Chi tiết đề thi

Đề ôn vật lý 10 chương 1

ctvloga420
8 lượt thi
Vật Lý
Dễ
(0)
20
25 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [58653] - [Loga.vn]

Vật chuyển động thẳng có phương trình chuyển động: x = 5 - 10t (đơn vị sử dụng là mét và phút). Kết luận nào sau đây rút ra từ phương trình là sai?

Câu 2 [58641] - [Loga.vn]

Tìm phát biểu sai ?

Câu 3 [58631] - [Loga.vn]

Trong chuyển động nào sau đây không thể coi vật như là một chất điểm ?

Câu 4 [58625] - [Loga.vn]

Điều nào sau đây coi là đúng khi nói về chất điểm?

Câu 5 [58651] - [Loga.vn]

Một người đi xe đạp từ nhà tới trường theo một đường thẳng, với tốc độ không đổi 15 km/h. Khoảng cách từ nhà đến trường là 5 km. Chọn hệ trục tọa độ Ox trùng với đường thẳng chuyển động, gốc O tại trường, chiều dương ngược với chiều chuyển động, gốc thời gian là lúc xuất phát. Phương trình chuyển động của người đó là:

Câu 6 [58645] - [Loga.vn]

Nếu chọn 5 giờ 30 phút làm gốc thời gian thì thời điểm 8 giờ 15 phút có giá trị là

Câu 7 [58639] - [Loga.vn]

Trong các cách chọn hệ trục tọa độ và mốc thời gian dưới đây, cách nào thích hợp nhất để xác định vị trí của một máy bay đang bay trên đường dài ?

Câu 8 [58627] - [Loga.vn]

Trường hợp nào sau đây có thể xem vật là chất điểm?

Câu 9 [58656] - [Loga.vn]

Một vật chuyển động thẳng đều. Lúc t = 2 s thì tọa độ là x = 1 m, lúc t = 5 s thì tọa độ x = - 8 m. Phương trình chuyển động là

Câu 10 [59473] - [Loga.vn]

Vật chuyển động trên đoạn đường AB chia làm hai giai đoạn AC và CB với AC = CB với tốc độ tương ứng là v1 và v2 . Tốc độ trung bình trên đoạn đường AB được tính bởi công thức

Câu 11 [59479] - [Loga.vn]

Một vật chuyển động thẳng không đổi chiều trên một quãng đường dài 40 m. Nửa quãng đường đầu vật đi hết thời gian t1 = 5 s, nửa thời gian sau vật đi hết thời gian t2 = 2 s. Tốc độ trung bình trên cả quãng đường là

Câu 12 [59496] - [Loga.vn]

Một vật chuyển động thẳng đều với vận tốc 2 m/s và lúc t = 2 s thì vật có tọa độ x = 5 m. Phương trình tọa độ của vật là

Câu 13 [59491] - [Loga.vn]

Phương trình chuyển động của một chất điểm dọc theo trục Ox có dạng:x = 5+60t (x đo bằng km, t đo bằng giờ). Chất điểm đó xuất phát từ điểm

Câu 14 [59543] - [Loga.vn]

Trong những phương trình sau đây, phương trình nào mô tả chuyển động thẳng đều ?

(a) x = 2t

(b) x = t2 +2

(c) x = 6t +1

(d) x = t2 -4

Câu 15 [59537] - [Loga.vn]

Trong những phương trình dưới đây, phương trình nào biểu diễn qui luật của chuyển động thẳng đều ? t2

Câu 16 [59534] - [Loga.vn]

Cùng một lúc tại hai bến xe A và B cách nhau 102 km có hai ô tô chạy ngược chiều nhau trên đoạn đường thẳng đi qua A và B. Tốc độ của ô tô chạy từ A là 54 km/h và tốc độ của ô tô chạy từ B là 48 km/h. Chọn bến xe A làm mốc, chọn thời điểm xuất phát của hai ô tô làm mốc thời gian và chiều chuyển động của ô tô chạy từ A làm chiều dương. Phương trình chuyển động của hai xe ô tô xuất phát từ A và từ B lần lượt là

Câu 17 [59530] - [Loga.vn]

Tại thời điểm ban đầu (t = 0), ở hai điểm A và B cách nhau 10 km có hai ô tô chạy cùng chiều nhau trên đường thẳng từ A đến B. Tốc độ của ô tô chạy từ A là 54 km/h và của ô tô chạy từ B là 48 km/h. Thời điểm lúc ô tô A đuổi kịp ô tô B và vị trí hai xe gặp nhau cách A lần lượt là

Câu 18 [59524] - [Loga.vn]

Cùng một lúc tại hai bến xe A và B cách nhau 102 km có hai ô tô chạy ngược chiều nhau trên đoạn đường thẳng đi qua A và B. Tốc độ của ô tô chạy từ A là 54 km/h và tốc độ của ô tô chạy từ B là 48 km/h. Thời điểm hai ô tô chạy đến gặp nhau và vị trí gặp nhau cách A là

Câu 19 [59520] - [Loga.vn]

Trong các phương trình chuyển động thẳng đều sau đây, phương trình nào biểu diễn chuyển động không xuất phát từ gốc tọa độ và đi theo chiều âm trục Ox đã chọn?

Câu 20 [59514] - [Loga.vn]

Một ô tô chuyển động trên một đoạn đường thẳng để tới bến xe cách điểm xuất phát 3 km. Tốc độ xe luôn bằng 80 km/h. Chọn bến xe làm vật làm mốc, chọn thời điểm ô tô xuất phát làm mốc thời gian và chọn chiều chuyển động của ô tô làm chiều dương. Phương trình chuyển động của ô tô trên đoạn đường thẳng này là

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook