Chi tiết đề thi

ĐỀ THI HỌC KÌ I THPT CHU VĂN AN SỞ GD & ĐT HÀ NỘI MÔN VẬT LÝ

ctvloga212
9 lượt thi
Vật Lý
Dễ
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [55971] - [Loga.vn]

Khi nói về dao động cơ tắt dần của một vật, phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 2 [55970] - [Loga.vn]

Một nguồn âm điểm S phát âm đẳng hướng với công suất không đổi trong một môi trường không hấp thụ và không phản xạ âm. Lúc đầu, mức cường độ âm do S gây ra tại điểm M là L (dB). Khi cho S tiến lại gần M thêm một đoạn 60m thì mức cường độ âm tại M lúc này là L+6(dB). Khoảng cách từ S đến M lúc đầu là:

Câu 3 [55969] - [Loga.vn]

Đối với sóng cơ học, vận tốc truyền sóng phụ thuộc vào

Câu 4 [55968] - [Loga.vn]

Một sợi dây đàn hồi dài 1,2 m có hai đầu cố định. Trên dây đang có sóng dừng. Không kể hai đầu dây, trên dây còn quan sát được hai điểm mà phần tử dây tại đó đứng yên. Biết sóng truyền trên dây với vận tốc 8 m/s. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng là

Câu 5 [55967] - [Loga.vn]

Chọn phương án sai? Khi một chất điểm dao động điều hòa thì

Câu 6 [55966] - [Loga.vn]

Đặt điện áp xoay chiều \[u=U\sqrt{2}c\text{os}\left( \omega \text{t+}\varphi \right)\]với \[\omega >0\]vào hai dầu cuộn thuần cảm có độ tự cảm L. Cảm kháng của cuộn dây này bằng:

Câu 7 [55965] - [Loga.vn]

Một sợi dây căng ngang dang có sóng dừng. Sóng truyền trên dây có bước sóng \[\lambda \] . Khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp là

Câu 8 [55964] - [Loga.vn]

Hai nguồn kết hợp A, B dao động cùng pha với tần số 50Hz. Tại một điểm M cách nguồn lần lượt là 20cm và 22,5cm sóng dao động với biên độ nhỏ nhất, giữa M và đường trung trực không có điểm cực đại nào. Vận tốc truyền sóng là

Câu 9 [55963] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hòa với chu kỳ T. Gọi \[{{v}_{max}}v\grave{a}\text{ }{{a}_{max}}\] tương ứng là vận tốc cực đại và gia tốc cực đại của vật. Hệ thức liên hệ giữa \[{{v}_{max}}v\grave{a}\text{ }{{a}_{max}}\] là:

Câu 10 [55962] - [Loga.vn]

Đặt điện áp xoay chiều có giá trị cực đại là 100 V vào hai đầu một đoạn mạch chỉ chứa tụ điện thì cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch có biểu thức\[i=~2cos(100\pi ~t)A\] . Tại thời điểm điện áp có giá trị 50 V và đang tăng thì cường độ dòng điện là:

Câu 11 [55961] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo nằm ngang có khối lượng 100g, tích điện q=20\[\mu C\] và lò xo nhẹ có độ cứng 10 N/m. Khi vật đang qua vị trí cân bằng với vận tốc \[20\sqrt{3}\]cm/s theo chiều dương trên mặt bàn nhẵn cách điện thì xuất hiện tức thời một điện trường đều trong không gian xung quanh. Biết điện trường cùng chiều dương của trục tọa độ và có cường độ\[E={{10}^{4}}V/m\] . Năng lượng dao động của con lắc sau khi xuất hiện điện trường là.

Câu 12 [55960] - [Loga.vn]

Giao thoa ở mặt nước với hai nguồn sóng kết hợp đặt tại A và B dao động điều hòa cùng pha theo phương thẳng đứng. Sóng truyền từ mặt nước có bước sóng \[\lambda \] . Cực tiểu giao thoa nằm tại những điểm có hiệu đường đi của hai sóng từ hai nguồn tới đó bằng

Câu 13 [55959] - [Loga.vn]

Cho đoạn mạch xoay chiều R, L, C nối tiếp có R=10\[\Omega \] , ZL=10\[\Omega \], ZC=20\[\Omega \]. Cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch \[i=2\sqrt{2}c\text{os}\left( \text{100}\pi \text{t} \right)(A)\]. Biểu thức tức thời của hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch là:

Câu 14 [55958] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa. Chu kỳ và biên độ dao động của con lắc lần lượt là 0,4s và \[4\sqrt{2}\]cm. Lấy gia tốc trọng trường\[g=10m/{{s}^{2}}\] . Thời gian ngắn nhất từ khi lực đàn hồi của lò xo có độ lớn cực đại đến khi lực đàn hồi có độ lớn cực tiểu là

Câu 15 [55957] - [Loga.vn]

Điều kiện để xảy ra hiện tượng công hưởng điện trong đoạn mạch RLC mắc nối tiếp được diễn tả theo biểu thức nào sau đây ?

Câu 16 [55956] - [Loga.vn]

Một dòng điện xoay chiều đi qua điện trở R=25\[\Omega \] trong thời gian t=120s thì nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở là Q = 6000 J. Cường độ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều là

Câu 17 [55955] - [Loga.vn]

Một trong những biện pháp làm giảm hao phí điện năng trên đường dây tải điện khi truyền tải điện năng đi xa đang được áp dụng rộng rãi là

Câu 18 [55954] - [Loga.vn]

Trong một đoạn mạch điện xoay chiều không phân nhánh, cường độ dòng điện sớm pha $\varphi $ với (0 < $\varphi $ < 0,5$\pi $ ) so với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch. Đoạn mạch đó

Câu 19 [55953] - [Loga.vn]

Một khung dây quay đều trong từ trường $\vec{B}$ vuông góc với trục quay của khung với tốc độ n = 1800 vòng/phút. Tại thời điểm t = 0 , véc tơ pháp tuyến $\vec{n}$ của mặt phẳng khung dây hợp với $\vec{B}$ một góc \[\frac{\pi }{6}\]. Từ thông cực đại gởi qua khung dây là 0,01 Wb. Biểu thức của suất điện động của cảm ứng xuất hiện trong khung là

Câu 20 [55952] - [Loga.vn]

Ở một nơi có gia tốc rơi tự do là g, một con lắc đơn có chiều dài l, dao động điều hòa. Tần số dao động là:

Câu 21 [55951] - [Loga.vn]

Khi đặt hiệu điện thế \[u={{U}_{o}}c\text{os}\omega \text{t(V)}\]vào hai đầu đoạn mạch R, L, C nối tiếp thì hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu điện trở, hai đầu cuộn dây thuần cảm và hai đầu tụ điện lần lượt là 30V, 120V, 80V. Giá trị của \[{{U}_{o}}\] bằng:

Câu 22 [55950] - [Loga.vn]

Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm L và tụ điện C mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều u thì điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở, cuộn dây, tụ điện lần lượt là\[{{U}_{R}},\text{ }{{U}_{L}},\text{ }{{U}_{C}}\] . Biết \[{{U}_{L}}=2{{U}_{C}}=\frac{2}{\sqrt{3}}{{U}_{R}}\]. Điều khẳng định nào sau đây là không đúng?

Câu 23 [55949] - [Loga.vn]

Cho mạch điện như hình vẽ, \[{{u}_{AB}}=120\sqrt{2}\sin \left( 100\pi t \right)(V)\]; cuộn dây thuần cảm; \[C=\frac{{{10}^{-4}}}{\pi }\]F; điện trở vôn kế rất lớn. Điều chỉnh L để số chỉ vôn kế đạt giá trị cực đại và bằng 200V. R có giá trị là:

Câu 24 [55948] - [Loga.vn]

Khi một sóng cơ truyền từ không khí vào trong nước thì đại lượng nào sau đây không đổi?

Câu 25 [55947] - [Loga.vn]

Trong thí nghiệm gioa thoa sóng ở mặt nước, hai nguồn kết hợp đặt tại hai điểm A và B dao động cùng pha theo phương thẳng đứng. Sóng truyền trên mặt nước có bước sóng là 4 cm. Trên đoạn thẳng AB, khoảng cách giữa hai cực đại giao thoa liên tiếp là

Câu 26 [55946] - [Loga.vn]

Sóng cơ truyền trong không khí với cường độ đủ lớn, tai ta có thể cảm thụ được sóng cơ học nào sau đây

Câu 27 [55945] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, từ vị trí cân bằng O kéo con lắc về phía dưới, theo phương thẳng đứng, thêm 3 cm rồi thả nhẹ, con lắc dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng O. Khi con lắc cách vị trí cân bằng 1 cm, tỷ số giữa thế năng và động năng của hệ dao động là

Câu 28 [55944] - [Loga.vn]

Ở một nơi trên Trái Đất, hai con lắc đơn có cùng chiều dài dao động điều hòa cùng biên độ. Gọi \[{{m}_{1}},\text{ }{{F}_{1}}\] và \[{{m}_{2}},\text{ }{{F}_{2}}\] lần lượt là khối lượng và độ lớn của lực kéo về cực đại của con lắc thứ nhất và con lắc thứ hai. Biết \[{{m}_{1}}+{{m}_{2}}=1,2kg\] và\[2{{F}_{2}}=3{{F}_{1}}\] . Giá trị của m2

Câu 29 [55943] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn có dây treo dài l=100cm. Vật nặng có khối lượng m=1kg, dao động với biên độ góc \[{{\alpha }_{o}}=0,1rad\] tại nơi có\[g=10m/{{s}^{2}}\] . Cơ năng toàn phần của con lắc là:

Câu 30 [55942] - [Loga.vn]

Một vật dao động cưỡng bức dưới tác dụng dưới tác dụng của ngoại lực \[F=~{{F}_{0}}cos(\pi ~ft)\] ( với \[{{F}_{o}}\] và f không đổi , t tính bằng giây). tần số dao động cưỡng bức của vật là

Câu 31 [55941] - [Loga.vn]

Biết cường độ âm chuẩn là\[{{10}^{-12}}W/{{m}^{2}}\] , khi cường độ âm tại một điểm là \[{{10}^{-4}}W/{{m}^{2}}\] thì mức cường độ âm tại điểm đó bằng

Câu 32 [55940] - [Loga.vn]

Cho biểu thức cường độ dòng điện xoay chiều là \[i=2{{I}_{o}}c\text{os}\left( \omega \text{t+}\varphi \right)(A)\]. Cường độ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều đó là:

Câu 33 [55939] - [Loga.vn]

: Một con lắc lò xo có vật nặng khối lượng m dao động với tần số f. Nếu tăng khối lượng của vật thành 2m thì tần số dao động của vật là:

Câu 34 [55938] - [Loga.vn]

Con lắc lò xo nằm ngang dao động điều hòa, vận tốc của vật bằng không khi vật chuyển động qua:

Câu 35 [55937] - [Loga.vn]

Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh một hiệu điện thế\[u=220\sqrt{2}c\text{os}\left( \omega \text{t-}\frac{\pi }{\text{2}} \right)(V)\]thì cường độ dòng điện qua đoạn mạch có biểu thức \[i=2\sqrt{2}c\text{os}\left( \omega \text{t-}\frac{\pi }{\text{4}} \right)(A)\]. Công suất tiêu thụ của mạch là:

Câu 36 [55936] - [Loga.vn]

Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, cùng pha, có biên độ lần lượt là\[{{A}_{1}}v\grave{a}\text{ }{{A}_{2}}\] . Biên độ dao động tổng hợp của hai dao động này là:

Câu 37 [55935] - [Loga.vn]

Một sóng ngang truyền dọc trục Ox có phương trình \[u=~2\text{ }cos(6p~t-~4p~x)\] cm trong đó t tính bằng giây, x tính bằng mét. Tốc độ truyền sóng là

Câu 38 [55934] - [Loga.vn]

Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh một điện áp xoay chiều. Cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch luôn cùng pha với

Câu 39 [55933] - [Loga.vn]

Hai vật \[{{M}_{1}}\] và \[{{M}_{2}}\] dao động điều hòa cùng tần số. Hình bên

là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của li độ \[{{x}_{1}}\] của \[{{M}_{1}}\] và vận tốc \[{{v}_{2}}\] của

\[{{M}_{2}}\] theo thời gian t. Hai dao động \[{{M}_{1}}v\grave{a}\text{ }{{M}_{2}}\] lệch pha nhau:

Câu 40 [55932] - [Loga.vn]

Một máy biến áp lý tưởng có hai cuộn dây\[{{D}_{1}}v\grave{a}\text{ }{{D}_{2}}\] . Khi mắc hai đầu \[{{D}_{1}}\] vào mạng điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U thì điện áp hai đầu của cuộn \[{{D}_{2}}\] để hở có giá trị là 9V. Khi mắc hai đầu D2 vào mạng điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U thì điện áp hai đầu của cuộn \[{{D}_{1}}\] để hở có giá trị là 4V. Giá trị của U bằng

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook