Chi tiết đề thi

đề thi khảo sát chất lượng

nhat12ql
1 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
20
25 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [33868] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hoà trên trục Ox theo phương trình x = 6cos10t, trong đó x tính bằng cm, t tính bằng s. Độ dài quỹ đạo của vật bằng

Câu 2 [40374] - [Loga.vn]

Một vật thực hiện 20 dao động trong 4s. Tần số góc của dao động bằng

Câu 3 [38110] - [Loga.vn]

Nói về một chất điểm đang dao động điều hòa, phát biểu nào dưới đây đúng?

Câu 4 [45875] - [Loga.vn]

Cho phương trình của dao động điều hòa: x= 5cos(4πt) cm. Biên độ và pha ban đầu của dao động là bao nhiêu ?

Câu 5 [30160] - [Loga.vn]

Cho một con lắc lò xo dao động điều hòa với phương trình \[x=5\cos \left( 20t+\frac{\pi }{6} \right)\]cm. Biết vật nặng có khối lượng m = 200 g. Chọn mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Cơ năng của con lắc bằng

Câu 6 [5205] - [Loga.vn]

Cơ năng của một vật có khối lượng m dao động điều hòa với chu kì T và biên độ A là:

Câu 7 [31409] - [Loga.vn]

Hai con lắc đơn có chiều dài lần lượt là ${{l}_{1}}$  và ${{l}_{2}}$ , được treo ở trên một căn phòng, dao động điều hòa với chu kì tương ứng là 2,0 s và 1,8 s. Tỉ số ${{l}_{2}}/{{l}_{1}}$  bằng:

Câu 8 [24766] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hòa với phương trình $x=-6\cos 2\pi t$ cm. Pha ban đầu của dao động là:

Câu 9 [47787] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ và lò xo nhẹ có độ cứng k, dao động điều hòa dọc theo trục Ox quanh vị trí cân bằng O. Biểu thức lực kéo về tác dụng lên vật theo li độ x là

Câu 10 [35647] - [Loga.vn]

Dao động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, ngược pha có biên độ lần lượt là \[{{A}_{1}}\]và \[{{A}_{2}}.\]Biên độ dao động của vật bằng:

Câu 11 [38001] - [Loga.vn]

Đáp án nào sai.

Câu 12 [38838] - [Loga.vn]

Đơn vị đo cường độ âm là:

Câu 13 [45528] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây là đúng về sóng âm tần và sóng cao tần trong quá trình phát sóng vô tuyến?

Câu 14 [38880] - [Loga.vn]

Trong hiện tượng giao thoa sóng trên mặt nước, khoảng cách giữa hai cực đại liên tiếp nằm trên đường thẳng nối hai tâm sóng bằng bao nhiêu?

Câu 15 [37781] - [Loga.vn]

Một sóng âm truyền trong không khí, trong số các đại lượng: biên độ sóng, tần số sóng, vận tốc truyền sóng và bước sóng; đại lượng không phụ thuộc vào các đại lượng còn lại là

Câu 16 [39071] - [Loga.vn]

Một người đi bộ xách một xô nước, chu kỳ dao động riêng của nước trong xô là $T_0$ = 0,4 s. Mỗi bước dài 50 cm. Nước trong xô sẽ bị văng mạnh nhất khi người đó đi với tốc độ nào sau đây:

Câu 17 [40742] - [Loga.vn]

Xét một sóng ngang truyền trên một sợi dây đàn hồi có bước sóng bằng chiều dài dây. Trên dây có sóng dừng nếu

Câu 18 [46884] - [Loga.vn]

Sóng FM tại Thanh Hóa có tần số 95 MHz, bước sóng của sóng này bằng

Câu 19 [36259] - [Loga.vn]

Sóng dọc là sóng

Câu 20 [41070] - [Loga.vn]

Giao thoa ở mặt nước với hai nguồn sóng kết hợp đặt tại A và B dao động điều hòa cùng pha theo phương thẳng đứng. Sóng truyền ở mặt nước có bước sóng λ . Cực tiểu giao thoa nằm tại những điểm có hiệu đường đi của hai sóng từ hai nguồn tới đó bằng

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook