Chi tiết đề thi

Đề thi toán lần 2

Huongdoan
1 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
10
18 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [180] - [Loga.vn]

Hàm số \[y=\ln \left( \sqrt{{{x}^{2}}+x-2}-x \right)\] có tập xác định là:

Câu 2 [26513] - [Loga.vn]

Tìm số nghiệm của phương trình ${{\log }_{2}}x+{{\log }_{2}}\left( x-1 \right)=2.$ 

Câu 3 [23905] - [Loga.vn]

Gọi ${{x}_{1}},{{x}_{2}}$ là hai nghiệm phân biệt của phương trình ${{4}^{x}}-{{2}^{x+3}}+15=0.$ Khi đó ${{x}_{1}}+{{x}_{2}}$ bằng:

Câu 4 [14562] - [Loga.vn]

Tập nghiệm của bất phương trình ${{3}^{x}}>9$ là

Câu 5 [27231] - [Loga.vn]

Đặt $a={{\log }_{2}}3,b={{\log }_{5}}3.$ Hãy biểu diễn ${{\log }_{6}}45$ theo a,b.

Câu 6 [14573] - [Loga.vn]

Với x là số thực dương tùy ý, mệnh đề nào dưới đây đúng?


Câu 7 [34445] - [Loga.vn]

Tìm tập nghiệm của bất phương trình ${{\log }_{3}}\left( 2x-3 \right)>1$ .

Câu 8 [27435] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=\frac{{{\ln }^{2}}x}{x}$ . Trong các khẳng định sau, khẳng định nào không đúng ?

Câu 9 [27981] - [Loga.vn]

Biết ${{\log }_{6}}a=2\left( 0

Câu 10 [23295] - [Loga.vn]

Tính đạo hàm của hàm số sau: \[f\left( x \right)=\ln \left( {{x}^{2}}+1 \right)\]

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook