Chi tiết đề thi

đề hóa lớp 12 a1

vuvan
2 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
10
12 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [47415] - [Loga.vn]

Một chùm ánh sáng hẹp, đơn sắc có bước sóng trong chân không là l = 0,60 mm. Xác định chu kì, tần số của ánh sáng đó. Tính tốc độ và bước sóng của ánh sáng đó khi truyền trong thủy tinh có chiết suất n = 1,5.

Câu 2 [39159] - [Loga.vn]

Thấu kính có độ tụ D = -5 điôp đó là thấu kính

Câu 3 [40377] - [Loga.vn]

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng có bước sóng 0,5μm. Biết a = 0,5 mm, D = 1 m. Bề rộng trường giao thoa là 13 mm. Số vân sáng trên trường giao thoa là

Câu 4 [39179] - [Loga.vn]

Với thấu kính hội tụ có tiêu cự f, ảnh của vật thật qua thấu kính đó sẽ cùng chiều với vật khi vật đặt các thấu kính một khoảng

Câu 5 [45508] - [Loga.vn]

Một người thợ săn cá nhìn con cá dưới nước. Cá cách mặt nước 40 cm. Chiết suất của nước là \[\frac{4}{3}\]. Ảnh của con cá cách mặt nước gần bằng

Câu 6 [47614] - [Loga.vn]

Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng \[{{\lambda }_{1}}=704\text{ }nm\] và\[{{\lambda }_{2}}=\text{ }440\text{ }nm\]. Trên màn quan sát, giữa hai vân sáng gần nhau nhất và cùng màu với vân trung tâm, số vân sáng khác màu với vân trung tâm là

Câu 7 [55683] - [Loga.vn]

Trong thí nghiệm Y – âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe \[{{S}_{1}}{{S}_{2}}\] là 0,4 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát bằng 3 m. Nguồn sáng đặt trong không khí có bước sóng trong khoảng 380 nm đến 760 nm. M là một điểm trên màn, cách vân trung tâm 27 mm. Giá trị trung bình của các bước sóng cho vân sáng tại M trên màn gần nhất với giá trị nào sau đây?

Câu 8 [3861] - [Loga.vn]

Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, người ta đo được khoảng cách giữa vân sáng bậc hai và vân sáng bậc năm cùng một phía vân trung tâm là 3 mm. Số vân sáng quan sát được trên vùng giao thoa MN có bề rộng 11 mm (M ở trên vân trung tâm) là

Câu 9 [32575] - [Loga.vn]

Trong thí nghiệm Yâng về giao thoa của ánh sáng đơn sắc. Khi đặt vào một trong hai khe một bản mặt song song có chiết suất ${{n}_{1}}$ = 1,5 thì vân trung tâm dịch chuyển một đoạn ${{x}_{0}}$ , nêu thay bản mặt song song bằng một bản mặt song song có cùng kích thước nhưng chiết suất ${{n}_{2}}$  = 1,25 thì vân trung tâm dịch chuyển một đoạn là :

Câu 10 [11507] - [Loga.vn]

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Yâng, khoảng cách giữa hai khe là 0,1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn là 1 m. Nguồn sáng S phát ánh sáng có bước sóng từ 500 nm. Tại điểm M là vân sáng gần nhất cách vân sáng trung tâm là

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook