Chi tiết đề thi

Đề kiểm tra Vật Lí 7 học kì 1 (Đề 2) có lời giải chi tiết

ctvloga6
3 lượt thi
Vật Lý
Dễ
(0)
20
25 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [50984] - [Loga.vn]

Để chống ô nhiễm tiếng ồn, người ta thường sử dụng các biện pháp:

Câu 2 [50983] - [Loga.vn]

Trường hợp nào sau đây không gây ô nhiễm tiếng ồn?

Câu 3 [50982] - [Loga.vn]

Trường hợp nào sau đây là có ô nhiễm tiếng ồn?

Câu 4 [50981] - [Loga.vn]

Những vật hấp thụ âm tốt là vật:

Câu 5 [50980] - [Loga.vn]

Hãy xác định câu sai trong các câu sau đây:

Câu 6 [50979] - [Loga.vn]

Những câu sau đây, câu nào là không đúng?

Câu 7 [50978] - [Loga.vn]

Khi nào thì tai có thể nghe được âm to nhất?

Câu 8 [50977] - [Loga.vn]

Hãy chọn câu trả lời sai:

Câu 9 [50976] - [Loga.vn]

Chọn phát biểu đúng:

Câu 10 [50975] - [Loga.vn]

Theo em kết luận nào sau đây là sai?

Câu 11 [50974] - [Loga.vn]

Kéo căng sợi dây cao su. Dùng tay bật sợi dây đó. Ta nghe âm thanh. Nguồn âm là:

Câu 12 [50973] - [Loga.vn]

Khi gẩy vào dây đàn ghi-ta người ta nghe được âm thanh phát ra. Vật phát ra âm thanh đó là:

Câu 13 [50972] - [Loga.vn]

Tìm cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống: Gương cầu lõm có mặt phản xạ là mặt……………

Câu 14 [50971] - [Loga.vn]

Điều lợi của việc lắp gương cầu lồi so với lắp gương phẳng ở phía trước người lái xe ô tô, xe máy là:

Câu 15 [50970] - [Loga.vn]

Một người cao 1,6m đứng trước gương phẳng, cho ảnh cách người 1,6m. Hỏi người đó cách gương bao nhiêu?

Câu 16 [50969] - [Loga.vn]

Vùng bóng tối là vùng

Câu 17 [50968] - [Loga.vn]

Chùm sáng nào dưới đây (Hình 9) là chùm sáng hội tụ?

Câu 18 [50967] - [Loga.vn]

Chọn câu đúng:

Câu 19 [50966] - [Loga.vn]

Chọn cụm từ điền vào chỗ trống để kết luận dưới đây là đúng nhất:

Mắt ta nhận biết được ánh sáng khi……………

Câu 20 [50885] - [Loga.vn]

Hãy xác định câu nào sau đây là đúng?

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook