Chi tiết đề thi

đề lí lần 1

anhlonglol111
2 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
10
12 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [55373] - [Loga.vn]

Gọi d là cánh tay đòn của lực $\overrightarrow{F}$  đối với trục quay. Momen lực của $\overrightarrow{F}$ đối với trục quay đó là

Câu 2 [44561] - [Loga.vn]

Một vật dao động cưỡng bức dưới tác dụng của ngoại lực $F={{F}_{0}}\cos \pi ft$ (với F0 và f không đổi, t tính bằng s). Tần số dao động cưỡng bức của vật là

Câu 3 [57199] - [Loga.vn]

: Một vật nhỏ dao động điều hòa với li độ \[x=10\cos (\pi t+\frac{\pi }{6})\] (x tính bằng cm, t tính bằng s). Lấy π2 =10. Gia tốc của vật có độ lớn cực đại là

Câu 4 [45657] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn dao động nhỏ quanh vị trí cân bằng. Thời điểm ban đầu vật ở bên trái vị trí cân bằng, dây treo hợp với phương thẳng đứng góc 0,01 rad, vật được truyền tốc độ π cm/s theo chiều từ trái sang phải. Chọn trục Ox nằm ngang, gốc O trùng với vị trí cân bằng, chiều dương từ trái sang phải. Biết năng lượng dao động của con lắc là 0,1 mJ, khối lượng vật là 100 g, g = π2 = 10 m/s2. Phương trình dao động của vật là

Câu 5 [56444] - [Loga.vn]

Một chất điểm dao động điều hòa có phương trình \[x=10\cos \left( 100\pi t-\frac{\pi }{6} \right)\]cm. Pha dao động của chất điểm tại thời điểm ban đầu có giá trị là

Câu 6 [44565] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hòa trên trục Ox (mốc thế năng ở vị trí cân bằng O) thì

(a) động năng của vật cực đại khi gia tốc của vật có độ lớn cực đại.

(b) khi vật đi từ vị trí cân bằng ra biên, vectơ vận tốc và vectơ gia tốc của vật luôn cùng chiều.

(c) khi ở vị trí cân bằng, thế năng của vật bằng cơ năng.

(d) động năng của vật cực đại khi vật ở vị trí biên.

(e) cứ mỗi chu kì dao động, có bốn thời điểm thế năng và động năng của vật bằng nhau.

(f) thế năng và động năng của vật biến thiên với tần số bằng tần số của li độ.

(g) gia tốc đạt giá trị cực tiểu khi vật ở li độ cực đại.

Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là?

Câu 7 [53075] - [Loga.vn]

Đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa lực kéo về và li độ là một

Câu 8 [56652] - [Loga.vn]

Một vật dao động tắt dần có các đại lượng giảm liên tục theo thời gian là

Câu 9 [55907] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 200 g và lò xo có độ cứng 10 N/m. Vật nhỏ được đặt trên giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo. Hệ số ma sát trượt giữa giá đỡ và vật nhỏ là 0,1. Ban đầu giữ vật ở vị trí lò xo bị dãn 10 cm rồi buông nhẹ để con lắc dao động tắt dần. Lấy g = 10 \[m/{{s}^{2}}.\] Tốc độ của con lắc sau khi vật đi được quãng đường 14 cm là

Câu 10 [5656] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang. Nếu biên đô dao động của con lắc tăng lên gấp đôi thì tần số dao động của con lắc:

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook