Chi tiết đề thi

ĐỀ THAM KHẢO KÌ THI THPTQG 2019

ctvloga259
25 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(1)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [57706] - [Loga.vn]

Một chất điểm đang dao động điều hòa. Khi vừa qua khỏi vị trí cân bằng một đoạn S động năng của chất điểm là 0,091 J. Đi tiếp một đoạn 2S thì động năng chỉ còn 0,019 J và nếu đi thêm một đoạn S (biết A > 3S) nữa thì động năng bây giờ là

Câu 2 [57705] - [Loga.vn]

Thực hiện thí nghiệm giao thoa sóng tại mặt nước với hai nguồn kết hợp doa động cùng biên độ, đồng pha và theo phương vuông góc với bề mặt chất lỏng đặt tại S1 và S2. Biết khoảng cách S1S2 bằng 27,6 cm và sóng truyền trên mặt nước với bước sóng 8 cm. Gọi (E) là đường elip trên mặt nước nhận S1 và S2 là hai tiêu điểm và đi qua N là điểm thuộc vân giao thoa trung tâm và cách trung điểm của S1S2 một khoảng 12 c. Số điểm trong vùng diện tích mặt nước bao quanh bởi (E) dao động với biên độ cực đại và lệch pha \[\frac{\pi }{2}\] so với hai nguồn S1 và S2

Câu 3 [57704] - [Loga.vn]

Điện năng được truyền từ nơi phát đến một xưởng sản xuất bằng đường dây một pha với hiệu suất truyền tải là 90%. Ban đầu xưởng sản xuất này có 90 máy hoạt động, vì muốn mở rộng quy mô sản xuất nên xưởng đã nhập về thêm một số máy. Hiệu suất truyền tải lúc sau (khi có thêm các máy mới cùng hoạt động) đã giảm đi 10% so với ban đầu. Coi hao phí điện năng chỉ do tỏa nhiệt trên đường dây, công suất tiêu thụ điện của các máy hoạt động (kể cả các máy mới nhập về) đều như nhau và hệ số công suất trong các trường hợp đều bằng 1. Nếu giữ nguyên điện áp nơi phát thì số máy hoạt động đã đuộc nhập thêm về là

Câu 4 [57703] - [Loga.vn]

Trong một thí nghiệm giao thoa sóng nước, hai nguồn A và B cách nhau 16 cm, dao động theo phương vuông góc với mặt nước, cùng biên độ, cùng pha, cùng tần số 50 Hz. Điểm M nằm trên mặt nước và nằm trên đường trung trực của AB cách điểm O của AB một khoảng nhỏ nhất bằng \[4\sqrt{5}\] cm luôn dao động cùng pha với O. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước bằng

Câu 5 [57702] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hòa với biên độ A = 10 cm. Xét chuyển động một chiều của vật từ vị trí cân bằng ra biên. Khi đó tốc độ trung bình của vật khi chuyển động từ vị trí cân bằng đến vị trí có ly độ \[{{x}_{{}^\circ }}\] bằng tốc độ trung bình khi vật chuyển động từ vị trí \[{{x}_{{}^\circ }}\] đến biên và bằng 20 cm/s. Tốc độ trung bình của vật trong một chu kỳ là

Câu 6 [57701] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo treo thẳng đứng tại một nơi có gia tốc rơi tự do g = 10 m/s2, có độ cứng của lò xo k = 50 N/m. Bỏ qua khối lượng của lò xo. Khi vật dao động thì lực kéo cực đại và lực nén cực đại của lò xo lên giá treo lần lượt là 4N và 2N. Tốc độ cực đại của vật có giá trị là?

Câu 7 [57700] - [Loga.vn]

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 µm, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sat là 1,5 m. Trên màn, gọi M và N là hai điểm ở hai phái so với vân sáng trung tâm và cách vân sáng trung tâm lần lượt là 6,84 mm và 4,64 mm. Số vân sáng trong khoảng MN là

Câu 8 [57699] - [Loga.vn]

Một lò xo có khối lượng không đáng kể có độ cứng k = 50 N/m được giữ cố định đầu dưới còn đầu trên gắn với vật nặng m = 100g. Nâng vật m để lò xo dãn 2,0 cm rồi buông nhẹ, hệ dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Lấy g = 10 m/s2. Thời gian lò dãn trong một chu kì là

Câu 9 [57698] - [Loga.vn]

Trên mặt nước nằm ngang, tại hai điểm S1, S2 cách nhau 20 cm, người ta đặt hai nguồn sóng cơ kết hợp, dao động điều hòa theo phương thẳng đứng có tần số 50 Hz và luôn dao động đồng pha. Biết vận tốc truyền sóng trên mặt nước là 3 m/s, coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Số điểm dao động với biên độ cực tiểu trên đoạn S1S2

Câu 10 [57697] - [Loga.vn]

Một ánh sáng đơn sắc màu đỏ có tần số f được truyền từ chân không vào một chất lỏng có chiết suất 1,5 đối với ánh sáng này. Trong chất lỏng trên, ánh sáng có

Câu 11 [57696] - [Loga.vn]

Mạch dao động LC đang thực hiện dao động điện từ tự do với chu kỳ T. Tại thời điểm nào đó dòng điện trong mạch có cường độ 8π (ma) và đang tăng, sau đó khoảng thời gian 3T/4 thì diện tích trên bản tụ có độ lớn \[{{2.10}^{-9}}\] C. Chu kỳ dao động điện từ của mạch bằng

Câu 12 [57695] - [Loga.vn]

Mạch dao động lý tưởng có điện tích trên tụ C: \[q={{10}^{-2}}\text{cos}\left( 20t-\frac{\pi }{4} \right)\] (C). Viết biểu thức của dòng điện trong mạch?

Câu 13 [57694] - [Loga.vn]

Trong một thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe hẹp là a = 2 mm. Khoảng cách từ mặt phẳng chứ hai khe đến màn quan sát là D = 2 m. Chiếu vào hai khe S1 và S2 bằng nguồn ánh sáng trắng có bước sóng \[0,4\,\mu m\le \lambda \le 0,76\,\mu m\]. Số bức xạ cho vân sáng tại vị trí cách vân trung tâm là 2,6 mm là

Câu 14 [57693] - [Loga.vn]

Trên đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh có bốn điểm theo đúng thứ tự A, M, N và B. Giữa hai điểm A và M chỉ có điện trở thuần, giữa hai điểm M và N chỉ có cuộn dây, giữa 2 điểm N và B chỉ có tụ điện. Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện ấp xoay chiều 175 V – 50 Hz thì điện áp hiệu dụng trên đoạn AM là 25V, trên đoạn MN là 25V và trên đoạn NB là 175V. Hệ số công suất của đoạn mạch AB là

Câu 15 [57692] - [Loga.vn]

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nếu thay ánh sáng đơn sắc vàng bằng ánh sáng đơn sắc màu lam và giữ nguyên các điều kiện khác thì trên màn quan sát

Câu 16 [57691] - [Loga.vn]

Đặt điện áp \[u=U\sqrt{2}\text{cos}\omega \text{t}\] vào hai đầu một tụ điện thì cường độ dòng điện qua nó có giá trị hiệu dụng là I. Tại thời điểm t, điện áp tức ở hai đầu tụ điện u và cường độ dòng điện Vuông pha tức thời qua tụ là i. Hệ thức liên hệ giữa các đại lượng là:

Câu 17 [57690] - [Loga.vn]

Một đoạn mạch gồm R, L, C mắc nối tiếp trong đó có ZL > ZC. So với dòng điện, điện áp hai đầu mạch sẽ:

Câu 18 [57689] - [Loga.vn]

Trong hệ thống đường dây truyền tải điện năng của Việt Nam, điện áp hiệu dụng lớn nhất được sử dụng trong quá trình truyền tải là:

Câu 19 [57688] - [Loga.vn]

Cường độ điện trường của một điện tích điểm gây ra tại A bằng 36 V/m, tại B bằng 9 V/m. Hỏi cường độ điện trường tại C của AB là bao nhiêu? Cho biết A, B, C cùng nằm trên một đường sức

Câu 20 [57687] - [Loga.vn]

Để ước lượng độ sâu của một giếng cạn nước, một người dùng đồng hồ bấm giây, ghé sát tai vào miệng giếng và thả một hòn đá rơi tự do từ miệng giếng, sau 2s thì người đó nghe thấy tiéng hòn đá đập vào đáy giếng. Giả sử tốc độ truyền âm trong không khí là 340 m/s. Lấy g = 10 m/s2. Độ sâu ước lượng của giếng là

Câu 21 [57686] - [Loga.vn]

Một hạt có khối lượng nghỉ \[{{m}_{{}^\circ }}\]. Theo thuyết tương đối, khối lượng động (khối lượng tương đối tính) của hạt này khi chuyển động với tốc độ 0,6 c (c là tốc độ ánh sáng trong chân không) là:

Câu 22 [57685] - [Loga.vn]

Cho phản ứng hạt nhân: \[{}_{1}^{3}T+{}_{1}^{2}D\to {}_{2}^{4}He+X\]. Biết độ hụt khối của các hạt nhân T, D và He lần lượt là 0,009106u; 0,002491u; 0,030382u và 1u = 931,5 mev/c2. Năng lượng tỏa ra của phản ứng xấp xỉ bằng

Câu 23 [57684] - [Loga.vn]

Một hạt có khối lượng nghỉ \[{{m}_{{}^\circ }}\] khi có động năng bằng năng lượng nghỉ của nó thì khối lượng m của hạt

Câu 24 [57683] - [Loga.vn]

Nguồn sáng thứ nhất có công suất \[{{P}_{1}}\] phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng \[{{\lambda }_{1}}=450\,nm\]. Nguồn sáng thứ hai có công suất \[{{P}_{2}}\] phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng \[{{\lambda }_{1}}=0,6\,\mu m\]. Trong cùng một khoảng thời gian, tỉ số giữa số photon mà nguồn thứ nhất phát ra so so photon mà nguồn thứ hai phát ra là 3:1. Tỉ số \[{{P}_{1}}\] và \[{{P}_{2}}\] là:

Câu 25 [57682] - [Loga.vn]

Một mạch dao động LC lý tưởng với cuộn dây lõi không khí. Nếu luồn lõi thép vào cuộn dây thì tần của mạch dao động thay đổi thế nào?

Câu 26 [57680] - [Loga.vn]

Con n acquy, mỗi acquy có suất biến động \[\xi \] và điện trở trong r nối mạch ngoài là một biến trở Rt. Điều kiện của Rt để dòng điện trong mạch khi các accquy mắc nối tiếp hoặc song song như nhau là

Câu 27 [57679] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn dài 10 cm treo tại điểm cố định I trong trọng trường. Con lắc đang đứng yên thì điểm treo di chuyển nhanh dần đều đi lên với gia tốc a = 2 m/s2 trên dây theo góc nghiêng \[30{}^\circ \] so với phương ngang. Lấy g = 10 m/s2. Tốc cực độ đại của con lắc gần giá trị nào nhất sau đây?

Câu 28 [57678] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hòa với tốc độ ban đầu là 1 m/s và gia tốc là \[-10\sqrt{3}\] m/s2. Khi đi qua vị trí cân bằng thì vật có tốc độ là 2 m/s. Phương trình dao động của vật là

Câu 29 [57677] - [Loga.vn]

Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C mắc nối tiếp. Gọi \[{{u}_{R}},\,\,{{u}_{L}},\,\,{{u}_{C}}\], u lần lượt là điện áp tứ thời ở hai đầu điện trở, cuộn cảm, tụ điện và đoạn mạch R, L, C. Gọi i là cường độ dòng điện tức thời trong mạch. Hệ thức nào sau đây là đúng?

Câu 30 [57676] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ và vật nhỏ dao động điều hòa theo phương ngang với tần số góc 10 rad/s. Biết rằng khi động năng và thế năng bằng nhau thì vận tốc của vật có độ lớn bằng 0,6 m/s. Biên độ dao động của con lắc có giá trị là

Câu 31 [57675] - [Loga.vn]

Chiếu tia sáng đơn sắc vào mặt bên của lăng kính có góc chiết quang \[60{}^\circ \]. Tia ló qua mặt bên thứ hai có góc ló \[50{}^\circ \] và góc lệch so với tia tới là \[20{}^\circ \] thì góc tới là

Câu 32 [57674] - [Loga.vn]

Năng lượng tối thiểu để bứt electron ra khỏi kim loại 3,05ev. Kim loại này có giới hạn quang điện là

Câu 33 [57673] - [Loga.vn]

Cảm ứng từ B của đông điện thẳng tại điểm M cách dòng điện 3 cm bằng \[2,{{4.10}^{-5}}\] T. Tính cường độ dòng điện của dây dẫn

Câu 34 [57672] - [Loga.vn]

Đại lượng đặc trưng cho mức bền vững của hạt nhân là

Câu 35 [57671] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây về đại lượng đặc trưng của sóng cơ họ là không đúng?

Câu 36 [57670] - [Loga.vn]

Trong dao động cưỡng bức, biên độ của dao động cơ cưỡng bức:

Câu 37 [57669] - [Loga.vn]

Hiện tượng các tia sáng lệch phương khi truyền xiên góc qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt khác nhau là hiện tượng

Câu 38 [57668] - [Loga.vn]

Hiện tượng liên quan đến tính chất lượng tử của ánh sáng là:

Câu 39 [57667] - [Loga.vn]

Đặt điện áp xoay chiều \[u=U\sqrt{2}\text{cos}\left( \omega t+\varphi \right)\] vào hai đầu tụ điện. Dung kháng của tụ điện này bằng

Câu 40 [57653] - [Loga.vn]

Một chất điểm dao động theo phương trình \[x=4\cos 2\pi t\] cm. Dao động của chất điểm có biên độ là

Đánh giá, bình luận
Điểm đánh giá trung bình

5

0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
100%
(1)

đề hay

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook