Chi tiết đề thi

giữa học kì

vuvietkhoa
1 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
20
25 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [38442] - [Loga.vn]

Một chất điểm dao động theo phương trình x = 5cosωt cm. Dao động của chất điểm có biên độ là:

Câu 2 [45860] - [Loga.vn]

Một lò xo giãn ra 2,5 cm khi treo và nó một vật có khối lượng 250 g. Chu kì của con lắc được tạo thành như vậy là bao nhiêu ? Cho g = 10 m/$s^2$.

Câu 3 [38946] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hòa với tần số f biên độ A. Thời gian vật đi được quãng đường có độ dài bằng 2A là:

Câu 4 [35971] - [Loga.vn]

Con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương nằm ngang. Khoảng thời gian giữa hai thời điểm liên tiếp động năng bằng thế năng là 0,2 s. Chu kì dao động của con lắc là:

Câu 5 [42304] - [Loga.vn]

Một chất điểm dao động điều hoà, gia tốc a và li độ x của chất điểm liên hệ với nhau bởi hệ thức \[a=\text{ }-4{{\pi }^{2}}x\text{ }cm/{{s}^{2}}.\] Chu kì dao động bằng

Câu 6 [31501] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo có độ cứng 40 N/m dao động điều hòa với chu kì 0,1 s. Lấy ${{\pi }^{2}}$ = 10. Khối lượng vật nhỏ của con lắc là:

Câu 7 [31817] - [Loga.vn]

Tại nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc α0 . Biết khối lượng vật nhỏ của con lắc là m, chiều dài dây treo là l, mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Cơ năng của con lắc là:

Câu 8 [34705] - [Loga.vn]

Đặt vào hai đầu mạch R,L,C măc nối tiếp một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U thì điện áp hiệu dụng trên R, trên cuộn dây thuần cảm và trên tụ điện lần lượt là 100 V, 200V và 300V, giá trị của U là

Câu 9 [31809] - [Loga.vn]

Dao động cưỡng bức là dao động của hệ:

Câu 10 [41995] - [Loga.vn]

Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt thoáng chất lỏng, hai nguồn sóng A, B dao động điều hòa theo phương vuông góc với mặt thoáng có phương trình uA = uB = 8cos20πt mm. Biết tốc độ truyền sóng v = 30 cm/s. Hai điểm M1, M2 cùng nằm trên một elip nhận A, B làm tiêu điểm có BM1 ‒ AM1 = 1 cm và AM2 ‒ BM2 = 3,5 cm. Tại thời điểm li độ của M1 là 6 mm thì li độ của M2 là

Câu 11 [24339] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo đặt trên mặt phẳng nằm ngang gồm lò xo nhẹ, độ cứng $k=50\,N/m$, một đầu cố định, đầu kia gắn với vật nhỏ khối lượng ${{m}_{1}}=100\,g$. Ban đầu giữ vật ${{m}_{1}}$ tại vị trí lò xo bị nén 10 cm, đặt một vật nhỏ khác khối lượng ${{m}_{2}}=400\,g$ sát vật ${{m}_{1}}$ rồi thả nhẹ cho hai vật bắt đầu chuyển động dọc theo phương của trục lò xo. Hệ số ma sát trượt giữa các vật với mặt phẳng ngang $\mu =0,05.$ Lấy $g=10m/{{s}^{2}}.$ Thời gian từ khi thả đến khi vật ${{m}_{2}}$dừng lại là:

Câu 12 [30286] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn dao động điều hòa tại một nơi nhất định trên mặt đất. Nếu đồng thời tăng khối lượng và chiều dài con lắc lên gấp đôi thì tần số dao động của nó sẽ:

Câu 13 [40734] - [Loga.vn]

Sự cộng hưởng xảy ra khi

Câu 14 [34667] - [Loga.vn]

Hai dao động điều hòa có cùng phương có phương trình li độ lần lượt là \[{{x}_{1}}=6\cos \pi t(cm);{{x}_{2}}=8\sin \pi t(cm)\]. Dao động tổng hợp của hai dao đông này có biên độ là

Câu 15 [37590] - [Loga.vn]

Dao động tổng hợp của hai dao động cùng phương, cùng tần số, cùng biên độ, có biên độ bằng biên độ của mỗi dao động thành phần khi hai dao động thành phần

Câu 16 [37722] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây là sai? Biên độ dao động tổng hợp của hai dao động điều hoà cùng phương cùng tần số

Câu 17 [38104] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn có chu kỳ T = 2 s tại nơi có g = 10 = $π^2$ m/$s^2$ , quả cầu có khối lượng m = 10 (g), mang điện tích q = 1 μC. Khi đặt con lắc trong điện trường đều có hướng thẳng đứng từ dưới lên và có độ lớn là E = 5.$10^4$ V/m. Khi đó chu kỳ dao động nhỏ của con lắc là

Câu 18 [30842] - [Loga.vn]

Hai vật dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có biên độ lần lượt là $A{}_{1}$  = 3 cm, ${{A}_{2}}$  = 4 cm và lệch pha nhau 0,5π. Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ bằng

Câu 19 [38979] - [Loga.vn]

Cho phương trình của dao động điều hòa x = –2cos(4πt) cm. Biên độ và pha ban đầu của dao động là bao nhiêu ?

Câu 20 [38571] - [Loga.vn]

Vật dao động tắt dần có:

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook