Chi tiết đề thi

Đề ôn luyện lý thuyết Vật lí THPTQG

ctvloga307
12 lượt thi
Vật Lý
Dễ
(1)
50
62 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [68135] - [Loga.vn]

Trong hiện tượng truyền sóng trên mặt nước do một nguồn sóng gây ra, nếu gọi bước sóng là λ, thì khoảng cách giữa n vòng tròn sóng (gợn nhô) liên tiếp nhau sẽ là.

Câu 2 [68134] - [Loga.vn]

Chọn câu đúng khi nói về tốc độ truyền sóng:

Câu 3 [68133] - [Loga.vn]

Vận tốc truyền sóng là

Câu 4 [68132] - [Loga.vn]

Chọn câu đúng

Câu 5 [68130] - [Loga.vn]

Tính chất nào sau đây không phải là tính chất của sóng cơ:

Câu 6 [68129] - [Loga.vn]

Khi sóng âm (sóng cơ học) và sóng điện từ cùng truyền từ không khí vào trong nước thì:

Câu 7 [68127] - [Loga.vn]

Hợp lực truyền dao động để tạo nên sóng ngang trên bề mặt chất lỏng là

Câu 8 [68125] - [Loga.vn]

Một sóng cơ truyền trong một môi trường thì đại lượng nào dưới đây độc lập với đại lượng khác

Câu 9 [68124] - [Loga.vn]

Trong một môi trường vật chất, sóng cơ học

Câu 10 [68123] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây sai? Sóng điện từ và sóng cơ

Câu 11 [68121] - [Loga.vn]

Khi nói về sóng cơ học, phát biểu nào sau đây là sai?

Câu 12 [68119] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về sóng cơ?

Câu 13 [68107] - [Loga.vn]

Một sóng cơ học lan truyền trong một môi trường A với vận tốc vA và khi truyền trong môi trường B có vận tốc vB = $\frac{1}{2}$vA. Tần số sóng trong môi trường B sẽ:

Câu 14 [68105] - [Loga.vn]

Sóng ngang :

Câu 15 [68103] - [Loga.vn]

Chọn phát biểu sai. Quá trình lan truyền của sóng cơ học:

Câu 16 [68100] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây là không đúng:

Câu 17 [68098] - [Loga.vn]

Trong những yếu tố sau đây

I. Biểu thức sóng II. Phương dao động III. Biên độ sóng IV. Phương truyền sóng

Những yếu tố giúp chúng ta phân biệt sóng dọc với sóng ngang là:

Câu 18 [68093] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây về đại lượng đặc trưng của sóng cơ học là không đúng?

Câu 19 [68092] - [Loga.vn]

Vận tốc truyền sóng phụ thuộc vào

Câu 20 [68073] - [Loga.vn]

Sắp xếp giá trị vận tốc truyền sóng cơ học theo thứ tự giảm dần qua các môi trường :

Câu 21 [68071] - [Loga.vn]

Sóng ngang là sóng:

Câu 22 [68069] - [Loga.vn]

Sóng cơ là gì?

Câu 23 [68066] - [Loga.vn]

Chọn phát biểu đúng ? Sóng dọc:

Câu 24 [68062] - [Loga.vn]

Khi một sóng cơ học truyền từ không khí vào nước thì đại lượng nào sau đây không thay đổi:

Câu 25 [68057] - [Loga.vn]

Trong dao động điều hoà, gia tốc biến đổi như thế nào?

Câu 26 [68051] - [Loga.vn]

Trong dao động điều hoà, vận tốc biến đổi như thế nào?

Câu 27 [68049] - [Loga.vn]

Gia tốc của chất điểm dao động điều hoà bằng không khi nào?

Câu 28 [68047] - [Loga.vn]

Vật tốc của chất điểm dao động điều hoà có độ lớn cực đai khi nào?

Câu 29 [68042] - [Loga.vn]

Dao động cơ học là

Câu 30 [66593] - [Loga.vn]

Khi tổng hợp hai dao động cùng phương, cùng tần số nhưng ngược pha nhau thì:

Câu 31 [66592] - [Loga.vn]

Chỉ ra câu sai. Khi tổng hợp hai dao động cùng phương, cùng tần số nhưng ngược pha nhau thì:

Câu 32 [66591] - [Loga.vn]

Khi tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số và cùng pha nhau thì:

Câu 33 [66590] - [Loga.vn]

Xét hai dao động cùng phương, cùng tần số. Biên độ dao động tổng hợp không phụ thuộc vào yếu tố nào?

Câu 34 [66589] - [Loga.vn]

Hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số góc ω, tại thời điểm ban đầu độ lệch pha giữa hai dao động là Δφ. Tại thời điểm t độ lệch pha của hai dao động là

Câu 35 [66588] - [Loga.vn]

Khi tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số bằng phương pháp giản đồ Frexnen, khi các vectơ biểu diễn hai dao động hợp thành quay với vận tốc góc ω thì đại lượng thay đổi là:

Câu 36 [66587] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây không đúng ?

Câu 37 [66586] - [Loga.vn]

Một vật dao động cưỡng bức dưới tác dụng của ngoại lực F = F0cosπft (với F0 và f không đổi, t tính bằng s). Tần số dao động cưỡng bức của vật là

Câu 38 [66585] - [Loga.vn]

Dao động của con lắc đồng hồ là:

Câu 39 [66584] - [Loga.vn]

Khi nói về dao động tắt dần, phát biểu nào sau đây là sai?

Câu 40 [66578] - [Loga.vn]

Giảm xóc của ôtô là áp dụng của

Câu 41 [66568] - [Loga.vn]

Chọn phát biểu sai:

Câu 42 [66547] - [Loga.vn]

Khi tần số ngoại lực bằng tần số riêng của hệ thì xảy ra hiện tượng:

Câu 43 [66542] - [Loga.vn]

Dao động duy trì là dao động tắt dần mà người ta đã:

Câu 44 [66536] - [Loga.vn]

Dao động của hệ được bù vào năng lượng đã mất sau một chu kì là:

Câu 45 [66507] - [Loga.vn]

Hai con lắc làm bằng hai hòn bi có bán kính bằng nhau, treo trên hai sợi dây có cùng chiều dài. Khối lượng của hai hòn bi là khác nhau. Hai con lắc cùng dao động trong một môi trường với cùng biên độ. Thì con lắc nào tắt nhanh hơn?

Câu 46 [66498] - [Loga.vn]

Chọn phát biếu sai? Trong dao động của vật chịu lực cản nhỏ không đổi

Câu 47 [66495] - [Loga.vn]

Một vật dao động tắt dần có các đại lượng giảm liên tục theo thời gian là

Câu 48 [66481] - [Loga.vn]

Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng cơ thì vật tiếp tục dao động

Câu 49 [66479] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây là đúng . Hiện tượng cộng hưởng chỉ xảy ra với.

Câu 50 [66476] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây là đúng .

Đánh giá, bình luận
Điểm đánh giá trung bình

4

0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
100%
(1)
0%
(0)

rất hay luôn.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook