Chi tiết đề thi

Đề thi thử môn Địa trường THPT chuyên Lương Ngọc Quyến-Thái Nguyên lần 2

ctvloga339
0 lượt thi
Địa Lý
Trung bình
(0)
40
50 phút
10 xu
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [64611] - [Loga.vn]

Gió mùa Tây Nam xuất phát từ cao áp cận chí tuyến nửa cầu Nam xâm nhập vào nước ta vào thời gian

Câu 2 [64610] - [Loga.vn]

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết hai trạm khí hậu Hà Nội và Đồng Hới khác nhau ở đặc điểm nào sau đây?

Câu 3 [64609] - [Loga.vn]

Vấn đề việc làm ở vùng Đồng bằng sông Hồng trở thành một trong những vấn đề nan giải, nhất là khu vực thành thị vì

Câu 4 [64608] - [Loga.vn]

Việc phát triển giao thông ở Đông Nam Á lục địa theo hướng đông - tây rất quan trọng vì

Câu 5 [64607] - [Loga.vn]

Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 19, hãy cho biết tỉnh có sản lượng lúa cao nhất ?

Câu 6 [64606] - [Loga.vn]

Năng suất lúa cả năm của nước ta có xu hướng tăng, chủ yếu là do

Câu 7 [64605] - [Loga.vn]

Tại sao trong thời gian gần đây, tình trạng xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long diễn ra nghiêm trọng hơn?

Câu 8 [64604] - [Loga.vn]

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, hãy cho biết nhận xét nào sau đây đúng về sự thay đổi tỉ trọng cơ cấu giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản năm 2000 và năm 2007?

Câu 9 [64603] - [Loga.vn]

Cho biểu đồ:

Nhận xét nào sau đây không đúng về sự thay đổi cơ cấu giá trị xuất khẩu hàng hóa phân theo nhóm hàng của nước ta năm 2010 và năm 2014?

Câu 10 [64602] - [Loga.vn]

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết biểu đồ khí hậu nào dưới đây có biên độ nhiệt trong năm cao nhất?

Câu 11 [64601] - [Loga.vn]

Phải đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở vùng ở Đồng bằng sông Hồng vì

Câu 12 [64600] - [Loga.vn]

: Điều kiện tự nhiên thuận lợi nhất cho việc đánh bắt thuỷ sản ở Duyên hải Nam Trung Bộ là

Câu 13 [64599] - [Loga.vn]

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết sông Sài Gòn thuộc lưu vực sông nào sau đây?

Câu 14 [64598] - [Loga.vn]

Vấn đề quan trọng cần quan tâm ở Đông Nam Bộ trong phát triên nông nghiệp theo chiều sâu là

Câu 15 [64597] - [Loga.vn]

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, hãy cho biết tỉnh, thành phố nào của nước ta là “Ngã ba Đông Dương”?

Câu 16 [64596] - [Loga.vn]

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết vùng khí hậu nào chịu ảnh hưởng nhiều nhất của gió Tây khô nóng?

Câu 17 [64595] - [Loga.vn]

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, hãy cho biết điểm cực Tây nước ta thuộc tỉnh nào?

Câu 18 [64594] - [Loga.vn]

Lũ ở đồng bằng sông Hồng có đặc điểm là

Câu 19 [64593] - [Loga.vn]

Loại hình trang trại nào trong những năm qua có tỉ trọng số lượng trang trại tăng nhanh nhất trong cơ cấu trang trại phân theo loại hình sản xuất nông nghiệp ở nước ta?

Câu 20 [64592] - [Loga.vn]

Hạn chế lớn nhất của ngành vận tải đường sông của nước ta là

Câu 21 [64591] - [Loga.vn]

Việc bảo đảm an ninh lương thực ở nước ta là cơ sở để

Câu 22 [64590] - [Loga.vn]

Việc tăng cường kết cấu hạ tầng giao thông vận tải có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc hình thành cơ cấu kinh tế của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ vì

Câu 23 [64589] - [Loga.vn]

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, hãy cho biết cảng nước sâu Dung Quất thuộc tỉnh, thành phố nào?

Câu 24 [64588] - [Loga.vn]

Cho bảng số liệu sản lượng dầu thô khai thác và sản lượng dầu thô tiêu dùng của khu vực Tây Nam Á giai đoạn 2005-2010

Nhận xét nào sau đây đúng về sự chênh lệch giữa sản lượng dầu thô khai thác và lượng dầu thô tiêu dùng của khu vực Tây Nam Á trong giai đoạn 2005 – 2010?

Câu 25 [64587] - [Loga.vn]

Vùng Đồng bằng sông Cửu Long có ngành chăn nuôi gia súc và gia cầm phát triển mạnh là do

Câu 26 [64586] - [Loga.vn]

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây không thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc?

Câu 27 [64585] - [Loga.vn]

Tỉ lệ dân thành thị tăng nhanh trong những năm gần đây do

Câu 28 [64584] - [Loga.vn]

Đặc điểm địa hình có ý nghĩa lớn trong việc bảo toàn tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa của thiên nhiên nước ta là

Câu 29 [64583] - [Loga.vn]

Nguyên nhân chủ yếu làm cho ngành chăn nuôi ở nước ta ngày càng phát triển mạnh là

Câu 30 [64582] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây không đúng với đặc điểm tự nhiên khu vực Đông Nam Á?

Câu 31 [64581] - [Loga.vn]

Cảnh quan tiêu biểu cho thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa ở nước ta là

Câu 32 [64417] - [Loga.vn]

Cây chè được trồng nhiều ở Tây Nguyên chủ yếu là do

Câu 33 [64416] - [Loga.vn]

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 14, hãy cho biết cao nguyên có độ cao cao nhất ở vùng núi Trường Sơn Nam là

Câu 34 [64415] - [Loga.vn]

Cho biểu đồ

GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ CỦA MỘT SỐ NƯỚC ĐÔNG NAM Á, GIAI ĐOẠN 2010 - 2016. (Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)

Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về sự thay đổi giá trị xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ của các quốc gia trên trong giai đoạn 2010 - 2016?

Câu 35 [64414] - [Loga.vn]

Cho bảng số liệu:

Cơ cấu dân số phân theo nhóm tuổi của nước ta giai đoạn 1999 – 2014

Nhận xét nào sau đây là đúng từ bảng số liệu trên?

Câu 36 [64413] - [Loga.vn]

Nguyên nhân chủ yếu làm cho gió mùa Đông Bắc có thể lấn sâu vào miền Bắc nước ta là

Câu 37 [64412] - [Loga.vn]

Việc phát triển và bảo vệ vốn rừng ở Bắc Trung Bộ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng vì

Câu 38 [64411] - [Loga.vn]

Hạn chế lớn nhất của các mặt hàng chế biến phục vụ xuất khẩu ở nước ta là

Câu 39 [64410] - [Loga.vn]

Thế mạnh để phát triển các loại cây công nghiệp nguồn gốc cận nhiệt và ôn đới của Trung du và miền núi Bắc Bộ là do

Câu 40 [64409] - [Loga.vn]

Ý nào sau đây không chính xác về nguyên nhân Đồng bằng sông Hồng là vùng đông dân nhất nước ta ?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook