Chi tiết đề thi

đề kiểm tra lí 12 p

vuvannhat123
0 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
20
25 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [30520] - [Loga.vn]

Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Khi trong đoạn mạch có cộng hưởng điện thì điện áp giữa hai đầu đoạn mạch

Câu 2 [32402] - [Loga.vn]

Một dòng điện xoay chiều có biểu thức là \[i=4\sqrt{2}\cos \left( 100\pi t+\pi \right)\,A\]. Giá trị cực đại của dòng điện này bằng

Câu 3 [43943] - [Loga.vn]

Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với tụ điện C. Điện áp hai đầu mạch là u. Nếu dung kháng $Z_C$ = R thì cường độ dòng điện chạy qua điện trở luôn

Câu 4 [34268] - [Loga.vn]

Một êlectron bay với vận tốc \[2,{{5.10}^{9}}~\] cm/s theo phương vuông góc với các đường sức từ của từ trường đều có cảm ứng từ \[2,{{0.10}^{-4}}\]  T. Điện tích của êlectron bằng \[-1,{{6.10}^{-19}}~\] C. Lực Lorenxơ tác dụng lên êlectron có độ lớn

Câu 5 [3853] - [Loga.vn]

Chu kì của dao động điện từ do mạch dao động (L, C) lí tưởng được xác định bằng công thức

Câu 6 [40376] - [Loga.vn]

Trong máy phát điện xoay chiều một pha, các cuộn dây được quấn trên lõi thép silic để

Câu 7 [32411] - [Loga.vn]

Để đo cường độ dòng điện xoay chiều có giá trị hiệu dụng cỡ 50 mA thì vặn núm xoay của đồng hồ đa năng đến vị trí

Câu 8 [16242] - [Loga.vn]

Suất điện động của nguồn điện đặc trưng cho

Câu 9 [32578] - [Loga.vn]

Cuộn sơ cấp của máy biến áp có ${{N}_{1}}$  = 2200 vòng mắc vào mạng điện 110 V. Để có thể thắp sáng bóng đèn 3 V thì số vòng của cuộn sơ cấp là

Câu 10 [34502] - [Loga.vn]

Một máy biến thế có cuộn sơ cấp gồm 2000 vòng, cuộn thứ cấp gồm 100 vòng. Bỏ qua mọi hao phí. Nếu điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn sơ cấp là 220V thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở là

Câu 11 [31629] - [Loga.vn]

Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch có dạng u = 200cos100πt V. Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch xấp xỉ bằng

Câu 12 [46191] - [Loga.vn]

Điểm khác nhau căn bản giữa Pin và ác quy là

Câu 13 [32412] - [Loga.vn]

Điện năng tiêu thụ được đo bằng

Câu 14 [39021] - [Loga.vn]

Trong mạch điện xoay chiều R, L, C nối tiếp, khi điều chỉnh tần số của điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch thì thấy công suất của mạch đạt cực đại khi tần số góc có giá trị nào dưới đây:

Câu 15 [39055] - [Loga.vn]

Điện áp giữa hai đầu một đoạn mạch là u = 220cos100πt.V Cứ mỗi giây có bao nhiêu lần điện áp này bằng không?

Câu 16 [32247] - [Loga.vn]

Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Biết cuộn cảm có cảm kháng ${{Z}_{L}}$  và tụ điện có dung kháng ${{Z}_{C}}$ . Tổng trở của đoạn mạch là:

Câu 17 [38745] - [Loga.vn]

Cường độ dòng điện i = 2cos100πt A có giá trị cực đại là:

Câu 18 [43713] - [Loga.vn]

Một động cơ điện xoay chiều tiêu thụ công suất 1,5 kW và có hiệu suất 80%. Công suất cơ học do động cơ sinh ra trong 30 phút khi động cơ hoạt động là

Câu 19 [44752] - [Loga.vn]

Đặt điện áp xoay chiều vào đoạn mạch RLC mắc nối tiếp. Công suất đoạn mạch nào sau đây bằng không?

Câu 20 [39369] - [Loga.vn]

Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi vào hai đầu một đoạn mạch gồm biến trở R, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Khi giá trị của biến trở là 15 Ω hoặc 60 Ω thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch đều bằng 300 W. Khi R = $R_0$ thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch đạt cực đại và bằng $P_{max}$. Giá trị $P_{max}$là

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook