Chi tiết đề thi

Đề kiểm tra chất lương HSG

thanhqtqptb2006
11 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
5
9 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [61178] - [Loga.vn]

  1. 1. Cho $x$ là số tự nhiên. Phủ định của mệnh đề “$\forall x$ chẵn, ${{x}^{2}}+x$ là số chẵn” là mệnh đề:

Câu 2 [61118] - [Loga.vn]

Tập \[\left( -\infty ;-3 \right)\cap \left[ -5;2 \right)\] bằng

Câu 3 [61433] - [Loga.vn]

  1. 51. Cho các tập hợp khác rỗng \[A=\left( -\infty ;\,m \right)\] và \[B=\left[ 2m-2;\,2m+2 \right]\]. Tìm \[m\in \mathbb{R}\] để \[{{C}_{R}}A\cap B\ne \varnothing \].

Câu 4 [61366] - [Loga.vn]

  1. 51. Cho ba tập hợp: $X=\left( -4;\,3 \right)$, $Y=\left\{ x\in \mathbb{R}:2x+4>0,\,x<5\, \right\}$, $Z=\left\{ x\in \mathbb{R}:\left( x+3 \right)\left( x-4 \right)=0\, \right\}$. Chọn câu đúng nhất:

Câu 5 [61301] - [Loga.vn]

  1. 1. Phủ định của mệnh đề $''\exists x\in \mathbb{Q}:2{{x}^{2}}-5x+2=0''$ là

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook