Chi tiết đề thi

Đề ôn tập chương 3, chương 4 và chương 5 môn vật lý 10 theo chương trình chuẩn

ctvloga3
1 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [50372] - [Loga.vn]

Một vật nhỏ rơi không vận tốc ban đầu từ điểm A có độ cao h so với mặt đất. Khi chạm đất tại O, vật nảy lên theo phương thẳng đứng với vận tốc có độ lớn bằng 2/3 vận tốc chạm đất. Gọi B là điểm cao nhất mà vật đạt được sau khi nảy lên. Độ cao của điểm B là

Câu 2 [50371] - [Loga.vn]

Một vật chuyển động trong trọng trường chỉ dưới tác dụng của trọng lực, động năng của vật

Câu 3 [50370] - [Loga.vn]

Định luật bảo toàn cơ năng được áp dụng khi vật

Câu 4 [50369] - [Loga.vn]

Một vật được ném lên với vận tốc ban đầu 2m/s từ điểm M có độ cao là 0,8m so với mặt đất. Biết khối lượng của vật bằng 0,5kg. Lấy g = 10m/$s^2$. Khi đó, cơ năng của vật bằng

Câu 5 [50368] - [Loga.vn]

Một vật nhỏ được ném lên từ một điểm M phía trên mặt đất, vật lên tới điểm N thì dừng và rơi xuống. Trong quá trình vật chuyển động từ M đến N thì

Câu 6 [50367] - [Loga.vn]

Cơ năng là đại lượng

Câu 7 [50366] - [Loga.vn]

Một lò xo có độ cứng k = 200N/m, một đầu cố định, đầu kia gắn với một vật nhỏ. Khi lò xo bị nén 2cm thì thế năng đàn hồi của vật và lò xo là

Câu 8 [50350] - [Loga.vn]

Một vật khối lượng m gắn vào đầu một lò xo đàn hồi có độ cứng bằng k, đầu kia của lò xo cố định. Khi lò xo bị nén lại một đoạn \[\Delta \]l thì thế năng đàn hồi bằng

Câu 9 [50349] - [Loga.vn]

Một vật chuyển động không nhất thiết phải có

Câu 10 [50348] - [Loga.vn]

Một vật khối lượng 1,0kg có thế năng 1,0J đối với mặt đất. Lấy g = 9,8m/$s^2$. Khi đó, vật ở độ cao

Câu 11 [50347] - [Loga.vn]

Một tên lửa đang chuyển động, nếu khối lượng giảm một nửa, và vận tốc tăng gấp đôi thì động năng của tên lửa sẽ

Câu 12 [50346] - [Loga.vn]

Một ôtô có khối lượng 1000kg chuyển động với vận tốc 80km/h. Động năng của ôtô bằng

Câu 13 [50345] - [Loga.vn]

Một vật trọng lượng 1,0N có động năng 1,0J. Lấy g = 10m/$s^2$. Khi đó vận tốc của vật là

Câu 14 [50344] - [Loga.vn]

Động năng của một vật tăng khi vật

Câu 15 [50343] - [Loga.vn]

Động năng của một vật thay đổi khi vật

Câu 16 [50342] - [Loga.vn]

Một gầu nước khối lượng 10kg được kéo cho chuyển động đều lên độ cao 6m trong khoảng thời gian 2phút. Lấy g = 10m/$s^2$. Công suất của lực kéo là

Câu 17 [50341] - [Loga.vn]

Một ôtô lên dốc có ma sát với vận tốc không đổi. Lực đã sinh công dương là

Câu 18 [50340] - [Loga.vn]

Một lực \[\vec{F}\] không đổi liên tục kéo một vật chuyển động với vận tốc \[\overrightarrow{\text{v}}\] theo hướng của\[\vec{F}\]. Công suất của lực \[\vec{F}\] là

Câu 19 [50339] - [Loga.vn]

Công được đo bằng tích của  

Câu 20 [50338] - [Loga.vn]

Đơn vị nào dưới đây không phải là đơn vị tính công suất?

Câu 21 [50337] - [Loga.vn]

Một viên đạn khối lượng 50g đang bay ngang với vận tốc 200m/s thì xuyên qua một tấm gỗ dày. Đạn chui sâu vào gỗ 4cm. Lực cản trung bình của gỗ lên đạn có độ lớn là

Câu 22 [50336] - [Loga.vn]

Động lượng của một ô tô được bảo toàn khi ô tô

Câu 23 [50335] - [Loga.vn]

Khi vận tốc của một vật tăng gấp đôi thì

Câu 24 [50334] - [Loga.vn]

Một vật nặng 1kg rơi tự do xuống đất trong khoảng thời gian 0,5 giây. Lấy g = 9,8m/$s^2$. Độ biến thiên động lượng của vật trong khoảng thời gian rơi là

Câu 25 [50333] - [Loga.vn]

Một vật nhỏ khối lượng m = 2kg trượt xuống một đường dốc thẳng nhẵn. Tại một thời điểm xác định, vật có vận tốc 3m/s, sau đó 4s có vận tốc 7m/s. Tiếp ngay sau đó 3s vật có động lượng (tính theo kg.m.$s^{-1}$) là

Câu 26 [50332] - [Loga.vn]

Một quả bóng đang bay ngang với động lượng $\overrightarrow{p}$thì đập vuông góc vào một bức tường thẳng đứng, bay ngược trở lại theo phương vuông góc với bức tường với cùng độ lớn vận tốc. Độ biến thiên động lượng của quả bóng là

Câu 27 [50331] - [Loga.vn]

Đơn vị của động lượng còn được tính là

Câu 28 [50330] - [Loga.vn]

Ngẫu lực là cặp lực có đặc điểm

Câu 29 [50329] - [Loga.vn]

Một vật rắn đang quay đều quanh một trục cố định, nếu có thêm một ngẫu lực tác dụng lên vật cùng chiều quay thì:

Câu 30 [50328] - [Loga.vn]

Cánh tay đòn của ngẫu lực là

Câu 31 [50327] - [Loga.vn]

Đối với vật không có trục quay cố định, ngẫu lực tác dụng vào vật sẽ làm cho vật

Câu 32 [50326] - [Loga.vn]

Một ngẫu lực gồm hai lực \[{{\vec{F}}_{1}}\] và \[{{\vec{F}}_{2}}\] có $F_1$ = $F_2$ = F và có cánh tay đòn d. Độ lớn của momen ngẫu lực là

Câu 33 [50325] - [Loga.vn]

Hai lực của một ngẫu lực có độ lớn F = 5,0N. Cánh tay đòn của ngẫu lực d = 20cm. Momen của ngẫu lực này là

Câu 34 [50377] - [Loga.vn]

Đặc điểm nào dưới đây nói về các phân tử khí lí tưởng là sai?

Câu 35 [50376] - [Loga.vn]

Phát biểu nào dưới đây nói về chuyển động của phân tử là sai?

Câu 36 [50375] - [Loga.vn]

Phát biểu nào dưới đây nói về lực tương tác phân tử là sai?

Câu 37 [50374] - [Loga.vn]

Khi khoảng cách giữa các phân tử nhỏ, thì giữa các phân tử

Câu 38 [50373] - [Loga.vn]

Tính chất nào dưới đây không phải là của phân tử?

Câu 39 [50379] - [Loga.vn]

Trong các đại lượng dưới đây, đại lượng nào không phải là thông số trạng thái của một lượng khí?

Câu 40 [50378] - [Loga.vn]

Quả bóng bay dù được buộc chặt, để lâu ngày vẫn bị xẹp vì

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook