Chi tiết đề thi

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Địa lý có đáp án

ctvloga305
11 lượt thi
Địa Lý
Trung bình
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [66583] - [Loga.vn]

Đông Nam Á có vị trí địa - chính trị rất quan trọng vì:

Câu 2 [66582] - [Loga.vn]

Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 19, hãy cho biết tỉnh có diện tích trồng lúa so với điện tích trồng cây lương thực trên 90% ?

Câu 3 [66581] - [Loga.vn]

Đặc điểm nào sau đây không đúng với nên nông nghiệp hàng hóa:

Câu 4 [66580] - [Loga.vn]

Vấn đề được quan tâm hàng đầu đối với dân số Trung Quốc trong giai đoạn hiện nay là:

Câu 5 [66579] - [Loga.vn]

Cho bảng số liệu

Từ bảng số liệu trên, cho biết kim ngạch nhập khẩu của nước ta năm 2014 là: (triệu USD)

Câu 6 [66577] - [Loga.vn]

Nguyên nhân chính làm quy mô dân số Nhật Bản hiện nay đang có xu hướng giảm là do:

Câu 7 [66576] - [Loga.vn]

Mùa đông ở Bắc bán câu là khoảng thời gian từ:

Câu 8 [66575] - [Loga.vn]

Nguyên nhân quan trọng nhất đề Đồng bằng sông Hồng phát triển mạnh tập đoàn cây vụ đông là:

Câu 9 [66574] - [Loga.vn]

Cà phê, cao su, hồ tiêu được trồng nhiều nhất ở Đông Nam Á do:

Câu 10 [66573] - [Loga.vn]

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, hãy cho biết nhận xét nào sau đây đúng về sự thay đổi tỉ trọng cơ câu giá trị sản xuât nông, lâm, thủy sản năm 2000 và năm 2007?

Câu 11 [66572] - [Loga.vn]

Nhật Bản thường xuyên chịu ảnh hưởng của động đất và núi lửa là do:

Câu 12 [66571] - [Loga.vn]

Cho biểu đồ:

Nhận xét nào sau đây đúng với các biểu đồ trên?

Câu 13 [66570] - [Loga.vn]

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, hãy cho biết trung tâm công nghiệp nào có cơ cấu ngành công nghiêp đa dạng nhất ở Đông Nam Bộ?

Câu 14 [66569] - [Loga.vn]

Tài nguyên thiên nhiên có giá trị hàng đầu ở Đồng bằng sông Hồng là:

Câu 15 [66567] - [Loga.vn]

Vùng Đồng bằng sông Cửu Long có sản lượng nuôi trồng thủy sản lớn hơn Đông bằng sông Hồng do nguyên nhân chính là:

Câu 16 [66566] - [Loga.vn]

Nhận xét nào dưới đây đúng về sự thay đổi nhiệt độ trên Trái Đất?

Câu 17 [66565] - [Loga.vn]

Đặc điểm về trình độ thâm canh trong sản xuất nông nghiệp của Trung du và miên núi Bắc Bộ không phải là:

Câu 18 [66564] - [Loga.vn]

Khó khăn lớn nhất trong sản xuất cây công nghiệp ở nước ta hiện nay là:

Câu 19 [66563] - [Loga.vn]

Nguyên nhân chủ yêu làm cho công nghiệp chê biến lương thực, thực phẩm nước ta phân bố rộng khắp cả nước là:

Câu 20 [66562] - [Loga.vn]

Mục đích của việc mở rộng, đa dạng các loại hình đào tạo các cấp, các ngành nghề, nâng cao chất lượng đội ngũ lao động nhằm:

Câu 21 [66559] - [Loga.vn]

Vai trò của đường Hồ Chí Minh trong sự phát triển kinh tế cả nước là:

Câu 22 [66557] - [Loga.vn]

Đặc điểm nào sau đây không đúng với chế độ nhiệt của nước ta?

Câu 23 [66555] - [Loga.vn]

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết biểu đồ khí hậu nào dưới đây có nhiệt độ trung bình các tháng luôn trên 24°C?

Câu 24 [66553] - [Loga.vn]

Nhận xét nào dưới đây không phải là vai trò của sản xuất công nghiệp:

Câu 25 [66551] - [Loga.vn]

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 14, hãy cho biết nhận định nào sau đây đúng nhất về đặc điểm địa hình của vùng núi Trường Sơn Nam?

Câu 26 [66549] - [Loga.vn]

Cho biểu đồ:

Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?

Câu 27 [66545] - [Loga.vn]

Cho bảng số liệu:

Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sản lượng lúa và ngô của nước ta giai đoạn 2000-2015 là:

Câu 28 [66540] - [Loga.vn]

Các mặt hàng xuất khâu chủ yếu của nước ta là

Câu 29 [66537] - [Loga.vn]

Nhóm cây trồng chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu ngành trồng trọt của nước ta là:

Câu 30 [66534] - [Loga.vn]

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, hãy cho biết các nhà máy nhiệt điện nào sau đây có công suất trên 1000 MW?

Câu 31 [66532] - [Loga.vn]

Đặc điểm không đúng về ngành công nghiệp trọng điểm là:

Câu 32 [66530] - [Loga.vn]

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, nhận xét nào đây là không đúng về dân số phân theo thành thị - nông thôn ở nước ta?

Câu 33 [66528] - [Loga.vn]

Khó khăn lớn nhất trong việc phát triển cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên là:

Câu 34 [66525] - [Loga.vn]

Điều kiện thuận lợi nhất cho đánh bắt thủy hải sản ở Duyên hải Nam Trung Bộ là:

Câu 35 [66523] - [Loga.vn]

Cho bảng số liệu:

Nhận định nào sau đây không đúng về tình hình sản xuất thủy sản nước ta giai đoạn 2005-2012?

Câu 36 [66518] - [Loga.vn]

Vùng chuyên canh cây cà phê lớn nhất nước ta là:

Câu 37 [66514] - [Loga.vn]

Đông bằng Đông Bắc và Hoa Bắc của Trung Quốc trồng nhiều lúa mì, ngô, củ cải đường là đo:

Câu 38 [66512] - [Loga.vn]

Đông Nam Bộ có giá trị sản xuất công nghiệp đứng đầu cả nước, nguyên nhân chính là đo:

Câu 39 [66509] - [Loga.vn]

Tác động của khí hậu nhiệt đới ầm gió mùa tới vùng núi đá vôi được thê hiện:

Câu 40 [66505] - [Loga.vn]

Nguyên nhân sinh ra hiện tượng ngày đêmluân phiên trên Trái Đất là do:

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook