Chi tiết đề thi

Đề thi thử TQT

01215542121
0 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
15
27 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [29316] - [Loga.vn]

Biểu diễn tập nghiệm của phương trình $\cos x+cos2x+cos3x=0$ trên đường tròn lượng giác ta được số điểm cuối là:

Câu 2 [24602] - [Loga.vn]

Phương trình $\tan \left( 3x-{{30}^{0}} \right)=-\frac{\sqrt{3}}{3}$ có tập nghiệm là:

Câu 3 [29830] - [Loga.vn]

Tập xác định của hàm số $y=\tan \left( \frac{\pi }{2}\cos x \right)$ là:

Câu 4 [44106] - [Loga.vn]

Tìm điều kiện xác định của hàm số $y=\tan \,x+\cot x$ .

Câu 5 [23963] - [Loga.vn]

Trong khoảng \[\left( 0;\frac{\pi }{2} \right)\]phương trình\[{{\sin }^{2}}4x+3\sin 4\cos 4x-4{{\cos }^{2}}4x=0\] có bao nhiêu nghiệm? 

Câu 6 [3556] - [Loga.vn]

 Phương trình $\sqrt{15}\operatorname{s}\text{inx}+\cos x=m,$ với m là tham số có nghiệm khi giá trị của m bằng:

Câu 7 [30178] - [Loga.vn]

Số nghiệm thuộc khoảng

của phương trình $co{{s}^{2}}x+\frac{5}{2}\cos x+1=0$ là:

Câu 8 [29468] - [Loga.vn]

Tất cả các giá trị của m để hương trình \[\cos x-m=0\] vô nghiệm là:

Câu 9 [29483] - [Loga.vn]

Tập xác định của hàm số \[y=\frac{1-\cos x}{\sin x-1}\] là: 

Câu 10 [31153] - [Loga.vn]

Tìm tập xác định D của hàm số $y=\frac{1}{\sin x-\cos x}$

Câu 11 [30273] - [Loga.vn]

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình $\sqrt{1+2\cos x}+\sqrt{1+2\sin x}=\frac{m}{2}$ có nghiệm thực?

Câu 12 [5422] - [Loga.vn]

Phương trình $\frac{c\,os4x}{c\,os2x}=\tan \,2x$ có số nghiệm thuộc khoảng $\left( 0;\frac{\pi }{2} \right)$ là:

Câu 13 [13603] - [Loga.vn]

Cho phương trình $\frac{2{{\sin }^{2}}x+\cos 4x-\cos 2x}{\sin x-\cos x}=0$. Tính diện tích đa giác có đỉnh là các điểm biểu diễn góc lượng giác có số đo $\alpha $ trên đường tròn lượng giác, với $\alpha $ là nghiệm của phương trình đã cho.


Câu 14 [4602] - [Loga.vn]

Giải phương trình $cos5x.\cos x=cos4x$. 

Câu 15 [1933] - [Loga.vn]

Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của tham số $m$ để phương trình \[m{{\sin }^{2}}x-3\sin x.\cos x-m-1=0\] có đúng 3 nghiệm \[x\in \left( 0;\frac{3\pi }{2} \right)\]?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook