Chi tiết đề thi

Đề ôn vật lý 10 theo chuẩn cấu trúc chương 7

ctvloga3
0 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
35
44 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [50484] - [Loga.vn]

Chất rắn đa tinh thể có các đặc tính là

Câu 2 [50483] - [Loga.vn]

Đặc điểm và tính chất nào dưới đây là đúng đối với chất rắn vô định hình?

Câu 3 [50482] - [Loga.vn]

Dụng cụ nào dưới đây hoạt động không dựa trên hiện tượng nở vì nhiệt?

Câu 4 [50481] - [Loga.vn]

Khi đổ nước sôi vào cốc thủy tinh thì cốc thủy tinh hay bị nứt vỡ, còn cốc thạch anh không bị nứt vỡ vì

Câu 5 [50480] - [Loga.vn]

Chất rắn nào là chất rắn kết tinh?

Câu 6 [50479] - [Loga.vn]

Chất rắn kết tinh sẽ không

Câu 7 [50478] - [Loga.vn]

Biết khối lượng riêng của sắt ở $0^0$C là 7,800.1$0^3$kg/$m^3$, hệ số nở dài của thép là 12.1$0^{-6}K^{-1}$. Khối lượng riêng của sắt ở 80$0^0$C sẽ là

Câu 8 [50477] - [Loga.vn]

Chất rắn kết tinh không có đặc điểm nào dưới đây?

Câu 9 [50476] - [Loga.vn]

Phân loại các chất rắn theo cách nào dưới đây là đúng?

Câu 10 [50475] - [Loga.vn]

Trong thí nghiệm đo hệ số căng bề mặt của chất lỏng, khi kéo vòng kim loại lên mặt thoáng chất lỏng thì lúc đầu số chỉ của lực kế tăng dần vì trong quá trình này

Câu 11 [50474] - [Loga.vn]

Có thể sử dụng lực kế nhạy để đo lực căng bề mặt của chất lỏng không dính ướt theo phương pháp tương tự với chất lỏng dính ướt hòa toàn không? Vì sao?

Câu 12 [50473] - [Loga.vn]

Nhúng đáy vòng kim loại chạm mặt chất lỏng rồi kéo lên mặt thoáng. Do vòng bị chất lỏng dính ướt hoàn toàn nên lực căng mặt ngoài tác dụng lên vòng sẽ

Câu 13 [50472] - [Loga.vn]

Khối lượng riêng của hơi nước bão hòa ở 2$5^0$C là 23,00g/$m^3$. Nhiệt độ không khí trong phòng là 2$5^0$C và độ ẩm tỉ đối của không khí là 70%. Nếu phòng có thể tích 100$m^3$ thì khối lượng của hơi nước trong phòng là

Câu 14 [50471] - [Loga.vn]

Khi nhiệt độ không khí tăng thì

Câu 15 [50470] - [Loga.vn]

So sánh khối lượng của không khí khô và không khí ẩm ở cùng một nhiệt độ và áp suất thì

Câu 16 [50469] - [Loga.vn]

Đơn vị của độ ẩm tuyệt đối và độ ẩm cực đại của không khí là

Câu 17 [50468] - [Loga.vn]

Nhiệt hóa hơi riêng của nước là 2,3.1$0^6$J/kg. Nhiệt lượng cần cung cấp để làm bay hơi hoàn toàn 100g nước ở 10$0^0$C là

Câu 18 [50467] - [Loga.vn]

Nhiệt hóa hơi riêng của nước là 2,3.1$0^6$J/kg, nghĩa là

Câu 19 [50466] - [Loga.vn]

Khi nhiệt độ tăng thì

Câu 20 [50465] - [Loga.vn]

Phát biểu nào dưới đây khi nói về sự bay hơi của các chất lỏng là sai?

Câu 21 [50464] - [Loga.vn]

Nhiệt nóng chảy riêng của nhôm là 3,9.1$0^5$J/kg và nhiệt dung riêng của nhôm là 880J/kg.K. Nhiệt độ nóng chảy của nhôm là 65$8^0$C. Nhiệt lượng cần cung cấp để làm nóng chảy hoàn toàn thỏi nhôm có khối lượng 8,0kg ở 2$0^0$C là

Câu 22 [50463] - [Loga.vn]

Nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là 3,4.1$0^5$J/kg và nhiệt dung riêng của nước đá là 2,09.1$0^3$J/kg.K. Nhiệt lượng cần cung cấp để làm nóng chảy hoàn toàn 50g nước đá ở - 2$0^0$C là

Câu 23 [50462] - [Loga.vn]

Nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là 3,4.1$0^5$J/kg. Nhiệt lượng cần cung cấp để làm nóng chảy 100g nước đá ở $0^0$C là

Câu 24 [50461] - [Loga.vn]

Nhiệt nóng chảy riêng của đồng là 1,8.1$0^5$J/kg, nghĩa là

Câu 25 [50457] - [Loga.vn]

Để tăng độ cao của cột nước trong ống mao dẫn, ta cần

Câu 26 [50456] - [Loga.vn]

Dùng nút vải sợi bông để nút chặt miệng chai đựng xăng hoặc dầu hỏa thì

Câu 27 [50454] - [Loga.vn]

Một ống nhỏ giọt nhỏ nước xuống theo phương thẳng đứng. Nước dính ướt hoàn toàn miệng ống. Đường kính miệng dưới của ống là 0,43mm. Trọng lượng mỗi giọt nước rơi khỏi miệng ống là 9,72.1$0^{-5}$N. Hệ số căng mặt ngoài của nước là

Câu 28 [50451] - [Loga.vn]

Đặt một que diêm nổi trên mặt nước nguyên chất. Nếu nhỏ nhẹ vài giọt nước xà phòng xuống mặt nước gần một cạnh của que diêm thì que diêm sẽ

Câu 29 [50449] - [Loga.vn]

Một vòng xuyến có đường kính ngoài là 44mm, đường kính trong là 40mm. Trọng lượng của vòng xuyến là 45mN. Lực bứt vòng xuyến này ra khỏi bề mặt của gli-xê-rin ở 2$0^0$C là 64,3mN. Hệ số căng bề mặt của gli-xê-rin ở nhiệt độ này là

Câu 30 [50444] - [Loga.vn]

Giọt dầu có dạng khối cầu nằm lơ lửng trong dung dịch có cùng khối lượng riêng với nó vì

Câu 31 [50442] - [Loga.vn]

Nước mưa không lọt qua được các lỗ nhỏ trên tấm vải bạt vì

Câu 32 [50440] - [Loga.vn]

Chiếc kim khâu có thể nổi trên mặt nước khi đặt nằm ngang vì

Câu 33 [50437] - [Loga.vn]

Phát biểu nào dưới đây khi nói về lực căng bề mặt của chất lỏng là sai?

Câu 34 [50433] - [Loga.vn]

Một thanh nhôm và một thanh thép có cùng độ dài $l_0$ ở $0^0$C. Khi nung nóng hai thanh tới 10$0^0$C thì độ dài của hai thanh chênh nhau 0,5mm. Hệ số nở dài của nhôm là 22.1$0^{-6}K^{-1}$ và của thép là 12.1$0^{-6}K^{-1}$. Độ dài $l_0$ của hai thanh ở $0^0$C là

Câu 35 [50420] - [Loga.vn]

Một băng kép gồm hai lá kim loại phẳng có độ dài và tiết diện giống nhau được ghép chặt với nhau bằng các đinh tán: lá đồng ở dưới, lá thép ở trên. Đồng có hệ số nở dài lớn hơn thép. Khi bị nung nóng thì băng kép sẽ

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook