Chi tiết đề thi

Đề thi thử THPT Trực Ninh - Môn Vật Lý - Nam Định - Lần 1 - Năm 2018- Có đáp án chi tiết

ctvloga3
1 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [38207] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo có khối lượng vật nhỏ là m dao động điều hòa theo phương ngang với phương trình x = Acosωt. Mốc tính thế năng ở vị trí cân bằng.Biểu thức Cơ năng của con lắc là W =

Câu 2 [38206] - [Loga.vn]

Sóng cơ là

Câu 3 [38204] - [Loga.vn]

Hai con lắc lò xo có cùng độ cứng k. Biết chu kỳ dao động $T_1$ = 2$T_2$.  Khối lượng của 2 con lắc liên hệ với nhau theo công thức

Câu 4 [38197] - [Loga.vn]

Ba lò xo có cùng chiều dài tự nhiên có độ cứng lần lượt là $k_1$, $k_2$, $k_3$đầu trên treo vào các điểm cố định, đầu dưới treo vào các vật có cùng khối lượng. Lúc đầu, nâng 3 vật đến vị trí mà các lò xo không biến dạng rồi thả nhẹ để chúng dao động điều hòa với cơ năng lần lượt là $W_1$ = 0,1J, $W_2$ = 0,2J và $W_3$. Nếu $k_3$ = 2,5$k_1$ +3$k_2$ thì $W_3$ bằng

Câu 5 [38193] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hòa với tần số 2 Hz. Chu kỳ dao động của vật này là :

Câu 6 [38192] - [Loga.vn]

Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì 1,25 s và biên độ 5 cm. Tốc độ lớn nhất của chất điểm là

Câu 7 [38191] - [Loga.vn]

Một vật nhỏ có khối lượng 500 g dao động điều hòa dưới tác dụng của một lực kéo về có biểu thức F = - 0,8cos 4t (N). Dao động của vật có biên độ là

Câu 8 [38190] - [Loga.vn]

Một sóng cơ học lan truyền trong không khí có bước sóng λ . Khoảng cách giữa hai điểm trên cùng một phương truyền sóng dao động ngược pha nhau là (k thuộc N)

Câu 9 [38189] - [Loga.vn]

Hai con lắc đơn dao động điều hòa tại cùng một nơi với chu kì dao động lần lượt là 1,8s và 1,5s. Tỉ số chiều dài của con lắc thứ nhất và con lắc thứ 2 là

Câu 10 [38188] - [Loga.vn]

Trong dao động điều hoà

Câu 11 [38187] - [Loga.vn]

Một nguồn O dao động với tần số f = 25Hz tạo ra sóng trên mặt nước. Biết khoảng cách giữa 11 gợn lồi liên tiếp trên một phương truyền sóng là 1m. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước bằng:

Câu 12 [38186] - [Loga.vn]

Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự biến thiên của li độ theo thời gian của một dao động điều hòa. Vận tốc của dao động tại thời điểm t=0 là

 

Câu 13 [38185] - [Loga.vn]

Khi nói về dao động cơ tắt dần của một vật, phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 14 [38184] - [Loga.vn]

Một sóng cơ học lan truyền trên một sợi dây với tốc độ 40cm/s. Phương trình sóng của nguồn O là \[{{u}_{O}}=2\cos 2\pi t\left( cm \right)\]. Coi biên độ sóng không đổi. Phương trình sóng tại một điểm N nằm cách O một đoạn 10cm là

Câu 15 [38177] - [Loga.vn]

Khi nói về dao động cưỡng bức, phát biểu nào sau đây là sai?

Câu 16 [38174] - [Loga.vn]

Tại cùng một nơi trên mặt đất, nếu chu kì dao động điều hòa của con lắc đơn chiều dài l là T thì chu kì dao động điều hòa của con lắc đơn có chiều dài 4l là

Câu 17 [38172] - [Loga.vn]

Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox. Trong các đại lượng sau của chất điểm: biên độ, vận tốc, gia tốc, động năng thì đại lượng không thay đổi theo thời gian là 

Câu 18 [38169] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng. Để phân loại sóng ngang hay sóng dọc người ta dựa vào

Câu 19 [38166] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hòa có độ lớn vận tốc cực đại là 31,4 cm/s. Lấy π = 3,14 . Tốc độ trung bình của vật trong một chu kì dao động là

Câu 20 [38162] - [Loga.vn]

Khi một vật dao động điều hòa, chuyển động của vật từ vị trí biên về vị trí cân bằng là chuyển động

Câu 21 [38117] - [Loga.vn]

Một người quan sát một chiếc phao trên mặt biển, thấy nó nhô cao 10 lần trong khoảng thời gian 27s. Chu kì của sóng biển là

Câu 22 [38114] - [Loga.vn]

Sóng cơ lan truyền từ nguồn O dọc theo một đường thẳng với biên độ không đổi. Ở thời điểm t = 0, tại O có phương trình: $u_0$ = Acosωt (cm). Một điểm cách nguồn một khoảng bằng 1/2 bước sóng có li độ 5cm ở thời điểm bằng 1/2 chu kì. Biên độ của sóng là:

Câu 23 [38110] - [Loga.vn]

Nói về một chất điểm đang dao động điều hòa, phát biểu nào dưới đây đúng?

Câu 24 [38108] - [Loga.vn]

Tiến hành thí nghiệm dao động điều hòa với con lắc lò xo treo thẳng đứng:
Lần 1: Cung cấp cho vật nặng vận tốc v0 từ vị trí cân bằng thì vật dao động với biên độ A1.

Lần 2: Đưa vật đến vị trí cách vị trí cân bằng đoạn x0 rồi buông nhẹ. Lần này vật dao động với biên độ A2

Lần 3: Đưa vật đến vị trí cách vị trí cân bằng đoạn x0 rồi cung cấp cho vật nặng vận tốc v0 . Lần này vật dao động với biên độ bằng

Câu 25 [38104] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn có chu kỳ T = 2 s tại nơi có g = 10 = $π^2$ m/$s^2$ , quả cầu có khối lượng m = 10 (g), mang điện tích q = 1 μC. Khi đặt con lắc trong điện trường đều có hướng thẳng đứng từ dưới lên và có độ lớn là E = 5.$10^4$ V/m. Khi đó chu kỳ dao động nhỏ của con lắc là

Câu 26 [38075] - [Loga.vn]

Một sóng cơ học lan truyền trong một môi trường A với vận tốc vA và khi truyền trong môi trường B có vận tốc vB = 2vA. Bước sóng trong môi trường B sẽ 

Câu 27 [38074] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ và lò xo nhẹ có độ cứng k, dao động điều hòa dọc theo trục Ox quanh vị trí cân bằng O. Biểu thức lực kéo về tác dụng lên vật theo li độ x là

Câu 28 [38073] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng. Sóng dọc

Câu 29 [38072] - [Loga.vn]

Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox. Biết quãng đường đi được của chất điểm trong một chu kì dao động là 16 cm. Biên độ dao động của chất điểm bằng:

Câu 30 [38071] - [Loga.vn]

Một lò xo tiết diện đều được cắt thành ba lò xo có chiều dài tự nhiên ℓ cm, (ℓ – 15) cm và (ℓ – 25) cm. Lần lượt gắn ba lò xo này theo thứ tự như trên vào vật nhỏ có khối lượng m thì được ba con lắc lò xo có chu kỳ dao động tương ứng là: 2 s, 1,5 s và T. Biết độ cứng các lò xo tỉ lệ nghịch với chiều dài tự nhiên của nó. Giá trị của T là

Câu 31 [38070] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn có chiều dài l dao động điều hòa ở nơi có gia tốc trọng trường là g thì tần số dao động của con lắc là

Câu 32 [38069] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo dao động điều hòa với biên độ A Tỉ số giữa động năng và thế năng của con lắc khi vật đi qua vị trí có \[v=\frac{\sqrt{3}}{2}{{v}_{\max }}\] là

Câu 33 [38067] - [Loga.vn]

Con lắc lò xo gồm vật nhỏ gắn với lò xo nhẹ dao động điều hòa. Gia tốc của vật luôn

Câu 34 [38066] - [Loga.vn]

Hai vật cùng khối lượng gắn vào hai lò xo dao động cùng tần số và ngược pha nhau. Hai dao động có biên độ lần lượt là $A_1$, $A_2$ và $A_1$ =2 $A_2$ . Biết rằng khi dao động 1 có động năng 0,56 J thì dao động 2 có thế năng 0,08 J. Khi dao động 1 có động năng 0,08 J thì dao động 2 có thế năng là

Câu 35 [38065] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo có vật nặng m=200g dao động điều hòa theo phương thẳng đứng . Chiều dài tự nhiên của lò xo là 30 cm. Lấy g =10 m/$s^2$ .Khi lò xo có chiều dài 28 cm thì vật có vận tốc bằng 0 và lúc đó lực đàn hồi của lò xo có độ lớn 2 N. Chọn mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Cơ năng của con lắc là

Câu 36 [38064] - [Loga.vn]

Bước sóng là

Câu 37 [38063] - [Loga.vn]

Con lắc lò xo m = 250 (g), k = 100 N/m, con lắc chịu tác dụng của ngoại lực cưỡng bức biến thiên tuần hoàn. Thay đổi tần số góc của ngoại lực thì biên độ dao động cưỡng bức thay đổi. Khi tần số góc lần lượt là 10 rad/s và 15 rad/s thì biên độ lần lượt là A1 và A2. So sánh A1 và A2

Câu 38 [38062] - [Loga.vn]

Cho hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình lần lượt là \[{{x}_{1}}=5\cos \left( 100\pi t+\pi \right)\left( cm \right)\] và \[{{x}_{2}}=5\cos \left( 100\pi t-\frac{\pi }{2} \right)\left( cm \right)\]. Phương trình dao động tổng hợp của hai dao động trên là

Câu 39 [38061] - [Loga.vn]

Một chất điểm M chuyển động tròn đều với tốc độ dài 160cm/s và tốc độ góc 4 rad/s. Hình chiếu P của chất điểm M trên một đường thẳng cố định nằm trong mặt phẳng hình tròn dao động điều hòa với biên độ và chu kì lần lượt là

Câu 40 [38060] - [Loga.vn]

Một vật nhỏ dao động điều hòa dọc theo trục Ox với tần số góc ω và có biên độ A Biết gốc tọa độ O ở vị trí cân bằng của vật. Chọn gốc thời gian là lúc vật ở vị trí có li độ A/2 và đang chuyển động theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook