Chi tiết đề thi

Đề kiểm tra Vật Lí 7 học kì 1 (Đề 4) có lời giải chi tiết

ctvloga6
9 lượt thi
Vật Lý
Dễ
(0)
20
25 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [51117] - [Loga.vn]

Nguồn sáng là vật có đặc điểm nào sau đây?

Câu 2 [50982] - [Loga.vn]

Trường hợp nào sau đây là có ô nhiễm tiếng ồn?

Câu 3 [50981] - [Loga.vn]

Những vật hấp thụ âm tốt là vật:

Câu 4 [50980] - [Loga.vn]

Hãy xác định câu sai trong các câu sau đây:

Câu 5 [50977] - [Loga.vn]

Hãy chọn câu trả lời sai:

Câu 6 [50976] - [Loga.vn]

Chọn phát biểu đúng:

Câu 7 [50971] - [Loga.vn]

Điều lợi của việc lắp gương cầu lồi so với lắp gương phẳng ở phía trước người lái xe ô tô, xe máy là:

Câu 8 [50970] - [Loga.vn]

Một người cao 1,6m đứng trước gương phẳng, cho ảnh cách người 1,6m. Hỏi người đó cách gương bao nhiêu?

Câu 9 [50969] - [Loga.vn]

Vùng bóng tối là vùng

Câu 10 [50967] - [Loga.vn]

Chọn câu đúng:

Câu 11 [50885] - [Loga.vn]

Hãy xác định câu nào sau đây là đúng?

Câu 12 [50881] - [Loga.vn]

Ban đêm người ta bắn một viên đạn pháo. Sau khiddo được khoảng thời gian giữa âm thanh và tia chớp lệch nhau là 2 giây, người ta đã tính được khoảng caasch từ vị trí đến họ với kết quả là:

Câu 13 [50880] - [Loga.vn]

Hãy xác định kết luận nào sau đây là sai?

Môi trường truyền được âm thanh

Câu 14 [50878] - [Loga.vn]

Hãy chọn câu trả lời đúng nhất khi quan sát dao động một dây đàn:

Câu 15 [50876] - [Loga.vn]

Hãy xác định câu nào sau đây là sai?

Câu 16 [50873] - [Loga.vn]

Phát biểu nào dưới đây sai?

Câu 17 [50872] - [Loga.vn]

Để quan sát ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi thì mắt ta phải

Câu 18 [50871] - [Loga.vn]

Một người cao 1,7m đứng trước gương phẳng, cho ánh sáng cách gương 2,5m. Hỏi người đó cách gương bao nhiêu?

Câu 19 [50869] - [Loga.vn]

Chọn cụm từ thích hợp theo thứ tự điền vào các chỗ trống của các câu sau đây:

Sự phản xạ ánh sáng là hiện tượng………………. một gương phẳng, bị hắt lại theo………………

Câu 20 [50867] - [Loga.vn]

Chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống:

Trong một môi trường trong suốt………………… ánh sáng truyền đi theo đường………………

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook