Chi tiết đề thi

hóa học 121212

phamquocan1507
1 lượt thi
Sinh Học
Trung bình
(0)
10
12 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [43998] - [Loga.vn]

Sự phân bố của một loài sinh vật thay đổi:

   

Câu 2 [42280] - [Loga.vn]

Sự xuất hiện của sâu bọ bay trong kỉ Jura tạo điều kiện cho

Câu 3 [20316] - [Loga.vn]

Khi nghiên cứu 4 loài sinh vật thuộc một chuỗi thức ăn trong một quần xã người ta thu được số liệu như sau:

Dòng năng lượng đi qua chuỗi thức ăn này có thể là

Câu 4 [43579] - [Loga.vn]

Ở một loài thực vật, chiều cao cây dao động từ 100 đến 180cm. Khi cho cây cao 100cm lai với cây có chiều cao 180cm được F1 . Chọn hai cây F1 cho giao phấn với nhau, thống kê các kiểu hình thu được ở F2 , kết quả được biểu diễn ở biểu đồ sau:

Giả thuyết nào sau đây phù hợp nhất về sự di truyền của tính trạng chiều cao cây?

Câu 5 [40599] - [Loga.vn]

Quan hệ giữa giun đũa sống trong ruột lợn và lợn thuộc quan hệ

   

Câu 6 [43578] - [Loga.vn]

Cho các loại tài nguyên sau:

1. Năng lượng mặt trời. 2. Kim loại, phi kim.

3. Nhiên liệu hóa thạch. 4. Năng lượng thủy triều, gió.

5. Đất. 6. Nước sạch, không khí sạch.

Tài nguyên năng lượng vĩnh cửu gồm:

Câu 7 [15209] - [Loga.vn]

Hệ sinh thái nào sau đây có cấu trúc phân tầng rõ nhất

Câu 8 [42545] - [Loga.vn]

Cho các phát biểu sau:

  1. Trong nông nghiệp, việc trồng câu nhãn và nuôi ong đồng thời là ứng dụng của quan hệ hợp tác.
  2. Việc ứng dụng quan hệ cộng sinh là trồng luân canh, xen canh các cây hoa màu với các cây họ đậu.
  3. Mô hình “Tôm ôm cây đước” là một ứng dụng của quan hệ hội sinh giữa các loài.
  4. Trồng rau thường xen kẽ với tỏi là một ví dụ về việc ứng dụng của quan hệ ức chế-cảm nhiễm trong nông nghiệp.
  5. Dựa vào hiểu biết về mối quan hệ cạnh tranh giữa các loài, trong nuôi trồng thuỷ sản người ta thường nuôi trồng các loại thuỷ sản khác nhau ở các tầng nước khác nhau.
  6. Hiện tượng thiên địch được dùng trong nông nghiệp như một biện pháp sinh học không gây ô nhiễm môi trường là ứng dụng của mối quan hệ vật ăn thịt - con mồi.

Số phát biểu đúng là:

Câu 9 [44604] - [Loga.vn]

Khi nói về nhân tố sinh thái, phát biểu nào sau đây sai?

Câu 10 [18918] - [Loga.vn]

Thường trong một tháp sinh thái, các giá trị ở bậc dinh dưỡng cao hơn thì nhỏ hơn các giá trị ở bậc dinh dưỡng thấp hơn. Nếu ngược lại thì hình tháp sinh thái được gọi là hình đảo ngượcTrường hợp nào có thể dẫn đến các tháp sinh thái đảo ngược?

(1) Một tháp sinh khối trong đó sinh vật sản xuất có vòng đời rất ngắn so với các sinh vật tiêu thụ.

(2) Một tháp sinh khối trong đó các sinh vật tiêu thụ có vòng đời ngắn so với các sinh vật sản xuất.

(3) Một tháp sinh vật lượng trong đó khối lượng cơ thể các cá thể sinh vật sản xuất lớn hơn khối lượng cơ thể các cá thể sinh vật tiêu thụ một vài lần.

(4) Một tháp sinh vật lượng trong đó sinh vật tiêu thụ bậc 1 là loài chiếm ưu thế với số lượng cá thể rất lớn

(5) Khí hậu cực nóng sẽ tạo ra tháp sinh thái đảo ngược.

Số câu đúng là:

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook