Chi tiết đề thi

Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Số 0

nhat12ql
1 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
30
38 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [47592] - [Loga.vn]

Con lắc đơn (chiều dài không đổi), dao động với biên độ nhỏ có chu kì phụ thuộc vào

Câu 2 [45906] - [Loga.vn]

Trong dao động điều hòa của một con lắc đơn dao động nhỏ thì

Câu 3 [41995] - [Loga.vn]

Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt thoáng chất lỏng, hai nguồn sóng A, B dao động điều hòa theo phương vuông góc với mặt thoáng có phương trình uA = uB = 8cos20πt mm. Biết tốc độ truyền sóng v = 30 cm/s. Hai điểm M1, M2 cùng nằm trên một elip nhận A, B làm tiêu điểm có BM1 ‒ AM1 = 1 cm và AM2 ‒ BM2 = 3,5 cm. Tại thời điểm li độ của M1 là 6 mm thì li độ của M2 là

Câu 4 [33854] - [Loga.vn]

Một hệ dao động có tần số riêng ${{f}_{0}}$  thực hiện dao động cưỡng bức dưới tác dụng của một ngoại lực biến thiên điều hoà với tần số f trong môi trường có lực cản. Khi ổn định, hệ sẽ dao động với tần số

Câu 5 [47182] - [Loga.vn]

Dao động cưỡng bức là dao động của hệ:

Câu 6 [47412] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hòa với tần số góc ω, khi đi từ vị trí biên này đến vị trí biên kia với quĩ đạo dài L thì

Câu 7 [38082] - [Loga.vn]

Trong dao động cơ học, khi nói về vật dao động cưỡng bức (giai đoạn đã ổn định), phát biểu nào sau đây là đúng?

Câu 8 [30345] - [Loga.vn]

Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Tại thời điểm t, li độ của dao động thứ 1 là 15 mm thì li độ tổng hợp của hai dao động trên là 45 mm; li độ của dao động thứ 2 bằng:

Câu 9 [38416] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo dao động điều hòa có phương trình x =10cos(20t + π)(x tính bằng cm, t tính bằng s). Con lắc này dao động với tần số góc là

Câu 10 [37840] - [Loga.vn]

Một vật dao động tắt dần, các đại lượng nào sau đây giảm dần theo thời gian?

Câu 11 [38060] - [Loga.vn]

Một vật nhỏ dao động điều hòa dọc theo trục Ox với tần số góc ω và có biên độ A Biết gốc tọa độ O ở vị trí cân bằng của vật. Chọn gốc thời gian là lúc vật ở vị trí có li độ A/2 và đang chuyển động theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là

Câu 12 [39355] - [Loga.vn]

Khi nói về một vật đang dao động điều hòa, phát biểu nào sau đây là đúng

Câu 13 [24279] - [Loga.vn]

Khi nói về dao động điều hòa của con lắc lò xo, phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 14 [37834] - [Loga.vn]

Nhận định nào sau đây sai khi nói về dao động cơ học tắt dần?

Câu 15 [38851] - [Loga.vn]

Chọn phát biểu đúng: Biên độ dao động của con lắc lò xo không ảnh hưởng đến:

Câu 16 [38653] - [Loga.vn]

Xét sóng cơ có bước sóng λ , tần số góc của phần tử vật chất khi có sóng truyền qua là ω , tốc độ truyền sóng là v. Ta có:

Câu 17 [29569] - [Loga.vn]

Tại một điểm O trên mặt thoáng của chất lỏng yên lặng, ta tạo ra một dao động điều hòa vuông góc với mặt thoáng có chu kì 0,5 s. Từ O có các vòng tròn lan truyền ra xa xung quanh, khoảng cách hai vòng liên tiếp là 0,5 m. Vận tốc truyền sóng nhận giá trị nào trong các giá trị sau:

Câu 18 [24402] - [Loga.vn]

Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A và B cách nhau 12 cm dao động theo phương thẳng đứng với phương trình ${{\text{u}}_{\text{A}}}\text{=}{{\text{u}}_{\text{B}}}\text{=4cos}\left( \text{100 }\!\!\pi\!\!\text{ t} \right)$ (u tính bằng mm, t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 80 cm/s, coi biên độ sóng không đổi khi sóng truyền đi. Xét điểm M ở mặt chất lỏng, nằm trên đường trung trực của AB mà phần tử chất lỏng tại đó dao động cùng pha với nguồn A. Khoảng cách MA nhỏ nhất là:

Câu 19 [45279] - [Loga.vn]

Một sóng cơ có tần số f, bước sóng λ lan truyền trong môi trường vật chất đàn hồi, khi đó tốc độ truyền sóng là

Câu 20 [31801] - [Loga.vn]

Khi có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi, khoảng cách từ một bụng đến nút gần nó nhất bằng:

Câu 21 [38576] - [Loga.vn]

Tốc độ lan truyền sóng trong một môi trường phụ thuộc vào:

Câu 22 [37760] - [Loga.vn]

Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm

Câu 23 [31708] - [Loga.vn]

Một sóng truyền trên mặt nước có bước sóng λ = 2 m, khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng dao động cùng pha nhau là

Câu 24 [38697] - [Loga.vn]

Chọn phát biểu sai khi nói về sóng âm:

Câu 25 [36282] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sai khi nói về sóng điện từ?

Câu 26 [31812] - [Loga.vn]

Lượng năng lượng được sóng âm truyền trong một đơn vị thời gian qua một đơn vị diện tích đặt vuông góc với phương truyền âm gọi là:

Câu 27 [34217] - [Loga.vn]

Khi sóng âm truyền từ môi trường không khí vào môi trường nước thì

Câu 28 [16253] - [Loga.vn]

Hàng ngày chúng ta đi trên đường nghe được âm do các phương tiện giao thông gây ra là

Câu 29 [44737] - [Loga.vn]

Chuông gió như hình bên, thường được làm từ những thanh hình ống có chiều dài khác nhau để

Câu 30 [44529] - [Loga.vn]

Khi sóng âm truyền từ môi trường không khí vào môi trường nước thì

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook