Chi tiết đề thi

hàm số lượng giác

kiencag
0 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
10
18 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [36221] - [Loga.vn]

Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y=\frac{2-x}{x+3}$ là:

Câu 2 [49412] - [Loga.vn]

Tập hợp các giá trị m để hàm số $y=\frac{m{{x}^{2}}+6x-2}{x+2}$ có tiệm cận đứng là:

Câu 3 [28220] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=\frac{x+m}{x-1}.$ Tìm $m$ để $\underset{\left[ 2;4 \right]}{\mathop{\min \,y}}\,=4?$ 

Câu 4 [16640] - [Loga.vn]

Đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức no, bậc một thu được CO2 và H2O với tỷ lệ mol tương ứng 2 : 3. Tên gọi của amin đó là

Câu 5 [16026] - [Loga.vn]

Poli (vinyl clorua) được điều chế từ khí thiên nhiên (chứa 95% metan về thể tích) theo sơ đồ chuyển hóa và hiệu suất (H) như sau:

Thể tích khí thiên nhiên (đktc) cần để điều chế được 1 tấn poli (vinyl clorua) là

Câu 6 [34720] - [Loga.vn]

Cho  bảng biến thiên $y=f\left( x \right)$ có bảng biến thiên như hình vẽ. Hàm số có bao nhiêu điểm cực trị ?

Câu 7 [35808] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có bảng biến thiên như hình bên dưới đây. Hỏi đồ thị hàm số $y=f\left( x \right)$ có bao nhiêu đường tiệm cận ?

Câu 8 [45619] - [Loga.vn]

Số giá trị nguyên của m để phương trình $\left( m+1 \right){{.16}^{x}}-2\left( 2m-3 \right){{.4}^{x}}+6m+5=0$ có 2 nghiệm trái dấu là:

Câu 9 [215] - [Loga.vn]

 Hàm số $f(x)=\sqrt{2x-{{x}^{2}}}$. Biết rằng hàm số $f(x)$  đạt giá trị lớn nhất tại duy nhất điểm ${{x}_{0}}$. Tìm ${{x}_{0}}$.

Câu 10 [35352] - [Loga.vn]

Đồ thị $\left( C \right):y=-{{x}^{4}}+2{{x}^{2}}$ có 3 điểm cực trị tạo thành một tam giác. Chu vi tam giác đó là:

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook