Chi tiết đề thi

ĐỀ THI THỬ THPTQG 2019 MÔN SINH HỌC TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

ctvloga224
40 lượt thi
Sinh Học
Dễ
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [54452] - [Loga.vn]

Trong phương thức vận chuyển thụ động các chất qua màng tế bào, các chất tan được khuếch tán phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?

Câu 2 [54457] - [Loga.vn]

Việc muối chua rau, quả là lợi dụng hoạt động của nhóm vi sinh vật nào sau đây?

Câu 3 [54455] - [Loga.vn]

Bằng cách làm tiêu bản tế bào để quan sát bộ NST thì không phát hiện sớm trẻ mắc hội chứng nào sau đây?

Câu 4 [54454] - [Loga.vn]

Trong giảm phân, sự trao đổi chéo giữa các NST kép trong từng cặp tương đồng xảy ra vào kì nào?

Câu 5 [54453] - [Loga.vn]

Cho các nhận định sau đây về hô hấp thực vật với vấn đề bảo quản nông sản, thực phẩm:

1. Hô hấp làm tiêu hao chất hữu cơ của đối tượng bảo quản.

2. Hô hấp làm nhiệt độ môi trường bảo quản tăng.

3. Hô hấp làm tăng độ ẩm, thay đổi thành phần khí trong môi trường bảo quản.

4. Hô hấp không làm thay đổi khối lượng nông sản, thực phẩm.

Số nhận định sai trong các nhận định nói trên là:         

Câu 6 [54451] - [Loga.vn]

Khi nói về đột biến gen, phát biểu nào sau đây là sai ?

Câu 7 [54450] - [Loga.vn]

Auxin chủ yếu sinh ra ở

Câu 8 [54449] - [Loga.vn]

Những cây thuộc nhóm thực vật C3 là

Câu 9 [54459] - [Loga.vn]

Tế bào vi khuẩn có kích thước nhỏ và cấu tạo đơn giản sẽ giúp gì cho chúng?

Câu 10 [54458] - [Loga.vn]

Ở sinh vật nhân sơ, điều hòa hoạt động gen diễn ra chủ yếu ở giai đoạn nào?

Câu 11 [54456] - [Loga.vn]

Thực vật ở cạn, nước được hấp thụ chủ yếu qua

Câu 12 [54448] - [Loga.vn]

. Những phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về giảm phân?

(1) Giai đoạn thực chất làm giảm đi một nửa số lượng NST ở các tế bào con là giảm phân I.

(2) Trong giảm phân có hai lần nhân đôi NST ở hai kì trung gian.

(3) Giảm phân sinh ra các tế bào con có số lượng NST giảm đi một nửa so với tế bào mẹ.

(4) Bốn tế bào con được sinh ra đều có n NST giống nhau về cấu trúc.

Những phương án trả lời đúng là

Câu 13 [54447] - [Loga.vn]

Thứ tự các bộ phận trong hệ tiêu hóa của gà là

Câu 14 [54446] - [Loga.vn]

Trong trường hợp mỗi gen quy định một tính trạng và tính trạng trội là trội hoàn toàn, cơ thể có kiểu gen AaBbDd tự thụ phấn sẽ thu được đời con có số kiểu gen và kiểu hình tối đa là:

Câu 15 [54445] - [Loga.vn]

Trong thành phần cấu trúc của một gen điển hình gồm có các phần:

Câu 16 [54443] - [Loga.vn]

Ở 1 loài, hợp tử bình thường nguyên phân 3 lần không xảy ra đột biến, số nhiễm sắc thể chứa trong các tế bào con bằng 624. Có 1 tế bào sinh dưỡng của loài trên chứa 77 nhiễm sắc thể. Cơ thể mang tế bào sinh dưỡng đó có thể là

Câu 17 [54442] - [Loga.vn]

Nghiên cứu một số hoạt động sau:

(1) Tổng hợp protein.

(2) Tế bào thận vận chuyển chủ động ure và gluco qua màng.

(3) Tim co bóp đẩy máu vào động mạch.

(4) Vận động viên đang nâng quả tạ.

(5) Vận chuyển nước qua màng sinh chất.

Trong các hoạt động trên có bao nhiêu hoạt động tiêu tốn năng lượng ATP ?

Câu 18 [54441] - [Loga.vn]

Ở người (2n= 46), một tế bào sinh dưỡng đang nguyên phân, số NST ở kì giữa là bao nhiêu?

Câu 19 [54440] - [Loga.vn]

Vai trò của enzyme ADN polimerase trong quá trình nhân đôi ADN là

Câu 20 [54439] - [Loga.vn]

Trong các nhận định sau có bao nhiêu nhận định sai?

(1). Sự tiếp hợp chỉ xảy ra giữa các nhiễm sắc thể thường, không xảy ra giữa các NST giới tính.

(2). Mỗi tế bào nhân sơ gồm 1 NST được cấu tạo từ ADN và protein dạng histon.

(3). NST là cơ sở vật chất di truyền ở cấp độ tế bào.

(4). Ở các loài gia cầm, NST giới tính của con cái là XX, của con đực là XY.

(5). Ở người, trên NST giới tính Y có chứa nhân tố SRY có vai trò quan trọng quy định nam tính.

Câu 21 [54437] - [Loga.vn]

Có bao nhiêu hoạt động sau đây có thể dẫn đến hiệu ứng nhà kính?

I. Quang hợp ở thực vật.

II. Chặt phá rừng.

III. Đốt nhiên liệu hóa thạch.

IV. Sản xuất công nghiệp.

Hiện tượng gây hiệu ứng nhà kính tương đương với các hiện tượng làm tăng hàm lượng CO2 trong không khí .

Câu 22 [54436] - [Loga.vn]

Cho biết mỗi gen qui định một tính trạng, các gen phân li độc lập, gen trội là trội hoàn toàn và không có đột biến xảy ra. Tính theo lý thuyết, những kết luận nào không đúng về kết quả của phép lai: AaBbDdEe x AaBbDdEe?

  (1) Kiểu hình mang 2 tính trạng trội và 2 tính trạng lặn ở đời con chiếm tỉ lệ 9/256

  (2) Có 16 dòng thuần được tạo ra từ phép lai trên 

  (3) Tỉ lệ con có kiểu gen giống bố mẹ là 1/16

  (4) Tỉ lệ con có kiểu hình khác bố mẹ 3/4

  (5) Có 256 tổ hợp được hình thành từ phép lai trên

  (6) Kiểu hình mang nhiều hơn 1 tính trạng trội ở đời con chiếm tỉ lệ 13/256

Câu 23 [54435] - [Loga.vn]

 Ở một loài thực vật, khi lai cây hoa đỏ thuần chủng với cây hoa trắng thuần chủng (P) thu được F1 toàn cây hoa đỏ. Cho F1 tự thụ phấn, thu được F2 gồm 56,25% cây hoa đỏ và 43,75% cây hoa trắng. Nếu cho cây F1 lai với cây có kiểu gen đồng hợp lặn thì thu được đời con gồm

Câu 24 [54433] - [Loga.vn]

Năng lượng chủ yếu tạo ra từ quá trình hô hấp là

Câu 25 [54432] - [Loga.vn]

Hiện tượng mắt lồi thành mắt dẹt ở ruồi giấm do hiện tượng đột biến nào gây ra?

Câu 26 [54431] - [Loga.vn]

Cho các hiện tượng sau:

  1. Lòng trắng trứng đông lại sau khi luộc.
  2. Thịt cua vón cục và nổi lên từng mảng khi đun nước lọc cua?
  3. Sợi tóc duỗi thẳng khi được ép nóng.

Có mấy hiện tượng thể hiện sự biến tính của protein?

Câu 27 [54430] - [Loga.vn]

Tại sao vận tốc máu trong mao mạch lại chậm hơn ở động mạch ?

Câu 28 [54429] - [Loga.vn]

Cho các thông tin sau :

1- Làm thay đổi hàm lượng ADN trong nhân tế bào.

2- Làm thay đổi chiều của phân tử ADN.

3- Không làm thay đổi thành phần số lượng gen trên NST.

4- Xảy ra ở thực vật ít gặp ở động vật.

5- Làm xuất hiện gen mới.

Trong số các đặc điểm trên , đột biến lệch bội có bao nhiêu đặc điểm?

Câu 29 [54428] - [Loga.vn]

Điều nào sau đây là sai khi nói về sự khác biệt giữa ống tiêu hóa của thú ăn thịt và thú ăn thực vật:

(1) Thú ăn thịt thường có dạ dày to hơn.

(2) Thú ăn thịt có ruột già ngắn hơn.

(3) Thú ăn thực vật thường có manh tràng dài hơn.

Phương án trả lời đúng là:

Câu 30 [54427] - [Loga.vn]

Quá trình thoát hơi nước qua lá là

Câu 31 [54426] - [Loga.vn]

Ở một loài thực vật có hoa, tính trạng màu sắc hoa có 2 gen alen quy định. Cho cây hoa đỏ thuần chủng giao phối với cây hoa trắng thuần chủng (P) thì được F1 toàn cây hoa hồng. F1 tự thụ phấn thu được F2 có kiểu hình phân ly 1/4 cây hoa đỏ: 2/4 cây hoa hồng: 1/4 cây hoa trắng. biết rằng sự biểu hiện của gen không phụ thuộc vào môi trường. Dựa vào kết quả trên hãy cho biết trong các kết luận sau có bao nhiêu kết luận đúng ?

(1) Đời con của một cặp bố mẹ bất kỳ đều có tỷ lệ kiểu gen giống kiểu hình.

(2) Chỉ cần dựa vào kiểu hình cũng có thể phân biệt được cây có kiểu gen đồng hợp tử và cây dị hợp tử.

(3) Nếu cho cây hoa đỏ ở F2 giao phấn với cây hoa trắng thì đời con có kiểu hình phân li theo tỷ lệ 50% hoa đỏ: 50% hoa trắng.

(4) Kiểu hình hoa hồng là kết quả tương tác giữa các alen của cùng 1 gen.

Câu 32 [54425] - [Loga.vn]

Một gen cấu trúc dài 4080 Å, có tỷ lệ A/G =1,5; gen này bị đột biến thay thế một cặp A-T bằng 1 cặp G-X, số lượng nucleotit từng loại của gen sau đột biến là

Câu 33 [54424] - [Loga.vn]

Ở đậu Hà lan, alen B quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen b quy định thân thấp; alen D quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định hoa trắng; các gen phân ly độc lập. Cho hai cây đậu (P) giao phấn với nhau thu được F1 gồm 3 cây thân cao, hoa đỏ:3 cây thân thấp, hoa đỏ:l cây thân cao, hoa trắng: 1 cây thân thấp, hoa trắng. Biết rằng không xảy ra đột biến theo lý thuyết, tỷ lệ phân ly kiểu gen ở F1 là

Câu 34 [54421] - [Loga.vn]

Phân tử mARN có A = 480 và G - X = U. Gen tổng hợp mARN có 2A = 3G. Mạch đơn của gen có G = 30% sô nuclêôtit của mạch. Số lượng mỗi loại ribônuclêôtit A, U, G, X của mARN lần lượt là:

Câu 35 [54419] - [Loga.vn]

Điều không đúng về sự khác biệt trong hoạt động điều hoà của gen ở sinh vật nhân thực với sinh vật nhân sơ là

Câu 36 [54418] - [Loga.vn]

Mã di truyền mang tính thoái hoá là

Câu 37 [54415] - [Loga.vn]

Một gen phân mảnh dài 5100 Å chứa các đoạn intron chiếm 2/5 tổng số Nuclêôtit.

Quá trình sao mã cần cung cấp 4500  ribônuclêôtit tự do để tạo ra các mARN trưởng thành. Số lần sao mã của gen là:

Câu 38 [54420] - [Loga.vn]

Enzim tham gia cố định Nitơ tự do là:

Câu 39 [54422] - [Loga.vn]

Trong các quá trình sau đây, có bao nhiêu quá trình có sự thể hiện vai trò của nguyên tắc bổ sung giữa các nucleotit?

1. Nhân đôi ADN. 2.Hình thành mạch pôlinuclêôtit.

3. Phiên mã. 4. Mở xoắn.

5. Dịch mã. 6. Đóng xoắn.

Câu 40 [54460] - [Loga.vn]

Các yếu tố không thuộc thành phần xináp là

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook