Chi tiết đề thi

đề thi tự tạo

tranthanhtu2002.myloc
1 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
12
15 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [38906] - [Loga.vn]

Cho cơ hệ như hình vẽ, vật $m_1$, $m_2$ nối với nhau nhờ sợi dây nhẹ, không dãn có chiều dài ℓ, ban đầu lò xo không biến dạng, đầu B của lò xo để tự do. Biết k = 100 N/m, $m_1$ = 400g, $m_2$ = 600g, lấy g = 10 = $π^2$ (m/$s^2$). Bỏ qua mọi ma sát. Ban đầu (t = 0) giữ cho $m_1$ và $m_2$ nằm trên mặt phẳng nằm ngang và sau đó thả cho hệ rơi tự do, khi hệ vật rơi đạt được tốc độ $v_0$ = 20π (cm/s) thì giữ cố định điểm B và ngay sau đó vật $m_1$ đi thêm được một đoạn 4cm thì sợi dây nối giữa hai vật căng. Thời điểm đầu tiên chiều dài của lò xo cực đại là

Câu 2 [40156] - [Loga.vn]

Hai chất điểm dao động điều hòa trên hai đường thẳng song song kề nhau có vị trí cân bằng nằm trên cùng một đường thẳng vuông góc với quỹ đạo của chúng và có cùng một tần số góc ω, biên độ lần lượt là \[{{A}_{1}},\text{ }{{A}_{2}}.\] Biết \[{{A}_{1}}~+\text{ }{{A}_{2}}~=\text{ }8\text{ }cm.\] Tại một thời điểm vật 1 và vật 2 có li độ và vận tốc lần lượt là \[{{x}_{1}},\text{ }{{v}_{1}},\text{ }{{x}_{2}},\text{ }{{v}_{2}}~\] và thỏa mãn \[{{x}_{1}}{{v}_{2}}~+\text{ }{{x}_{2}}{{v}_{1}}~=\text{ }8\text{ }c{{m}^{2}}/s\] . Giá trị nhỏ nhất của ω là

Câu 3 [58434] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo nhẹ có độ cứng 8 N/m và vật nhỏ có khối lượng m = 50 g đặt trên giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo, hệ số ma sát là 0,1. Tại M lò xo nén 12 cm, tại O lò xo không biến dạng. Vật được tích điện 1 µC đặt trong điện trường đều nằm ngang có chiều cùng với chiều dương từ M đến O, có độ lớn 5.104 V/m. Ban đầu giữ vật ở M rồi thả nhẹ để con lắc dao động. Lấy g = 10 m/s2. Tốc độ của vật m khi qua O lần thứ 3 gần nhất với giá trị nào sau đây? 

Câu 4 [34731] - [Loga.vn]

Cho một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox trên một sợi dây đàn hồi rất dài chu ỳ 6s. Tại thời điểm \[{{t}_{0}}=\text{ }0\] và thời điểm \[{{t}_{1}}=\text{ }1,75s\] , hình dạng sợi dây như hình 1. Biết \[{{d}_{2}}\text{ }{{d}_{1}}=\text{ }3cm\] . Tỉ số giữa tốc độ dao đọng cự đại của phần tử trên dây và tốc độ truyền sóng là

Câu 5 [46028] - [Loga.vn]

Nguồn điểm S phát ra âm đẳng hướng với công suất không đổi P. Hai điểm A, B trên nửa đường thẳng xuất phát từ S, cách nhau AB = 198 m. Mức cường độ âm tại A và B lần lượt $L_A$ = 60 dB và $L_B$ = 20 dB. Biết cường độ âm chuẩn Công suất P của nguồn âm có giá trị gần với giá trị nào sau đây nhất?

Câu 6 [30512] - [Loga.vn]

Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A và B dao động với tần số 15Hz và cùng pha. Tại một điểm M cách nguồn A và B những khoảng ${{d}_{1}}$  = 16 cm và ${{d}_{2}}$  = 20 cm, sóng có biên độ cực tiểu. Giữa M và đường trung trực của AB có hai dãy cực đại.Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là

Câu 7 [44544] - [Loga.vn]

Sóng cơ có tần số 80 Hz lan truyền trong một môi trường với vận tốc 4 m/s. Dao động của các phần tử vật chất tại hai điểm trên một phương truyền sóng cách nguồn sóng những đoạn lần lượt 31 cm và 33,5 cm, lệch pha nhau góc

Câu 8 [38729] - [Loga.vn]

Ba điểm O, M, N cùng nằm trên một nửa đường thẳng xuất phát từ O. Tại O đặt một nguồn điểm phát sóng âm đẳng hướng ra không gian, môi trường không hấp thụ âm thì mức cường độ âm tại M là 70dB, tại N là 50dB. Nếu chuyển nguồn âm đó sang vị trí M thì mức cường độ âm tại N khi đó là

Câu 9 [38345] - [Loga.vn]

Tại điểm A cách nguồn O một đoạn d có mức cường độ âm là $L_A$ = 90 dB, biết ngưỡng nghe của âm đó là $10^{-12} W/m2.$ Cường độ âm tại A là.

Câu 10 [46399] - [Loga.vn]

Một vật có khối lượng m thực hòa 1, có đồ thị thế năng $E_{t1}$. Cũng vật m thực hiện dao động điều hòa 2, có đồ thị thế năng $E_{t2}$. Khi vật m thực hiện đồng thời hai dao động trên thì cơ năng của vật có giá trị gần giá trị nào sau đây nhất?

Câu 11 [45513] - [Loga.vn]

Một vật nhỏ dao động điều hòa trên trục tọa độ Ox vật đạt gia tốc lớn nhất tại li độ x1. Sau đó, vật lần lượt đi qua các điểm có li độ x2, x3, x4, x5, x6, x7 trong những khoảng thời gian bằng nhau Δt = 0,05(s). Biết thời gian vật đi từ x1 đến x7 hết một nửa chu kì, Tốc độ của vật khi đi qua x3 là 20π cm/s. Tìm biên độ dao động?

Câu 12 [47462] - [Loga.vn]

Điểm sáng S nằm trên trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 10 cm và cách thấu kính 15 cm. Cho S dao động điều hòa với chu kỳ T = 2 s trên trục Ox vuông góc với trục chính của thấu kính và cắt trục chính tại O, vị trí cân bằng của điểm sáng S trùng với O. Biên độ dao động của S là A = 3 cm. Tốc độ trung bình của ảnh S' trong mỗi chu kỳ dao động là:

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook