Chi tiết đề thi

đề kì 1 lớp 12

photphin2000
1 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
10
18 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [5437] - [Loga.vn]

Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y=\frac{\sqrt{2018-{{x}^{2}}}}{x\left( x-2018 \right)}$ là

         

Câu 2 [16635] - [Loga.vn]

Đốt cháy hoàn toàn một este X, thu được nCO2 = nH2O. Vậy X là

Câu 3 [7235] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$có bảng biến thiên dưới đây.


Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình $f\left( x \right)=f\left( m \right)$ có ba nghiệm phân biệt

Câu 4 [35825] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=\frac{x+1}{x-1}$ và đường thẳng $y=-2\text{x}+m.$ Tìm giá trị của m để đồ thị hàm số đã cho cắt nhau tại 2 điểm A, B phân biệt; đồng thời, trung điểm của đoạn thẳng AB có hoành độ bằng $\frac{5}{2}$ .

Câu 5 [15903] - [Loga.vn]

: Cho hàm số $y=f\left( x \right)$có bảng biến thiên như sau


Hàm số $y=f\left( x \right)$đồng biến trên khoảng nào sau đây?

Câu 6 [41543] - [Loga.vn]

Giá trị cực tiểu của hàm số \[y={{e}^{x}}\left( {{x}^{2}}-3 \right)\] là:

Câu 7 [15876] - [Loga.vn]

Cho 0,3 mol axit X đơn chức trộn với 0,25 mol ancol etylic đem thực hiện phản ứng este hóa thu được 18 gam este. Tách lấy lượng ancol và axit dư cho tác dụng với Na thấy thoát ra 2,128 lít H2. Vậy công thức của axit và hiệu suất phản ứng este hóa là

Câu 8 [16748] - [Loga.vn]

Một tripeptit X mạch hở được cấu tạo từ 3 amino axit là glyxin, alanin, valin. Số cùng công thức cấu tạo của X là:

Câu 9 [48542] - [Loga.vn]

Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=\frac{{{x}^{3}}}{3}+2{{x}^{2}}+3x-4$ trên đoạn [−4;0] lần lượt là M n. Giá trị của tổng M + n bằng:

Câu 10 [41064] - [Loga.vn]

Giá trị của m để hàm số $y=\frac{mx+4}{x+m}$ nghịch biến trên $\left( -\infty ;1 \right)$ là:

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook