Chi tiết đề thi

Đề trắc nghiệm Hóa Học 8

theluc95
61 lượt thi
Hóa Học
Khó
(3)
33
41 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [55972] - [Loga.vn]

( tuần 1, hiểu, 3 phút)

Hỗn hợp nào dưới đây có thể tách riêng các chất thành phần bằng cách cho hỗn hợp vào nước, sau đó khuấy kĩ và lọc?

Câu 2 [55973] - [Loga.vn]

(tuần 1, hiểu, 2 phút)

Phương pháp dùng để tách dầu ăn ra khỏi nước.

Câu 3 [55974] - [Loga.vn]

( tuần 2, vận dụng, 4 phút)

Rượu etylic sôi ở 78,3 0C, nước sôi ở 100 0C. Muốn tách rượu ra khỏi hỗn hợp với nước có thể dùng cách nào trong số các cách cho dưới đây:

Câu 4 [55975] - [Loga.vn]

( tuần 2, hiểu, 2 phút)

Dựa vào tính chất nào mà ta khẳng định chất lỏng là tinh khiết?

Câu 5 [55976] - [Loga.vn]

(tuần 3, hiểu, 3 phút)

Trong nguyên tử hạt nào mang điện tích âm?

Câu 6 [55977] - [Loga.vn]

(tuần 3, biết, 2 phút).

Nguyên tử khối là khối lượng của một nguyên tử tính bằng đơn vị nào?

Câu 7 [55978] - [Loga.vn]

( tuần 4, biết, 2 phút)

Thành phần cấu tạo của nguyên tử là?

Câu 8 [55979] - [Loga.vn]

( tuần 4, vận dụng, 5 phút)

Nếu tổng số proton, nơtron,electron trong một nguyên tử là 28 và số hạt không mang điện chỉ xấp xỉ 35% thì số electron của nguyên tử là:

Câu 9 [55980] - [Loga.vn]

( tuần 5, hiểu, 4 phút)

Nguyên tố X có nguyên tử khối bằng 3,5 lần nguyên tử khối của oxi. X là nguyên tố nào sau đây?

Câu 10 [55981] - [Loga.vn]

( tuần 5, biết, 2 phút)

Hợp chất là những chất được tạo nên từ bao nhiêu nguyên tố hóa học?

Câu 11 [55982] - [Loga.vn]

Câu 11 ( tuần 6, hiểu, 3 phút)

Hợp chất Alx(NO3)3 có phân tử khối là 213. Giá trị của x là:

Câu 12 [55983] - [Loga.vn]

( tuần 6, vận dụng, 6 phút)

Một hợp chất khí A gôm 2 nguyên tố C và H, trong đó C chiếm 80% về khối lượng. Tỉ khối của A đối với khí hidro là 15. Công thức hóa học của A là:

Câu 13 [55984] - [Loga.vn]

( tuần 7, hiểu, 2 phút)

Nguyên tố X có hóa trị III, công thức hóa học của muối sunfat là:

Câu 14 [55985] - [Loga.vn]

( tuần 7, vận dụng, 5 phút)

Biết công thức hóa học hợp chất của nguyên tố X với oxi là X2O3 và của nguyên tố Y với nguyên tố hiđro là YH3. Hỏi công thức hóa học hợp chất của X với Y là công thức hóa học nào?

Câu 15 [55986] - [Loga.vn]

( tuần 8, vận dụng, 5 phút)

Hợp chất Bax(NO3)y có phân tử khối là 216. Bari có nguyên tử khối là 137 và hóa trị II. Hóa trị của nhóm (NO3) là:

Câu 16 [55987] - [Loga.vn]

(tuần 8, vận dụng, 5 phút)

Oxits M2Ox có phân tử khối la 102. Hóa trị của M trong oxit là:

Câu 17 [55988] - [Loga.vn]

( tuần 9, biết, 2 phút)

Hiện tượng nào là hiện tượng hóa học trong các hiện tượng thiên nhiên sau đây:

Câu 18 [55989] - [Loga.vn]

( tuần 9, biết, 2 phút)

Dấu hiệu nào sau đây giúp khẳng định có phản ứng hóa học xảy ra?

Câu 19 [55990] - [Loga.vn]

( tuần 10, hiểu, 3 phút).

Trong phản ứng hóa học, hạt vi mô nào được bảo toàn?

Câu 20 [55991] - [Loga.vn]

( tuần 10, biết, 2 phút)

Các câu sau đây có mấy câu sai?Rũa thanh sắt ta được chất mới là mạt sắt.Thanh sắt bị gỉ tạo ra chất mới là gỉ sắt ( sắt oxit).Làm lạnh nước lỏng đến 0C ta được chất mới là nước rắn ( nước đá).Cho đường vào nước ta được chất mới là nước đường.Cho vôi sống vào nước ta được chất mới là vôi tôi.

Câu 21 [55992] - [Loga.vn]

( tuần 11, vận dụng, 8 phút)

Lưu huỳnh cháy trong không khí theo sơ đồ phản ứng sau:Lưu huỳnh + khí oxi khí sunfurơNếu đã có 48 gam lưu huỳnh cháy và thu được 96 gam khí sunfurơ thì khối lượng oxi đã tham gia phản ứng là:

Câu 22 [55993] - [Loga.vn]

( tuần 11, vận dụng, 5 phút)

Một vật thể để ngoài trời, sau một thời gian bị gỉ. Hỏi khối lượng của vật thay đổi như thế nào so với khối lượng của vật trước khi bị gỉ?

Câu 23 [55994] - [Loga.vn]

(tuần 12, vận dụng, 5 phút)

Cho sơ đồ phản ứng sau:FexOy + H2SO4 Fex(SO4)y + H2OVới x khác y thì giá trị thích hợp của x và y là:

Câu 24 [55995] - [Loga.vn]

( tuần 12, hiểu, 4 phút)

Một mol nước chứa số mol nguyên tử là:

Câu 25 [55996] - [Loga.vn]

( tuần 13, hiểu, 5 phut)

Số nguyên tử sắt có trong 280 g sắt là:

Câu 26 [55997] - [Loga.vn]

( tuần 13, hiểu, 4 phút)

Số mol nguyên tử nước có trong 36 g nước là:

Câu 27 [55998] - [Loga.vn]

Câu 27 ( tuần 14, hiểu, 4 phút)

Công thức hóa học của muối natri hiđrocacbonat là NaHCO3. Số nguyên tử có trong 0,5 mol NaHCO3 là:

Câu 28 [55999] - [Loga.vn]

( tuần 14, vận dụng, 10 phút)

Thể tích ở đktc của khối lượng các khí được biểu diễn ở 4 dãy sau. Dãy nào có tất cả các két quả đúngvới 4 g H2, 2,8 g N2, 6,4 g O2 , 22 g CO2.

Câu 29 [56000] - [Loga.vn]

( tuần 15, hiểu, 5 phút)

Khí nào nhẹ nhất trong các khí sau:

Câu 30 [56001] - [Loga.vn]

( tuần 15, hiểu, 7 phút)

Khối lượng hỗn hợp khí ở đktc gồm 11,2 lít H2 và 5,6 lít O2 là:

Câu 31 [56002] - [Loga.vn]

( tuần 16, vận dụng, 6 phút)

Oxit có công thức hóa học RO2 trong đó mỗi nguyên tố chiếm 50% khối lượng. Khối lượng nguyên tố R có trong 1 mol oxit là:

Câu 32 [56003] - [Loga.vn]

(tuần 16, Vận dụng, 5 phút).

Oxit của một nguyên tố R có công thức hóa học là RO chứa 20% oxi về khối lượng. Tên của R là:

Câu 33 [56004] - [Loga.vn]

( tuần 17, vận dụng, 6 phút)

Sắt oxit có tỉ số khối lượng sắt với oxi là 21:8.Công thức hóa học của oxit sắt là:

Bảng xếp hạng
1
yolo123vn
yolo123vn
Yolo Bilex
29/33
2
yolo1234vn
yolo1234vn
Bilex Yolo
28/33
3
hoangminh164hv
hoangminh164hv
Nguyễn Hải
28/33
4
daihuan
daihuan
Hoàng Huân
27/33
5
phuong2003
phuong2003
nguyễn thu phương
27/33
6
2018foreveryoung
2018foreveryoung
Kay Trần
27/33
7
nguyenthilongmy
nguyenthilongmy
My nguyễn thị long
26/33
8
buixuanhoa1977
buixuanhoa1977
Buixuanhoa Hoa
26/33
9
vanbangmai
vanbangmai
Lừa Xong Phắn
25/33
10
tranuyen1945
tranuyen1945
uyen tran
23/33
11
mineglass
mineglass
Minerva Glass
22/33
12
trannganmushroom
trannganmushroom
Ngân Trần
20/33
13
duyentran111120
duyentran111120
Duyên Trần Thị
20/33
14
vietnam1234thanhbinh
vietnam1234thanhbinh
Lương Lê
18/33
15
truonghuong84tb
truonghuong84tb
Khánh Linh Nguyễn
17/33
16
lml25052006
lml25052006
Lê Mai Linh
16/33
17
nguyentrankhanhnhu
nguyentrankhanhnhu
nguyễ trần khánh như
15/33
18
pikid7102004
pikid7102004
Dương Cao
15/33
19
anhduc1234
anhduc1234
nguyễn tiến đức
15/33
20
hailinh22082005
hailinh22082005
GAMER DANGEROUS
14/33
21
buiduybao123
buiduybao123
Bảo Moon
14/33
22
phuongganhhal2411
phuongganhhal2411
Phanhh Lùnn
14/33
23
quan610ll
quan610ll
Phúc Quân Trần Hoàng
13/33
24
thienan3107
thienan3107
Trần Phan Thiên An
12/33
25
kimtaehuyng301210
kimtaehuyng301210
Minh Thư
12/33
26
loga39
loga39
Ly Tiểu
11/33
27
lanlanduong01012001
lanlanduong01012001
Phạm Trang
11/33
28
vanchien292001
vanchien292001
Chiến Nguyễn Văn
10/33
29
garenaff
garenaff
yorn chibi
9/33
30
baonhik6
baonhik6
Niên
9/33
31
lekhoe0512
lekhoe0512
khoe le
9/33
32
1043274759375109
1043274759375109
Menmen Nguyen
9/33
33
thuylinhnhamnguyen1
thuylinhnhamnguyen1
Nhâm Nguyễn Thùy Linh
7/33
34
anham91296
anham91296
Hưng Duy
7/33
35
ahihihi
ahihihi
ĐTLL
5/33
36
sungvansong.tgddhq
sungvansong.tgddhq
Song Sung
4/33
37
theluc95
theluc95
Bí Kíp Thế Lực
1/33
38
truonghien088
truonghien088
Hien Truong
1/33
39
hanhquang2k5
hanhquang2k5
Quang Hạnh
1/33
40
LoDiHan
LoDiHan
Lộ Di han
0/33
41
nguyentao2001
nguyentao2001
Tạo Đô La
0/33
42
daubaek6569
daubaek6569
Phạm Thị Tú Oanh
0/33
Đánh giá, bình luận
Điểm đánh giá trung bình

4.3

0%
(0)
0%
(0)
34%
(1)
0%
(0)
66%
(2)

hay

Khá hay nhưng 1 số câu hỏi chưa đc rõ lắm.

ngu quá

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook