\text{ }}{\text{2}} \right)$ (N). Khi tần số của ngoại lực thay đổi từ 1 Hz đến 2 Hz thì biên độ dao động của con lắc:

Câu 2 [37759] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hòa có độ lớn vận tốc cực đại là 62,8 cm/s. Lấy π = 3,14 . Tốc độ trung bình của vật trong một chu kì dao động là

Câu 3 [24723] - [Loga.vn]

Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ A và chu kì T. Tại thời điểm ban đầu t = 0 vật có li độ 3 cm thì tốc độ là ${{v}_{0}}=60\pi \sqrt{3}$ cm/s. Tại thời điểm t = $\frac{T}{4}$ thì vật có li độ $3\sqrt{3}$ cm. Phương trình  dao động của vật là:

Câu 4 [31617] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương nằm ngang. Nếu biên độ dao động tăng gấp đôi và không thay đổi độ cứng và khối lượng thì tần số dao động điều hòa của con lắc:

Câu 5 [39594] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng m và lò xo có độ cứng 40 N/m đang dao động điều hòa với biên độ 5 cm. Khi vật đi qua vị trí có li độ 3 cm, con lắc có động năng bằng

Câu 6 [38319] - [Loga.vn]

Một vật nhỏ tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, có biên độ lần lượt là 6 cm và 8 cm. Biên độ dao động tổng hợp của vật nhỏ có thể nhận giá trị nào sau đây?

Câu 7 [30889] - [Loga.vn]

Điểm sáng A đặt trên trục chính của một thấu kính, cách thấu kính 10 cm. Chọn trục tọa độ Ox vuông góc với trục chính của thấu kính, gốc O nằm trên trục chính của thấu kính. Cho A dao động điều hòa theo phương của trục Ox. Biết phương trình dao động của A và ảnh A’ của nó qua thấu kính được biểu diễn như hình vẽ. Thời điểm lần thứ 2018 mà khoảng cách giữa vật sáng và ảnh của nó khi điểm sáng A dao động là \[5\sqrt{5}\] cm có giá trị gần bằng giá trị nào sau đây nhất?

Câu 8 [56498] - [Loga.vn]

Hai vật nhỏ B, C dao động điều hòa dọc theo hai đường thẳng song song, kề nhau và song song với trục tọa độ Ox. Vị trí cân bằng của hai vật B, C đều nằm trên một đường thẳng qua gốc tọa độ O và vuông góc với trục Ox. Phương trình dao động của B, C lần lượt là \[{{x}_{1}}=10\cos \left( 2\pi t \right)\]và \[{{x}_{1}}=10\sqrt{3}\cos \left( 2\pi t+\frac{\pi }{2} \right)\](x tính bằng cm, t tính bằng giây). Xem hai vật gặp nhau khi chúng đồng thời đi qua đường thẳng vuông góc với trục Ox. Tính từ lúc t = 0, thời gian để hai vật gặp nhau lần thứ 2019 có giá trị xấp xỉ bằng

Câu 9 [41877] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo đặt nằm ngang gồm vật M = 100 g và lò xo có độ cứng k = 10 N/m đang dao động điều hòa xung quanh vị trí cân bằng với biên độ A = 10 cm. Khi M đi qua vị trí có li độ x = 6 cm người ta thả nhẹ vật m = 300 g lên M (m dính chặt ngay vào M). Sau đó hệ m và M dao động với biên độ xấp xỉ

Câu 10 [39547] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn có chiều dài dây treo l, dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g. Khi tăng chiều dài dây treo thêm 21% thì chu kỳ dao động của con lắc sẽ

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook