Chi tiết đề thi

Đề thi thử THPT Chuyên Hạ Long - Quảng Ninh - Lần 1 - có lời giải chi tiết

ctvloga160
1 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [32438] - [Loga.vn]

Mạch kín gồm một nguồn điện và mạch ngoài là một biến trở. Biết rằng ứng với hai giá trị của biến trở là 9 Ω và 4 Ω thì công suất của mạch ngoài là như nhau. Điện trở trong của nguồn là

Câu 2 [32437] - [Loga.vn]

Người ta mắc một bộ ba pin giống nhau nối tiếp thì thu được một bộ nguồn có suất điện động 9 V và điện trở trong 3Ω. Mỗi pin có suất điện động và điện trở trong là

Câu 3 [32436] - [Loga.vn]

Ba điện tích \[{{q}_{1}},\text{ }{{q}_{2}},\text{ }{{q}_{3}}~\] đặt trong không khí lần lượt tại các đỉnh A, B, C của hình vuông ABCD. Biết véc tơ cường độ điện trường tổng hợp tại D có giá là cạnh AD. Quan hệ giữa các điện tích trên là

Câu 4 [32435] - [Loga.vn]

Trên một sợi dây dài đang có sóng ngang hình sin truyền theo chiều dương của trục Ox. Tại thời điểm ${{t}_{0}}$ , một đoạn của sợi dây có hình dạng như hình bên. Hai phần tử M và Q dao động lệch pha nhau

Câu 5 [32434] - [Loga.vn]

Khi nói về dao động cơ cưỡng bức, phát biểu nào sau đây là đúng?

Câu 6 [32433] - [Loga.vn]

Khi đặt điện áp \[u=220\sqrt{2}\cos \left( 100\pi t-\frac{\pi }{6} \right)\,V\] vào hai đầu một hộp X chứa 2 trong 3 linh kiện điện là \[{{R}_{0}},\text{ }{{L}_{0}},\text{ }{{C}_{0}}\] mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện qua đoạn mạch có biểu thức \[i=2\sqrt{2}\cos \left( 100\pi t+\frac{\pi }{6} \right)\,A\]. Nếu mắc hộp X nối tiếp với cuộn cảm thuần có \[L=\frac{\sqrt{3}}{\pi }H\] rồi mắc vào điện áp trên thì cường độ dòng điện qua đoạn mạch là

Câu 7 [32432] - [Loga.vn]

Trên mặt nước nằm ngang, tại hai điểm \[{{S}_{1}},\text{ }{{S}_{2}}~\] cách nhau 9,8 cm, người ta đặt hai nguồn sóng cơ kết hợp, dao động điều hòa theo phương thẳng đứng có tần số 15 Hz và luôn cùng pha. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 30 cm/s, coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Số điểm dao động với biên độ cực tiểu giữa hai nguồn \[{{S}_{1}},\text{ }{{S}_{2}}~\] là

Câu 8 [32431] - [Loga.vn]

Trong bài thực hành đo gia tốc trọng trường của Trái Đất tại phòng thí nghiệm. Một học sinh đo chiều dài con lắc đơn có kết quả là \[\ell =0,8000\pm 0,0002\,m\] thì chu kỳ dao động \[T=1,7951\pm 0,0001s\]. Gia tốc trọng trường tại đó là

Câu 9 [32430] - [Loga.vn]

Tại vị trí O trong một nhà máy, một còi báo cháy (được coi như một nguồn điểm) phát sóng âm với công suất không đổi. Từ bên ngoài một thiết bị xác định mức cường độ âm chuyển động thẳng biến đổi đều từ M hướng đến O theo hai giai đoạn với vận tốc ban đầu bằng không và gia tốc có độ lớn 3,75 \[m/{{s}^{2}}~\] cho biết khi dừng lại tại N (cổng nhà máy). Biết NO = 15 m và mức cường độ âm do còi phát ra tại N lớn hơn mức cường độ âm tại M là 20 dB. Cho rằng môi trường truyền âm là đẳng hướng và không hấp thụ âm. Thời gian thiết bị đó chuyển động từ M đến N có giá trị gần giá trị nào nhất

Câu 10 [32429] - [Loga.vn]

Một máy biến áp sử dụng trong phòng thí nghiệm có số vòng dây của hai cuộn lần lượt là \[{{N}_{1}}~v\grave{a}\text{ }{{N}_{2}}.\] Khi đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200 V vào hai đầu cuộn dây \[{{N}_{1}}\]  thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn \[{{N}_{2}}\]  để hở là 1000 V. Khi đặt điện áp trên vào hai đầu cuộn dây \[{{N}_{2}}\] thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn \[{{N}_{1}}\]  để hở là

Câu 11 [32428] - [Loga.vn]

Đặt điện áp u = ${{U}_{0}}$ cos100πtV vào hai đầu đoạn mạch A, B gồm cuộn dây thuần cảm, có độ tự cảm \[L=\frac{1}{4\pi }H\] và tụ có điện dung \[C=\frac{400}{3\pi }\mu F\] mắc nối tiếp. Tại thời điểm điện áp tức thời giữa hai đầu tụ điện bằng 120 V thì điện áp tức thời giữa hai đầu A, B có giá trị bằng

Câu 12 [32427] - [Loga.vn]

Một bình điện phân chứa dung dịch AgNO3 với anôt bằng bạc. Khối lượng bạc bám vào catôt của bình điện phân sau 16 phút 5 giây là 6,48 g. Biết bạc có khối lượng mol là A = 108 g/mol và hóa trị n = 1. Lấy số Fa – ra – đây F = 96500 C/mol. Cường độ dòng điện chạy qua bình điện phân là

Câu 13 [32426] - [Loga.vn]

Một giọt dầu nằm lơ lửng trong điện trường của một tụ điện phẳng. Đường kính của giọt dầu là 0,4 mm. Khối lượng riêng của dầu là 800\[kg/{{m}^{3}}\] . Hiệu điện thế và khoảng cách giữa hai bản lần lượt là 100 V và 1 cm. Bản tụ phía trên mang điện tích âm. Bỏ qua lực đẩy Ác – si – mét. Lấy \[g\text{ }=10\text{ }m/{{s}^{2}}.\] Điện tích của giọt dầu là

Câu 14 [32425] - [Loga.vn]

Một nguồn điện (ξ, r) được nối với biến trở R và một ampe kế có điện trở không đáng kể tạo thành mạch kín. Một vôn kế có điện trở rất lớn được mắc giữa hai cực của nguồn. Khi cho R giảm thì

Câu 15 [32424] - [Loga.vn]

Hai dao động điều hòa có cùng phương, cùng tần số và có phương trình lần lượt là \[{{x}_{1}}=6\cos \left( 10\pi t+\frac{\pi }{6} \right)\,cm\] và \[{{x}_{2}}=6\cos \left( 10\pi t+\frac{5\pi }{6} \right)\,cm\]. Tại thời điểm li độ dao động tổng hợp là 3 cm và đang tăng thì li độ của dao động thứ nhất là

Câu 16 [32423] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo nằm ngang gồm vật nặng M = 200 g và độ cứng lò xo k = 40 N/m có thể trượt không ma sát trên mặt phẳng nằm ngang. Khi hệ đang ở trạng thái cân bằng thì có một vật khối lượng m = 200 g chuyển động đến va chạm mềm vào M theo phương ngang với tốc độ 3 m/s. Sau va chạm hệ dao động điều hòa với biên độ là

Câu 17 [32421] - [Loga.vn]

Hai dao động điều hòa có đồ thị li độ - thời gian như hình vẽ. Tổng vận tốc tức thời của hai dao động có giá trị lớn nhất là

Câu 18 [32420] - [Loga.vn]

Cho mạch điện như hình vẽ. Đặt vào hai đầu A, B một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U và tần số f không đổi. Điều chỉnh C để tổng điện áp hiệu dụng \[{{U}_{AM}}~+\text{ }{{U}_{MB}}~\] lớn nhất thì tổng đó bằng 2U và khi đó công suất tiêu thụ của đoạn mạch AM là 36 W. Tiếp tục điều chỉnh C để công suất tiêu thụ của đoạn mạch lớn nhất thì công suất lớn nhất đó bằng

Câu 19 [32419] - [Loga.vn]

Một sợi dây dài 160 cm được cố định ở 2 đầu. Sóng truyền trên sợi dây có bước sóng 8 cm và tạo ra hình ảnh sóng dừng. Số bụng sóng trong hình ảnh sóng dừng trên là

Câu 20 [32418] - [Loga.vn]

Cường độ âm tại một điểm trong môi trường truyền âm là \[{{10}^{-4}}~W/{{m}^{2}}\] . Biết cường độ âm chuẩn là \[{{10}^{-12}}~W/{{m}^{2}}\]. Mức cường độ âm tại điểm đó bằng

Câu 21 [32417] - [Loga.vn]

Trong máy phát điện xoay chiều một pha nếu tăng số cặp cực lên 2 lần và tăng tốc độ quay của rôto lên 10 lần thì tần số của suất điện động do máy phát ra

Câu 22 [32416] - [Loga.vn]

Tại một vị trí trong môi trường truyền âm, một sóng âm có cường độ âm I. Biết cường độ âm chuẩn là ${{I}_{0}}$ . Mức cường độ âm L của sóng âm này tại vị trí đó được tính bằng công thức

Câu 23 [32415] - [Loga.vn]

Đặt vào hai đầu mạch điện chỉ có cuộn thuần cảm một điện áp xoay chiều \[u={{U}_{0}}\cos \left( 100\pi t-\frac{\pi }{2} \right)V\]. Pha ban đầu của cường độ dòng điện trong mạch bằng

Câu 24 [32414] - [Loga.vn]

Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình \[x=10\cos \left( 2\pi t-\frac{\pi }{3} \right)\,cm\]. Dao động điều hòa có biên độ là

Câu 25 [32413] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hòa với biên độ A và tốc độ cực đại \[{{v}_{max}}.\] Chu kỳ dao động của vật là

Câu 26 [32412] - [Loga.vn]

Điện năng tiêu thụ được đo bằng

Câu 27 [32411] - [Loga.vn]

Để đo cường độ dòng điện xoay chiều có giá trị hiệu dụng cỡ 50 mA thì vặn núm xoay của đồng hồ đa năng đến vị trí

Câu 28 [32410] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo gồm một vật nhỏ khối lượng m và lò xo có độ cứng k. Con lắc dao động với tần số góc là:

Câu 29 [32409] - [Loga.vn]

Điều kiện để xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện trong mạch có R, L, C mắc nối tiếp là

Câu 30 [32408] - [Loga.vn]

Một điện tích q được đặt tại một điểm trong điện trường có cường độ điện trường \[\overrightarrow{E}\] . Lực điện trường tác dụng lên điện tích q là

Câu 31 [32407] - [Loga.vn]

Một vật dao động tắt dần có các đại lượng giảm liên tục theo thời gian là

Câu 32 [32406] - [Loga.vn]

Khi có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi thì khoảng cách giữa hai bụng sóng liên tiếp theo phương dọc theo sợi dây bằng

Câu 33 [32405] - [Loga.vn]

Một tụ điện có điện dung C, hiệu điện thế U và điện tích Q. Người ta tăng hiệu điện thế của tụ điện lên thành 2U, điện tích của tụ khi đó bằng

Câu 34 [32404] - [Loga.vn]

Điện trở suất của một vật dẫn kim loại phụ thuộc vào

Câu 35 [32403] - [Loga.vn]

Đặt hiệu điện thế U vào hai đầu một điện trở R thì dòng điện chạy qua R có cường độ I. Công suất tỏa nhiệt ở điện trở này không thể tính bằng công thức nào trong các công thức sau đây:

Câu 36 [32402] - [Loga.vn]

Một dòng điện xoay chiều có biểu thức là \[i=4\sqrt{2}\cos \left( 100\pi t+\pi \right)\,A\]. Giá trị cực đại của dòng điện này bằng

Câu 37 [32401] - [Loga.vn]

Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có biên độ lần lượt là \[{{A}_{1}}~=\text{ }5\text{ }cm; \text{ }{{A}_{2}}~=\text{ }12\text{ }cm\] và lệch pha nhau 0,5π rad. Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ bằng:

Câu 38 [32400] - [Loga.vn]

Hạt tải điện trong kim loại là

Câu 39 [32399] - [Loga.vn]

Mối liên hệ giữa bước sóng λ , vận tốc truyền sóng v, chu kỳ T và tần số f của một sóng là

Câu 40 [33528] - [Loga.vn]

Điện năng từ nhà máy được đưa tới nơi tiêu thụ nhờ các dây dẫn. Biết công suất truyền đi là không đổi. Ban đầu hiệu suất truyền tải điện là 80%. Muốn hiệu suất truyền tải điện là 85% thì cần giảm cường độ dòng điện trên dây tải đi

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook