Chi tiết đề thi

Đề kiểm tra 1 tiết

huyphuc1111
1 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
20
25 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [55760] - [Loga.vn]

Ở nước ta, mạng điện dân dụng sử dụng điện áp

Câu 2 [47385] - [Loga.vn]

Đặt điện áp xoay chiều \[u=U\sqrt{2}\cos \left( \omega t \right)\,V\] vào hai đầu một điện trở thuần R = 110 Ω thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch có giá trị 2 A. Giá trị của U bằng

Câu 3 [54820] - [Loga.vn]

Một nguồn điện có suất điện động 10 V và điện trở trong 1$\Omega $ . Mắc nguồn điện với điện trở ngoài 4$\Omega $ . Cường độ dòng điện trong mạch có độ lớn bằng

Câu 4 [41731] - [Loga.vn]

Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp, cường độ dòng điện trong đoạn mạch có giá trị hiệu dụng là I và lệch pha so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch một góc φ. Công suất tiêu thụ điện của đoạn mạch là

Câu 5 [47603] - [Loga.vn]

Đặt vào hai đầu mạch điện chỉ có một phần tử X một điện áp xoay chiều $u={{U}_{0}}.cos\left( 100\pi t \right)\,\left( V \right)$ thì cường độ dòng điện qua mạch theo thời gian được biễu diễn theo đồ thị như hình bên. X là

Câu 6 [32129] - [Loga.vn]

Cho mạch RLC nối tiếp, gọi φ là độ lệch pha của điện áp hai đầu mạch so với cường độ dòng điện. Gọi Z là tổng trở, công thức nào sau đây không phải là công suất trung bình của mạch RLC:

Câu 7 [47501] - [Loga.vn]

Đoạn mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp gồm biến trở R nối tiếp với cuộn cảm thuần có cảm kháng 40Ω và tụ điện có dung kháng 20Ω. Điện áp hiệu dụng hai đầu mạch và tần số không đổi. Điều chỉnh biến trở sao cho điện áp hiệu dụng trên R bằng 2 lần điện áp hiệu dụng trên tụ điện. Tổng trở của đoạn mạch lúc này gần giá trị nào sau đây nhất?

Câu 8 [31706] - [Loga.vn]

Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều tần số 50 Hz, khi đó thấy các điện áp hiệu dụng trên mỗi phần tử R, L, C lần lượt bằng 30 V, 60 V, 20 V. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch và hệ số công suất của mạch lần lượt là

Câu 9 [55814] - [Loga.vn]

Khi động cơ không đồng bộ ba pha hoạt động ổn định với tốc độ quay của từ trường không đổi thì tốc độ quay của rôto

Câu 10 [46944] - [Loga.vn]

Truyền một công suất 500 kW từ một trạm phát điện đến nơi tiêu thụ bằng đường dây một pha. Biết công suất hao phí trên đường dây là 10 kW, điện áp hiệu dụng ở trạm phát là 35 kV. Coi hệ số công suất của mạch truyền tải điện bằng 1. Điện trở tổng cộng của đường dây tải điện là

Câu 11 [39020] - [Loga.vn]

Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch chứa tụ điện và cuộn thuần cảm mắc nối tiếp. Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây thuần cảm là 60 V và hai đầu tụ điện là 80 V. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch này bằng:

Câu 12 [35717] - [Loga.vn]

Giá trị tuyệt đối của từ thông qua diện tích S đặt vuông góc với cảm ứng từ $\overrightarrow{B}$

Câu 13 [44333] - [Loga.vn]

Cho mạch điện như hình vẽ. Biết suất điện động của nguồn ξ = 12 V, điện trở trong r = 1 Ω, mạch ngoài gồm điện trở $R_1$ = 3 Ω, $R_2$ = 6 Ω, $R_3$ = 5 Ω. Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở $R_2$ là

Câu 14 [35719] - [Loga.vn]

Trong một mạch điện xoay chiều không phân nhánh, cường độ dòng điện tức thời sớm pha hơn điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch góc (với\[0\text{ }<\text{ }\varphi \text{ }<\text{ }\pi /2\] ). Đoạn mạch đó:

Câu 15 [45468] - [Loga.vn]

Chọn câu Đúng. Trên một đoạn mạch xoay chiều, hệ số công suất bằng 0 (cosj = 0), khi:

Câu 16 [54517] - [Loga.vn]

Trong đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp thì

Câu 17 [55959] - [Loga.vn]

Cho đoạn mạch xoay chiều R, L, C nối tiếp có R=10\[\Omega \] , ZL=10\[\Omega \], ZC=20\[\Omega \]. Cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch \[i=2\sqrt{2}c\text{os}\left( \text{100}\pi \text{t} \right)(A)\]. Biểu thức tức thời của hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch là:

Câu 18 [34502] - [Loga.vn]

Một máy biến thế có cuộn sơ cấp gồm 2000 vòng, cuộn thứ cấp gồm 100 vòng. Bỏ qua mọi hao phí. Nếu điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn sơ cấp là 220V thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở là

Câu 19 [42158] - [Loga.vn]

Đặt vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp một điện áp xoay chiều. Biết hệ số công suất của đoạn mạch là 0,8 và có điện trở thuần R = 48 Ω. Tổng trở của đoạn mạch bằng

Câu 20 [55083] - [Loga.vn]

Đặt điện áp \[u={{U}_{0}}c\text{os}\left( 100\pi t+\frac{\pi }{10} \right)V\] vào hai đầu cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm \[L=\frac{0,7}{\pi }H\]. Cảm kháng của cuộn dây bằng

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook