Chi tiết đề thi

đề thi học kì 2

quynh0972102275
3 lượt thi
Lịch Sử
Trung bình
(0)
30
38 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [100858] - [Loga.vn]

Binh đoàn nào của quân đội Pháp đảm nhận nhiệm vụ đổ bộ bất ngờ, đánh chiếm thị xã Bắc Kạn, thị trấn Chợ Mới cuối năm 1947?

Câu 2 [100976] - [Loga.vn]

Ngày 1-11-1968 đã diễn ra sự kiện lịch sử quan trọng gì?

Câu 3 [100708] - [Loga.vn]

Thực dân Pháp đã thực hiện chính sách gì để vơ vét tối đa những nguồn lợi ở Đông Dương trong chiến tranh thế giới thứ hai?

Câu 4 [98886] - [Loga.vn]

Phát biểu ý kiến của anh (chị) về nhận định: “Sự ra đời của các nước dân chủ nhân dân Đông Âu là do sự sắp đặt của Liên Xô”

Câu 5 [99020] - [Loga.vn]

Đâu không phải là điều kiện khách quan tác động đến sự bùng nổ phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)

Câu 6 [100358] - [Loga.vn]

Cộng đồng kinh tế châu Âu (EEC) ra đời nhằm mục đích gì?

Câu 7 [100088] - [Loga.vn]

Bài học quan trọng nhất Việt Nam có thể học tập từ sự phát triển “thần kì” của Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ hai trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay là

Câu 8 [100850] - [Loga.vn]

Đâu là lý do quyết định để chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa lựa chọn giải pháp “hòa để tiến” với thực dân Pháp từ ngày 6-3 đến trước ngày 19-12-1946?

Câu 9 [98876] - [Loga.vn]

Sự kiện nào đã mở đầu kỷ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người trong thế kỉ XX?

Câu 10 [114353] - [Loga.vn]

Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, Chính phủ ta đã thực hiện biện pháp nào để giải quyết nạn đói trước mắt?

Câu 11 [114415] - [Loga.vn]

Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân được thành lập theo chỉ thị của ai?

Câu 12 [99082] - [Loga.vn]

Kẻ thù chủ yếu của nhân dân các nước Mỹ Latinh sau chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

Câu 13 [100851] - [Loga.vn]

Việc kí kết hiệp định Sơ bộ (6-3-1946) và tạm ước 14-9-1946 đã phản ánh điều gì của nhân dân Việt Nam?

Câu 14 [99123] - [Loga.vn]

Điểm nổi bật của tình hình kinh tế Trung Quốc trong những năm 1978 đến năm 1998 là gì?

Câu 15 [99030] - [Loga.vn]

Điểm nổi bật trong đường lối đối ngoại của Inđônêxia và Miến Điện từ giữa những năm 50 của thế kỉ XX là

Câu 16 [98874] - [Loga.vn]

Từ năm 1950 đến năm 1975, Liên Xô đã đề ra và thực hiện nhiều kế hoạch dài hạn với mục đích gì?

Câu 17 [101061] - [Loga.vn]

Đâu không phải là những khó khăn và tồn tại của Việt Nam sau 15 năm thực hiện đường lối đổi mới (1986-2000)

Câu 18 [100434] - [Loga.vn]

Đâu là nhân tố quyết định đến sự phát triển của một quốc gia nửa sau thế kỉ XX?

Câu 19 [100077] - [Loga.vn]

Nhân tố nào được coi là “ngọn gió thần” đối với nền kinh tế Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ hai?

Câu 20 [100945] - [Loga.vn]

Vì sao phong trào Đồng Khởi lại đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của cách mạng miền Nam?

Câu 21 [99078] - [Loga.vn]

Từ cuối những năm 70 của thế kỉ XX, chủ nghĩa thực dân chỉ còn tồn tại dưới hình thức nào?

Câu 22 [100692] - [Loga.vn]

Nguyên nhân sâu xa nào sau đây dẫn tới sự bùng nổ phong trào 1930-1931?

Câu 23 [100059] - [Loga.vn]

Điểm nổi bật của tình hình kinh tế nước Mỹ sau chiến tranh thế giới thứ hai là

Câu 24 [100081] - [Loga.vn]

Đâu không phải là cải cách dân chủ mà Bộ Chỉ huy tối cao lực lượng Đồng minh đã thi hành ở Nhật Bản sau chiến tranh?

Câu 25 [100911] - [Loga.vn]

Nơi tập trung lực lượng mạnh nhất của thực dân Pháp theo dự tính ban đầu trong kế hoạch Nava là

Câu 26 [114410] - [Loga.vn]

Tổ chức nào sau đây không phải là tiền thân của Liên minh châu Âu?

Câu 27 [114295] - [Loga.vn]

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nước nào giành được độc lập sớm nhất ở Đông Nam Á?

Câu 28 [100374] - [Loga.vn]

Các vùng Đông Nam Á, Nam Á, Tây Á thuộc phạm vi ảnh hưởng của quốc gia nào theo quy định của Hội nghị Ianta (2-1945)?

Câu 29 [101036] - [Loga.vn]

Điểm giống nhau giữa Chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) và chiến dịch Hồ Chí Minh (1975) là

Câu 30 [100840] - [Loga.vn]

Vì sao sau cách mạng tháng Tám, Việt Nam lại rơi vào tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”?

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook