Chi tiết đề thi

hàm số và đồ thị

lephihao2020
1 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
10
18 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [102823] - [Loga.vn]

Cho $\Delta ABC$ vuông tại $A$ có: \(\dfrac{{AB}}{{AC}} = \dfrac{5}{{12}}\) và $AC - AB = 14cm.$ Tính chu vi của $\Delta ABC.\;$

Câu 2 [122373] - [Loga.vn]

Số đối của \(\dfrac{{ - 7}}{{13}}\) là:

Câu 3 [84522] - [Loga.vn]

Chọn câu đúng về \(f\left( { - 2} \right)\) và \(g\left( { - 2} \right).\)

Câu 4 [84533] - [Loga.vn]

Tính \(h\left( x \right) = f\left( x \right) + g\left( x \right)\) và tìm bậc của \(h\left( x \right).\)

Câu 5 [84451] - [Loga.vn]

Tìm hệ số trong đơn thức \( - 36{a^2}{b^2}{x^2}{y^3}\) với \(a,b\) là hằng số.

Câu 6 [130265] - [Loga.vn]

Cho tam giác \(ABC\) có: \(\widehat B = \widehat C = {45^0}.\) Khi đó tam giác \(ABC\) là tam giác gì?

Chọn kết luận đúng nhất:

Câu 7 [122330] - [Loga.vn]

Giá trị của \(x\) trong biểu thức \(\left( {x - 1} \right):\dfrac{4}{3} + \dfrac{9}{{16}} = \dfrac{{{{\left( { - 5} \right)}^2}}}{{{4^2}}}\) là:

Câu 8 [84463] - [Loga.vn]

Có mấy nhóm đơn thức đồng dạng với nhau (mỗi nhóm từ 2 đơn thức trở lên) trong các đơn thức sau:

\( - \dfrac{2}{3}{x^3}y; - x{y^2};5{x^2}y;6x{y^2};2{x^3}y;\dfrac{3}{4};\dfrac{1}{2}{x^2}y\)

Câu 9 [84576] - [Loga.vn]

Cho tam giác \(ABC\) có \(\widehat A = 120^\circ .\) Trên tia phân giác của góc \(A\) lấy điểm \(D\) sao cho \(AD = AB + AC.\) Khi đó tam giác \(BCD\) là tam giác gì?

Câu 10 [129346] - [Loga.vn]

Cho đa thức \(A = - 3{x^2} + 5{x^6} - 7x\). Tính giá trị của \(A\) tại \(x = - 1.\)

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook