Chi tiết đề thi

đê thi hóa học lớp 9

leaderseventeen
0 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(0)
30
38 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [49340] - [Loga.vn]

Chất có trong không khí góp phần gây nên hiện tượng vôi sống hóa đá là :

Câu 2 [49609] - [Loga.vn]

Cho magiê tác dụng với axit sunfuric đặc nóng xãy ra theo phản ứng sau:

Mg + H2SO4 (đặc,nóng) → MgSO4 + SO2 + H2O. Tổng hệ số trong phương trình hoá học là:

Câu 3 [49305] - [Loga.vn]

Hoà tan 6,2 g natri oxit vào 193,8 g nước thì được dung dịch A. Nồng độ phần trăm của dung dịch A là:

Câu 4 [49745] - [Loga.vn]

Cặp chất không thể tồn tại trong một dung dịch ( tác dụng được với nhau) là:

Câu 5 [49249] - [Loga.vn]

Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch bazơ là:

Câu 6 [49744] - [Loga.vn]

Dung dịch Ca(OH)2 và dung dịch NaOH có những tính chất hóa học của bazơ tan vì:

Câu 7 [49917] - [Loga.vn]

Cho dung dịch axit sunfuric loãng tác dụng với muối natrisunfit ( Na2SO3). Chất khí nào sinh ra ?

Câu 8 [49590] - [Loga.vn]

Dung dịch axit clohiđric tác dụng với sắt tạo thành:

Câu 9 [49916] - [Loga.vn]

Các cặp chất cùng tồn tại trong 1 dung dịch (không phản ứng với nhau):

1. CuSO4 và HCl 2. H2SO4 và Na2SO3

3. KOH và NaCl 4. MgSO4 và BaCl2

Câu 10 [49245] - [Loga.vn]

Oxit lưỡng tính là:

Câu 11 [50548] - [Loga.vn]

Trong các hợp chất sau hợp chất có trong tự nhiên dùng làm phân bón hoá học:

Câu 12 [49548] - [Loga.vn]

Chất phản ứng được với dung dịch HCl tạo ra một chất khí có mùi hắc, nặng hơn không khí và làm đục nước vôi trong:

Câu 13 [49601] - [Loga.vn]

Để nhận biết dung dịch axit sunfuric và dung dịch axit clohiđric ta dùng thuốc thử:

Câu 14 [49935] - [Loga.vn]

Lưu huỳnh đioxit được tạo thành từ phản ứng của cặp chất:

Câu 15 [49591] - [Loga.vn]

Dung dịch axit clohiđric tác dụng với đồng (II) hiđrôxit tạo thành dung dịch màu:

Câu 16 [49341] - [Loga.vn]

Dãy các chất tác dụng với lưu huỳnh đioxit là:

Câu 17 [49701] - [Loga.vn]

Dãy các bazơ làm phenolphtalein hoá đỏ:

Câu 18 [49536] - [Loga.vn]

Dãy gồm các kim loại tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng là:

Câu 19 [49741] - [Loga.vn]

Nhóm các dung dịch có pH > 7 là:

Câu 20 [49925] - [Loga.vn]

Dung dịch của chất X có pH>7 và khi cho tác dụng với dung dịch kali sunfat( K2SO4) tạo ra chất không tan (kết tủa). Chất X là:

Câu 21 [49592] - [Loga.vn]

Oxit tác dụng với axit clohiđric là:

Câu 22 [49347] - [Loga.vn]

Cặp chất tác dụng với nhau tạo ra muối natrisunfit là:

Câu 23 [49246] - [Loga.vn]

Oxit trung tính là:

Câu 24 [49955] - [Loga.vn]

Hợp chất bị nhiệt phân hủy thoát ra khí làm than hồng bùng cháy:

Câu 25 [49941] - [Loga.vn]

Dãy chất nào sau đây bị nhiệt phân hủy ở nhiệt độ cao:

Câu 26 [49742] - [Loga.vn]

Để phân biệt hai dung dịch NaOH và Ba(OH)2 đựng trong hai lọ mất nhãn ta dùng thuốc thử:

Câu 27 [49709] - [Loga.vn]

Để nhận biết dd KOH và dd Ba(OH)2 ta dùng thuốc thử là:

Câu 28 [49739] - [Loga.vn]

Thuốc thử để nhận biết dung dịch Ca(OH)2 là:

Câu 29 [49544] - [Loga.vn]

Cặp chất tác dụng với nhau tạo thành muối và nước:

Câu 30 [49251] - [Loga.vn]

Chất khí nào sau đây là nguyên nhân gây ra hiệu ứng nhà kính ?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook