Chi tiết đề thi

HÂhbsjbs sbeje

luonghien
2 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
20
25 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [23724] - [Loga.vn]

Dao động cưỡng bức ở giai đoạn ổn định có:

Câu 2 [41699] - [Loga.vn]

Đồ thị biểu diễn sự biến thiên của gia tốc theo li độ trong dao động điều hoà có dạng là

Câu 3 [39451] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây là sai về dao động điều hòa của một vật?

Câu 4 [39516] - [Loga.vn]

Khi một chất điểm dao động điều hòa, chuyển động của chất điểm từ vị trí cân bằng ra vị trí biên là chuyển động

Câu 5 [14698] - [Loga.vn]

Dao động của con lắc đơn được xem là dao động điều hoà khi

Câu 6 [45945] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ và lò xo nhẹ, đang dao động điều hòa trên mặt phẳng nằm ngang. Động năng của con lắc đạt giá trị cực tiểu khi

Câu 7 [24268] - [Loga.vn]

Dao động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, có phương trình lần lượt là: ${{x}_{1}}=7\cos \left( 20t-\frac{\pi }{2} \right)$ và ${{x}_{2}}=8\cos \left( 20t-\frac{\pi }{6} \right)$ (x tính bằng cm, t tính bằng s). Khi đi qua vị trí có li độ 12 cm, tốc độ của vật bằng:

Câu 8 [44561] - [Loga.vn]

Một vật dao động cưỡng bức dưới tác dụng của ngoại lực $F={{F}_{0}}\cos \pi ft$ (với F0 và f không đổi, t tính bằng s). Tần số dao động cưỡng bức của vật là

Câu 9 [43782] - [Loga.vn]

Trong dao động điều hòa, nguyên nhân làm vật dao động điều hòa là lực hồi phục. Đồ thị về sự phụ thuộc lực hồi phục theo li độ có dạng

Câu 10 [23706] - [Loga.vn]

Dao động cưỡng bức là dao động:

Câu 11 [35873] - [Loga.vn]

Một chất điểm có khối lượng m, dao động điều hòa với biên độ A và tần số góc ω. Cơ năng dao động của chất điểm là:

Câu 12 [34258] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn dao động điều hoà trong trọng trường. Nhận định nào sau đây là đúng?

Câu 13 [24769] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hòa với phương trình  cm. Chọn gốc thời gian t = 0 là lúc vật đi qua vị trí x = $2\sqrt{2}$ cm và đang chuyển động theo chiều dương. Giá trị của $\varphi $là:

Câu 14 [36303] - [Loga.vn]

Hai con lắc đơn có chiều dài l1 và l2 dao động nhỏ với chu kì \[{{T}_{1}}=\text{ }0,6\text{ }s,\text{ }{{T}_{2}}=\text{ }0,8\text{ }s\] cùng được kéo lệch góc a\[_{0}\]  so với phương thẳng đứng và buông tay cho dao động. Sau thời gian ngắn nhất bao nhiêu thì hai con lắc lại ở trạng thái này.

Câu 15 [46468] - [Loga.vn]

Trong dao động điều hòa hai đại lượng nào sau đây dao động ngược pha nhau?

Câu 16 [36058] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hòa với phương trình $x=-6\cos 2\pi t$ cm. Pha ban đầu của dao động là:     

Câu 17 [37748] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox với biên độ 5cm, chu kì 2s. Tại thời điểm t = 0s vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều âm. Phương trình dao động của vật là:

Câu 18 [35868] - [Loga.vn]

Xét dao động điều hòa của con lắc đơn tại một điểm trên mặt đất. Khi con lắc đơn đi từ vị trí biên về vị trí cân bằng thì

Câu 19 [3846] - [Loga.vn]

Biên độ dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có giá trị 

Câu 20 [36182] - [Loga.vn]

Pha ban đầu của vật dao động điều hòa phụ thuộc vào

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook