Chi tiết đề thi

Đề thi thử THPT Triệu Sơn 2 - Thanh Hóa - Lần 2 có lời giải chi tiết

ctvloga4
4 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [47067] - [Loga.vn]

Mắc nối tiếp ba phần tử gồm tụ điện, cuộn cảm thuần và điện trở thuần vào điện áp xoay chiều \[u=100\sqrt{2}\cos \left( 100\pi t \right)V\] thì dung kháng của tụ điện và cảm kháng của cuộn dây lần lượt là 100 Ω và 110 Ω, đồng thời công suất tiêu thụ của mạch là 400 W. Mắc ba phần tử này thành một mạch dao động LC. Để duy trì dao động trong mạch này với hiệu điện thế cực đại là 10 V thì phải cung cấp cho mạch công suất lớn nhất bằng

Câu 2 [47066] - [Loga.vn]

Hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện của một mạch dao động LC lí tưởng có phương trình \[u=80\sin \left( {{2.10}^{7}}t+\frac{\pi }{6} \right)\] (t tính bằng s). Kể từ t = 0, thời điểm hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện bằng 0 lần thứ 2018 là

Câu 3 [47065] - [Loga.vn]

Một nông trại dùng các bóng đèn dây tóc loại 200 W – 220 V để thắp sáng và sưởi ấm vườn cây vào ban đêm. Biết điện năng được truyền đến nông trại từ một trạm phát, giá trị điện áp hiệu dụng tại trạm phát này là 1000 V, đường dây một pha tải điện đến nông trại có điện trở thuần 20 Ω và máy hạ áp tại nông trại là máy hạ áp lí tưởng. Coi rằng hao phí điện năng chỉ xảy ra trên đường dây tải. Số bóng đèn tối đa mà nông trại có thể sử dụng cùng một lúc để các đèn vẫn sáng bình thường bằng

Câu 4 [47064] - [Loga.vn]

Tiến hành thí nghiệm đo tốc độ truyền âm trong không khí, một học sinh đo được bước sóng của sóng âm là 75 ± 1 cm, tần số dao động của âm thoa là 440 ± 10 Hz. Tốc độ truyền âm tại nơi làm thí nghiệm là

Câu 5 [47063] - [Loga.vn]

Hai con lắc lò xo gồm hai vật có cùng khối lượng, hai lò xo có cùng độ cứng như hình vẽ. Khi cân bằng, hai lò xo có cùng chiều dài 30 cm. Từ vị trí cân bằng, nâng vật B đến vị trí lò xo không biến dạng rồi thả nhẹ; khi thả vật B cũng đồng thời truyền cho vật A một vận tốc đầu theo chiều dãn lò xo. Sau đó hai con lắc dao động điều hòa treo hai trục của nó với cùng biên độ 5 cm. Lấy \[g\text{ }=\text{ }10\text{ }m/{{s}^{2}}~\] và \[{{\pi }^{2}}~=\text{ }10.\] Khoảng cách lớn nhất giữa hai vật trong quá trình dao động gần nhất với giá trị nào sau đây ?

Câu 6 [47062] - [Loga.vn]

Một sóng hình sin lan truyền trên mặt nước từ nguồn O với bước sóng λ. Ba điểm A, B, C trên hai phương truyền sóng sao cho OA vuông góc với OC và B là một điểm thuộc tia OA sao cho OB > OA. Biết OA = 7λ. Tại thời điểm người ta quan sát thấy giữa A và B có 5 đỉnh sóng (kể cả A và B) và lúc này góc \[\widehat{ACB}\] đạt giá trị lớn nhất. Số điểm dao động ngược pha với nguồn trên đoạn AC bằng

Câu 7 [47061] - [Loga.vn]

Đặt điện áp \[u\text{ }=\text{ }{{U}_{0}}cos\omega t\] (\[{{U}_{0}},\] ω không đổi) vào đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi. Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp hiệu dụng \[{{U}_{L}}~\] giữa hai đầu cuộn cảm và hệ số công suất cosφ của đoạn mạch theo giá trị của độ tự cảm L. Giá trị của \[{{U}_{0}}~\] gần nhất với giá trị nào sau đây ?

Câu 8 [47059] - [Loga.vn]

Một mạch điện kín gồm biến trở R và nguồn điện có suất điện động 30 V, điện trở trong r = 5 Ω. Thay đổi giá trị của biến trở thì công suất tiêu thụ cực đại trên biến trở bằng

Câu 9 [47058] - [Loga.vn]

Mắc điện trở R = 2 Ω vào bộ nguồn gồm hai pin có suất điện động và điện trở trong giống nhau thành mạch kín. Nếu hai pin ghép nối tiếp thì cường độ dòng điện qua R là \[{{I}_{1}}~=\text{ }0,75\text{ }A.\] Nếu hai pin ghép song song thì cường độ dòng điện qua R là \[{{I}_{2}}~=\text{ }0,6\text{ }A.\] Suất điện động và điện trở trong của mỗi pin bằng

Câu 10 [47057] - [Loga.vn]

Qua một thấu kính, ảnh thật của một vật thật cao hơn vật 2 lần và cách vật 24 cm. Đây là thấu kính

Câu 11 [47056] - [Loga.vn]

Đặt điện áp \[u={{U}_{0}}\cos \left( 100\pi t+\frac{\pi }{3} \right)\,V\] vào hai đầu một cuộn cảm thuần có độ tự cảm \[L=\frac{1}{2\pi }H\].  Ở thời điểm điện áp giữa hai đầu cuộn cảm là \[100\sqrt{2}\] V thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm là 2 A. Biểu thức của cường độ dòng điện qua cuộn cảm này là

Câu 12 [47055] - [Loga.vn]

Mắt của một người cận thị có điểm cực viễn cách mắt 0,5 m. Độ tụ của thấu kính mà người đó đeo sát mắt để nhìn thấy các vật ở xa mà không phải điều tiết bằng

Câu 13 [47054] - [Loga.vn]

Mạch dao động LC lí tưởng đang thực hiện dao động điện từ tự do. Biểu thức cường độ dòng điện qua mạch là \[i=10\cos \left( {{4.10}^{5}}t-\frac{\pi }{4} \right)mA\]. Khi cường độ dòng điện trong mạch bằng \[5\sqrt{3}\] mA thì điện tích trong mạch có độ lớn bằng

Câu 14 [47053] - [Loga.vn]

Ba lò xo cùng chiều dài tự nhiên, có độ cứng lần lượt là \[{{k}_{1}},\text{ }{{k}_{2}},\text{ }{{k}_{3}},\] đầu trên treo vào các điểm cố định, đầu dưới treo vào các vật có cùng khối lượng. Lúc đầu, nâng ba vật đến vị trí mà các lò xo không biến dạng rồi thả nhẹ để chúng dao động điều hòa với cơ năng lần lượt là \[{{W}_{1}}~=\text{ }0,1\text{ }J~;\text{ }{{W}_{2}}~=\text{ }0,2\text{ }J\] và \[{{W}_{3}}.\] Nếu \[{{k}_{3~}}=\text{ }2,5{{k}_{1~}}+\text{ }3{{k}_{2}}~\] thì \[{{W}_{3}}~\] bằng

Câu 15 [47052] - [Loga.vn]

Hiệu điện thế giữa hai điểm M, N trong điện trường là \[{{U}_{MN}}~=\text{ }100\text{ }V.\] Điện tích của proton \[q\text{ }=\text{ }1,{{6.10}^{-19}}~C.\] Công điện trường làm dịch chuyển proton từ M đến N bằng

Câu 16 [47051] - [Loga.vn]

Một tụ điện có điện dung 500 pF được mắc vào hiệu điện thế 100 V. Điện tích của tụ điện bằng

Câu 17 [47050] - [Loga.vn]

Một sợi dây căng ngang đang có sóng dừng ổn định. Sóng truyền trên dây có bước sóng λ. Khoảng cách giữa hai nút liên tiếp bằng

Câu 18 [47049] - [Loga.vn]

Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch chỉ có điện trở thuần thì

Câu 19 [47048] - [Loga.vn]

Công thức tính cảm ứng từ tại tâm của dòng điện chạy trong vòng dây tròn có bán kính R, mang dòng điện I là

Câu 20 [47046] - [Loga.vn]

Cơ năng của một vật dao động điều hòa

Câu 21 [46907] - [Loga.vn]

Chiếu một ánh sáng đơn sắc từ chân không vào một khối chất trong suốt với góc tới\[{{45}^{0}}\] thì góc khúc xạ bằng \[{{30}^{0}}.\] Chiết suất tuyệt đối của môi trường này bằng

Câu 22 [46906] - [Loga.vn]

Một sóng ngang hình sin truyền trên một sợi dây dài. Hình vẽ bên là hình dạng của một đoạn dây tại một thời điểm xác định. Trong quá trình lan truyền sóng, hai phần tử M và N lệch nhau pha một góc là

Câu 23 [46904] - [Loga.vn]

Hai dao động điều hòa, cùng phương, cùng tần số, cùng pha, có biên độ lần lượt là \[{{A}_{1}},\text{ }{{A}_{2}}.\] Biên độ dao động tổng hợp của hai dao động này là

Câu 24 [46900] - [Loga.vn]

Công thức định luật Farađây về hiện tượng điện phân là

Câu 25 [46899] - [Loga.vn]

Đặt điện áp \[u=U\sqrt{2}\cos \omega t\] vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn thuần cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Biết \[\omega =\frac{1}{\sqrt{LC}}\] Tổng trở của đoạn mạch này bằng

Câu 26 [46897] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 100 N/m và vật nhỏ có khối lượng m. Con lắc dao động điều hòa với tần số góc ω = 10π rad/s. Lấy \[{{\pi }^{2}}~=\text{ }10.\] Giá trị của m bằng

Câu 27 [46893] - [Loga.vn]

Sóng điện từ và sóng âm khi truyền từ không khí vào thủy tinh thì tần số

Câu 28 [46891] - [Loga.vn]

Cho dòng điện xoay chiều có biểu thức \[i=4\sqrt{2}\cos \left( 100\pi t+\frac{\pi }{3} \right)\,A\]. Cường độ dòng điện hiệu dụng có giá trị bằng

Câu 29 [46885] - [Loga.vn]

Một khung dây dẫn hình vuông cạnh 20 cm nằm trong từ trường đều độ lớn B = 1,2 T sao cho các đường sức vuông góc với mặt khung dây. Từ thông qua khung dây đó bằng

Câu 30 [46884] - [Loga.vn]

Sóng FM tại Thanh Hóa có tần số 95 MHz, bước sóng của sóng này bằng

Câu 31 [46881] - [Loga.vn]

Một mạch dao động lí tưởng LC. Tần số dao động riêng của mạch là

Câu 32 [46877] - [Loga.vn]

Một đoạn dây dẫn mang dòng điện 4 A đặt trong một từ trường đều thì chịu một lực từ 8 N. Nếu dòng điện qua dây dẫn là 1 A thì nó chịu một lực từ có độ lớn bằng

Câu 33 [46874] - [Loga.vn]

Trong nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến, biến điệu sóng điện từ là

Câu 34 [46872] - [Loga.vn]

Hiện tượng phản xạ toàn phần là hiện tượng

Câu 35 [46862] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn gồm sợi dây nhẹ, không dãn, chiều dài l và chất điểm có khối lượng m. Cho con lắc dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường là g. Tần số góc của con lắc được tính bằng công thức

Câu 36 [46861] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ và lò xo nhẹ có độ cứng k, dao động điều hòa dọc theo trục Ox quanh vị trí cân bằng O. Biểu thức lực kéo về tác dụng lên vật theo li độ x là

Câu 37 [46860] - [Loga.vn]

Biết cường độ âm chuẩn là \[{{10}^{-12}}~W/{{m}^{2}}.\] Khi cường độ âm tại một điểm là \[{{10}^{-4}}~W/{{m}^{2}}~\] thì mức cường độ âm tại điểm đó bằng

Câu 38 [46859] - [Loga.vn]

Một máy biến áp lí tưởng dùng làm máy hạ áp gồm cuộn dây 100 vòng và cuộn dây 500 vòng.Khi nối hai đầu cuộn sơ cấp của máy với điện áp hiệu dụng 100 V thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp bằng

Câu 39 [46858] - [Loga.vn]

Tại nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn có chiều dài l dao động điều hòa với chu kì 2,83 s. Nếu chiều dài của con lắc là 0,5l thì con lắc dao động với chu kì bằng

Câu 40 [46857] - [Loga.vn]

Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox với phương trình u = 5cos(40πt – 2px) mm. Biên độ của sóng này bằng

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook